Ποιος ήταν ο Ιωάννης Ζωγράφος (Δήμος Ζωγράφου);

24grammata.com / Ιστορίες της Αθήνας

αποκλειστικά στα 24grammata.com

γράφει ο Σωτήρης Αθηναίος

Ζωγράφου
Η ιστορία του Δήμου Ζωγράφου είναι χαρακτηριστικό παράδειγμα για να κατανοήσουμε με ποιόν τρόπο δημιουργήθηκαν οι μεγαλοτσιφλικάδες του νεοσύστατου ελληνικού κράτους. Αλήθεια, από ποιόν αγόρασαν και ποιός πούλησε, αφού κανένας δεν είχε νόμιμους τίτλους ιδιοκτησίας. Ας τα πάρουμε τα πράγματα από την αρχή: προς το τέλος της δεκαετίας του 1820 οι Οθωμανοί διαισθάνονταν ότι θα ηττηθούν και άρχισαν να πουλούν γη στους Έλληνες, η οποια δεν τους ανήκε, αφού δεν είχαν την άδεια του Σουλτάνου. Οι τιμές ήταν εξευτελιστικές, με ιδιωτικά συμφωνητικά (Χοτζέτια), τα οποία θα μπορούσαν να κηρυχθούν άκυρα, αλλά, όπως και σήμερα, κανένας δεν τόλμησε να τα βάλει με τα λαμόγια και τους διαπλεκόμενους της εποχής. Και πώς, αργότερα,  να γίνει η αναδιανομή γης στους αγωνιστές, αφού δεν υπήρχε δημόσια γη αλλά μόνο ιδιωτική. Μέρος της  περιοχής που σήμερα καλύπτει ο Δήμος Ζωγράφου ανήκε στην οικογένεια Μουρνάζου ή Βουρνάζου και στη συνέχεια πουλήθηκε στον βουλευτή και πανεπιστημιακό Ιωάννη Ζωγράφου. Και ενώ ο Ζωγράφος αγόρασε 1600 στρέμματα, τελικά, λόγω των ασαφών συμβολαίων, βρέθηκε να κατέχει 3000 στρέμματα, τα οποία ρυμοτόμησε και τα πούλησε. Έδωσε και το όνομα του στην περιοχή, η οποία από Κουπόνια μετονομάστηκε σε Ζωγράφου. Ποιοι να είναι, άραγε, οι «Ζωγράφοι» της εποχής μας;