ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΥ ΠΟΙΗΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ με θέμα: «Η προσφυγιά»

24grammata.com/ Θράκη/ Λογοτεχνικοί διαγωνισμοί

ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΔΙΑΤΗΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΒΟΛΗΣ ΤΗΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ ΤΗΣ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΡΩΜΥΛΙΑΣ  (ΒΟΡΕΙΑΣ ΘΡΑΚΗΣ) ΒΟΛΟΣ

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΥ ΠΟΙΗΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

Στα πλαίσια των πολιτιστικών δραστηριοτήτων του, ο Σύλλογος Διατήρησης και Προβολής της Παράδοσης της Ανατολικής Ρωμυλίας, προκηρύσσει τον 1ο Πανελλήνιο Διαγωνισμό Ποίησης  με  θέμα:   «Η προσφυγιά»

Η επιλογή του θέματος στοχεύει στην ανάδειξη και προβολή ιστορικών γεγονότων των προσφύγων (γενικά)  αλλά και τη γενικότερη διαδρομή ζωής των προσφύγων μέσα από στις απόψεις επί του θέματος των ποιητών που θα συμμετέχουν.

Οι όροι συμμετοχής είναι οι εξής:

1) Στο διαγωνισμό μπορούν να μετέχουν όσοι γνωρίζουν την Ελληνική γλώσσα όπως και τα έργα, να είναι γραμμένα στην ελληνική. Να είναι  πρωτότυπα και αδημοσίευτα. Εξαιρούνται  τα μέλη της επιτροπής αξιολόγησης  του διαγωνισμού καθώς και τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου του Συλλόγου.

2) Κάθε δημιουργός μπορεί να πάρει μέρος με ένα ποίημα.

3) Το ποίημα θα πρέπει να είναι δακτυλογραφημένο, μέχρι 20 στίχους χωρίς περιορισμό στη μορφή και το είδος του στίχου. Θα υποβληθεί σε 3 αντίγραφα. Το ποίημα να έχει τον τίτλο στη μέση και πάνω δεξιά να αναγράφεται το ψευδώνυμο με το οποίο ο δημιουργός θα μετέχει χωρίς καμία άλλη επί πλέον  ένδειξη.

4) Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να αποστείλουν την συμμετοχή τους μέχρι την 29η Φεβρουαρίου 2012, στην διεύθυνση: Στρατηγού Τσιγάντε 40 Τ.Κ. 38444
Ν. Ιωνία Βόλος  με την ένδειξη: για το Λογοτεχνικό διαγωνισμό.
Το έργο πρέπει να σταλεί ταχυδρομικά, με απλή επιστολή και όχι συστημένη.

Στον εξωτερικό φάκελο θα αναγράφεται μόνο το ψευδώνυμο του κάθε συμμετέχοντος στη θέση του αποστολέα και στο εσωτερικό θα υπάρχει το έργο, (στον απαιτούμενο αριθμό αντιγράφων 3 ) υπογεγραμμένα επίσης μόνο με το ψευδώνυμο. Μέσα θα εσωκλείεται ένας μικρότερος σφραγισμένος φάκελος, όπου εξωτερικά  θα αναγράφεται μόνον το ψευδώνυμο και εσωτερικά, τα παρακάτω στοιχεία:
Ψευδώνυμο, όνομα, επώνυμο, διεύθυνση κατοικίας, τηλέφωνο, e-mail.
Οι εσωτερικοί φάκελοι θα ανοιχθούν μόνο σε περίπτωση διάκρισης του έργου.

Τα αποτελέσματα του διαγωνισμού θα δημοσιευθούν στην ιστοσελίδα του Συλλόγου www.romylia.com  καθώς και στο facebook  (Σύλλογος Αν. Ρωμυλίας Βόλου)

Οι διακρίσεις για τον διαγωνισμό είναι:
βραβείο (1ο,2ο,3ο) και έπαινος (1ος,2ος,3ος )  καθώς και τιμητικές διακρίσεις.

Πρώτο βραβείο: θα λάβουν όσοι συμπληρώσουν βαθμολογία ( μέσον όρο ) 18.
Δεύτερο βραβείο:  άνω του 16
Τρίτο βραβείο:      άνω του 15
Πρώτο έπαινο:      άνω του 14
Δεύτερο έπαινο:   άνω του  13
Τρίτο έπαινο:        άνω του 12

Οι διακριθέντες θα ειδοποιηθούν έγκαιρα για την τελετή βράβευσης Για την παραλαβή της διάκρισης, απαιτείται η φυσική παρουσία του διακριθέντος, ή εκπροσώπου του.
Η βράβευση και απονομή των βραβείων, θα γίνει σε επίσημη εκδήλωση τον Μάϊο. Θα απαγγελθούν τα βραβευμένα ποιήματα και η όλη εκδήλωση θα πλαισιώνεται και με άλλες ακόμη πολιτιστικές εκδηλώσεις.

Ο Σύλλογος, διατηρεί το δικαίωμα δημοσίευσης σε έντυπο και ηλεκτρονικό τύπο καθώς και έκδοσης σε βιβλίο, μέρους ή του συνόλου των έργων που θα υποβληθούν, χωρίς υποχρέωση έναντι των δημιουργών.
Τα απεσταλμένα έργα δεν επιστρέφονται, ενώ τα μη διακριθέντα έργα θα καταστραφούν μαζί με τα προσωπικά στοιχεία των διαγωνισθέντων. Οι συμμετέχοντες συμφωνούν με τους όρους του διαγωνισμού και συμφωνούν ότι δέχονται την απόφαση της κριτικής επιτροπής. Έγκυρες συμμετοχές θεωρούνται όσες πληρούν όλους τους όρους του διαγωνισμού. Πληροφορίες για το διαγωνισμό, στο e-mail του Συλλόγου  [email protected]
ή στο τηλ. 698 9296904.