Πολύδροσο Αμαρουσίου / Χαλανδρίου. Φιλολογικό Φροντιστήριο, μαθήματα: Έκθεσης – Έκφρασης/ θεωρητικής κατεύθυνσης (group / ιδιαίτερα).

ΕΚΘΕΣΗ – ΕΚΦΡΑΣΗ Λυκείου

και όλα τα Φιλολογικά Μαθήματα

σε ολιγομελή γκρουπ

Γιώργος Δαμιανός,

www.damianos.com.gr 

Μαρούσι: α) Πολύδροσο: κόμβος Μεσογείων – Φραγκοκκλησιάς

β) Κέντρο: Δήμητρος 15, πλησίον ΗΣΑΠ

Υπεύθυνες συστάσεις – προκαθορισμένο πρόγραμμα για όλα τα μαθήματα (μαθηματικά, φυσική, χημεία, βιολογία, οικονομία, προγραμματισμός)

τηλ.: 210 612 70 74