Πολιτική δραστηριοποίηση για την Ελληνική γλώσσα στην Αδελαΐδα

24grammata.com/ θέματα αποδήμων

Στο πλαίσιο δραστηριοποίησης για να συμπεριληφθεί η Ελληνική ως μία από τις επίσημες γλώσσες που θα διδάσκονται στην Αυστραλία η  Επιτροπή Ελληνικών Σπουδών (Hellenic Studies Council)  ανέλαβε μια πολιτική πρωτοβουλία. Ζήτησε και πέτυχε στις 7 Ιουνίου 2010 δυο ξεχωριστές συναντήσεις με τους: Υπουργό Παιδείας της Νότιας Αυστραλίας, κ. Jay Wetherill και σκιώδη Υπουργό Παιδείας, κ. David Pisοni. Οι συναντήσεις έγιναν σε κλίμα εγκαρδιότητας, ανταλάχτηκαν επιοκοδομητικές αντιλήψεις για το θέμα αυτό που έχει ευαισθητοποιήσει και κινητοποιήσει την πλειοψηφία του Ελληνισμού της Αυστραλίας, τον Τύπο και πολλούς πολιτικούς και κατατέθηκε γραπτό υπόμνημα για την πολιτεία μας. Στη διάρκεια των συζητήσεων υπογραμμίστηκαν και από τις δύο πλευρές η σπουδαιότητα της Ελληνικής γλώσσας και πολιτισμού, η σημασία τους για την Αυστραλία και κυρίως η αποτελεσματικότητά της γλώσσας σε ό,τι αφορά προγράμματα από τα νηπιαγωγεία ως το πανεπιστήμιο. Ιδιαίτερη μνεία έγινε στο γεγονός ότι η διδασκαλία της Ελληνικής στηρίζεται ηθικά και οικονομικά από τον Ελληνισμό της Αυστραλίας και την Ελληνική Κυβέρνηση. Και οι δυο πολιτικοί υποσχέθηκαν ότι θα αναλάβουν σειρά πρωτοβουλιών προς πάσα κατεύθυνση ώστε η Ελληνική να συμπεριληφθεί στον κορμό των επισήμων γλωσσών στο προγραμματισμένο ενιαίο πρόγραμμα διδασκαλίας (National Curriculum) της Αυστραλίας. Στις δυο συναντήσεις, εκτός από τους πολιτικούς συμμετείχαν ο Γεώργιος Αγγελόπουλος, Συντονιστής ΣΑΕ, Αυστραλίας και Νέας Ζηλανδίας, και οι αντιπρόσωποι της Επιτροπής: Θεοφάνης Μάρας, Πρόεδρος της Ομοσπονδίας Ελληνικών Ορθοδόξων Κοινοτήτων Αυστραλίας, Βασίλης Ελοβάρης, Πρόεδρος της Ελληνικής Ορθόδοξης Κοινότητας Νοτίου Αυστραλίας, Χρήστος Ιωάννου, Πρόεδρος της Κυπριακής Κοινότητας Νοτίου Αυστραλίας, Μιχάλης Τσιανίκας, Υπεύθυνος του Τμήματος Νεοελληνικών Σπουδών στο Φλίντερς και ο Νεοκλής Αλεξανδρίδης, Πρόεδρος του φοιτητικού συλλόγου AGUA.

Αδελαίδα, 8 Ιουνίου 2010