Ρομά: ελληνική και διεθνής βιβλιογραφία. Διδακτορικές διατριβές, διπλωματικές εργασίες

24grammata.com / εκπαίδευση/ βιβλίο

Ελληνική Βιβλιογραφία (Γενική)

ΑΖΙΖΗ-ΚΑΛΑΤΖΗ Α., ΖΩΝΙΟΥ-ΣΙΔΕΡΗ Α., ΒΛΑΧΟΥ Α. Προκαταλήψεις και στερεότυπα. Δημιουργία και αντιμετώπιση. Αθήνα, ΥΠΕΠΘ/Γ. Γ. Λ.Ε.,1996.

ΑΛΕΞΙΟΥ, Θ. Η πολυπολιτισμική κοινωνία: μύθος και πραγματικότητα. 2000.

ΑΛΕΞΙΟΥ Λ. Μ., ΖΟΥΜΠΟΥΛΑΚΗΣ Σ., ΚΑΡΑΠΟΣΤΟΛΗΣ Β., ΛΙΠΟΒΙΤΣ Θ. Ρατσιστές δεν είναι μόνο οι άλλοι. Κοινωνιολογική και ανθρωπιστική βιβλιοθήκη. Αθήνα, Gutenberg, 1994.

ΑΛΕΞΙΟΥ, Θ. «O χαρακτήρας της ελληνικής μετανάστευσης (19ος και 20ος αιώνας)». Ουτοπία, Ν. 45, 2001, σ. 83-98.

ΒΑΞΕΒΑΝΟΓΛΟΥ Α. Έλληνες, Τσιγγάνοι: περιθωριακοί και οικογενειάρχες. Αθήνα, Αλεξάνδρεια, 2001.

ΒΕΒΙΟΡΚΑ, Μ. Ταυτότητα και διαφορά: σκέψεις πάνω στην απουσία διαλόγου στη Γαλλία για την πολυπολιτισμικότητα. Ελευθεριακή Κίνηση. Ν.12, 1997, σ.21-61.

ΒΕΝΤΟΥΡΑ, Λ. Μετανάστευση και έθνος. Αθήνα: Ε.Μ.Ν.Ε.-ΜΝΗΜΩΝ, 1994.

ΒΕΡΝΙΚΟΣ, Ν. & ΔΑΣΚΑΛΟΠΟΥΛΟΥ, Σ. Πολυπολιτισμικότητα. Οι διαστάσεις της πολιτισμικής ταυτότητας. Αθήνα: Κριτική, 2002.

ΒΡΥΖΑΣ, Κ. Παγκόσμια επικοινωνία και πολιτιστικές ταυτότητες. Αθήνα: Gutenberg, 1997.

Γ.Γ.Λ.Ε. Μελέτη για την αντιμετώπιση των εκπαιδευτικών προβλημάτων των Τσιγγάνων. Αθήνα: Γ.Γ.Λ.Ε., 1994.

ΓΕΡΙΤΣΙΔΟΥ, Ε. Κοινωνικοποίηση των Τσιγγάνων του Δενδροποτάμου Θεσσαλονίκης και η κουλτούρα τους. Θεσσαλονίκη, χ. εκδ. στ., 1986.

ΓΕΩΡΓΟΓΙΑΝΝΗΣ, Π. Θέματα διαπολιτισμικής εκπαίδευσης. Αθήνα: Gutenberg, 1997.

ΓΙΑΝΝΑΚΟΠΟΥΛΟΣ, Τ. Τσιγγάνοι, παραμύθια και μπαλάντες. Αθήνα, Θουκυδίδης, 1982.

ΓΙΑΝΝΑΚΟΠΟΥΛΟΣ, Τ. Τσιγγάνικα λαϊκά τραγούδια και μπαλάντες. Αθήνα, Θουκυδίδης, 1982.
πηγή: www.oikokoinonia.gr
ΓΙΑΝΝΑΚΟΠΟΥΛΟΣ, Τ. Οι γύφτοι και το δημοτικό μας τραγούδι. Αθήνα, Θουκυδίδης, 1981.

ΓΙΑΝΝΑΚΟΠΟΥΛΟΣ, Τ. Τσιγγάνικα παραμύθια. Αθήνα, Θουκυδίδης, 1982.

ΓΚΟΤΟΒΟΣ, Α. Ρατσισμός κοινωνικές, ψυχολογικές και παιδαγωγικές όψεις μιας ιδεολογίας και μιας πρακτικής. Αθήνα: Γ.Γ.Λ.Ε., 1996.

CAMBELL, D. Στερεότυπα και αντίληψη των διαφορών μεταξύ των ομάδων. Στο: ΠΑΠΑΣΤΑΜΟΥ Σ. (επιμ.). Σύγχρονες έρευνες στην Κοινωνική Ψυχολογία. Διομαδικές σχέσεις (σ.55-63). Αθήνα: Οδυσσέας, 1999.

CUCHE, D. Η έννοια της κουλτούρας στις κοινωνικές επιστήμες. Αθήνα: Τυπωθήτω- Γ.Δαρδανός, 2001.

CUMMINS, J. Ταυτότητες υπό διαπραγμάτευση. Εκπαίδευση με σκοπό την ενδυνάμωση σε μια κοινωνία της ετερότητας. Αθήνα: Gutenberg, 2002.

ΔΑΦΕΡΜΟΣ, Μ. Σχολείο και τσιγγανόπαιδα. ΤΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΑ, Ν.63-64, 2003, σ.108 – 116.

ΔΑΦΕΡΜΑΚΗΣ, Μ. Η κρυφή γοητεία της «τσιγγανολογίας». Το θεωρητικό και πρακτικό αδιέξοδο του εθνοτισμού. ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ, τ. 50, 1999, σ.38 – 45.

ΔΗΜΟΥ, Γ. Στοιχεία Πολιτισμού. Ιωάννινα, χ. εκδ. στ., 1995.

ΕΘΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ. Διαστάσεις του κοινωνικού ρατσισμού στην Ελλάδα (τόμος Α, Β). Αθήνα, Ε.Κ.Κ.Ε, 1996.

ΖΑΪΜΑΚΗΣ, Γ., ΚΑΛΛΙΝΙΚΑΚΗ, Θ. Τοπικός χώρος και πολυπολιτισμικότητα. Σάπες, Θράκη: Αθήνα: Ελληνικά Γράμματα, 2004.

ΖΕΓΚΙΝΗΣ, Ε. Οι Μουσουλμάνοι Αθίγγανοι της Θράκης. Θεσσαλονίκη, ΙΜΧΑ, 1994.

HABERMAS, J. Ο μετανεωτερικός αστερισμός. Αθήνα: Πόλις, 2003.

ΗΓΚΛΕΤΟΝ, T. Η έννοια της κουλτούρας. Αθήνα: Πόλις, 2003.

ΙΣΤΟΡΙΚΑ. Τσιγγάνοι, αυτοί οι άγνωστοι. Εκδ. Ιστορικά-Ελευθεροτυπία, τευχ. 88, 2001.

ΚΑΝΑΚΙΔΟΥ, Ε., ΠΑΠΠΑΓΙΑΝΝΗ, Β. Διαπολιτισμική Αγωγή. Αθήνα: Ελληνικά Γράμματα, 1994.

ΚΛΙΑΦΑ, Μ. Ο κόσμος βαριέται να διαβάζει θλιβερές ιστορίες. χ. εκδ. στ., 1986.

ΚΟΚΚΙΝΑΚΗ, Σ. Κοινωνικά χαρακτηριστικά των Τσιγγάνων της περιοχής των Άνω Λιοσίων Αττικής. Επιθεώρηση Κοινωνικών Ερευνών, τευχ. 48, 1983.

KENRICK, D. Από τις Ινδίες στη Μεσόγειο: Η μετανάστευση των τσιγγάνων (μετάφραση Μαρία Λάβδα). Αθήνα: Καστανιώτης, 1997.

ΚΟΜΗΣ, Κ. Τσιγγάνοι (Ιστορία-Δημογραφία-Πολιτισμός). Αθήνα, Ελληνικά Γράμματα, 1998.

ΚΟΠΠΑΣΗ-ΟΙΚΟΝΟΜΕΑ, Ε. Καρέκλες Rom made ή το νόημα της εργασίας. Στο: Α.ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ (συντον.) Οι Ρομά στην Ελλάδα (σ.289-305). Αθήνα: Ελληνική Εταιρία Εθνολογίας, 2002.

ΚΥΡΡΗΣ, Κ. Οι Ατσίγγανοι εν Κύπρω. Λευκωσία, χ. εκδ. στ., 1969.

ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ, Κ.Α.(επιμ.) «Εμείς και οι «άλλοι». Αναφορά στις στάσεις και στα σύμβολα. Αθήνα: Τυπωθείτω-Γ.Δαρδανός.

ΛΙΕΖΟΥΑ, Ζ-Π. Ρομά, Τσιγγάνοι και Ταξιδευτές. Αθήνα: Καστανιώτης, 1999.

ΛΟΥΛΕ-ΘΕΟΔΩΡΑΚΗ, Ν. Εμείς οι Τσιγγάνοι. Αθήνα, Καραμπερόπουλος, 1991.

ΛΥΔΑΚΗ, Α. Μπαλαμέ και Ρομά. Οι Τσιγγάνοι των Άνω Λιοσίων. Αθήνα: Καστανιώτη, 1997.

ΛΥΔΑΚΗ, Α. Οι Τσιγγάνοι στην πόλη. Αθήνα: Καστανιώτης, 1998.

ΜΑΡΒΑΚΗΣ, Α., ΠΑΡΤΣΑΝΟΓΛΟΥ, Δ., ΠΑΥΛΟΥ, Μ. (επιμ). Μετανάστες στην Ελλάδα. Αθήνα: Ελληνικά Γράμματα, 2001.

ΜΑΡΒΑΚΗΣ, Α. Κοινωνική ένταξη ή κοινωνικό απαρχάιντ; Στο: ΠΑΥΛΟΥ, Μ., ΧΡΙΣΤΟΠΟΥΛΟΣ, Δ. (επιμ.). Η Ελλάδα της Μετανάστευσης. Κοινωνική συμμετοχή και ιδιότητα. Αναφορά στις στάσεις και στα σύμβολα (σ.109-120). Αθήνα: Τυπωθείτω-Γ.Δαρδανός, 2004.

ΜΟΥΣΟΥΡΟΥ, Λ. Μετανάστευση και μεταναστευτική πολιτική στην Ελλάδα και την Ευρώπη. Αθήνα: Gutenberg, 1991.

ΜΟΥΧΕΛΗ, Α. Τσιγγάνοι και κοινωνικός αποκλεισμός. Στο: Διαστάσεις του Κοινωνικού αποκλεισμού στην Ελλάδα (τ. Α, σ. 491-523). Αθήνα: ΕΚΚΕ, 2002.

ΜΠΑΛΙΜΠΑΡ, Ε., ΒΑΛΛΕΡΣΤΑΪΝ, Ι. Φυλή, έθνος, τάξη. Αθήνα: Πολίτης, 1991.

ΜΠΕΡΕΡΗΣ, Π. Τσιγγάνοι. Αδημοσίευτη Διπλωματική Εργασία που υποστηρίχτηκε στο Π.Τ.Δ.Ε. του Παν/μίου Αθηνών, χ. χρ. στ.

ΜΠΙΡΗ, Κ. Οι Γύφτοι. Μελέτη Λαογραφική και Εθνολογική. Αθήνα, ΕΣΤΙΑ, 1942.

ΜΠΙΡΗ, Κ. Ρομ και Γύφτοι -Εθνογραφία και Ιστορία των Τσιγγάνων. Αθήνα, χ. εκδ. στ., 1954.

ΝΕΣΤΟΡΟΣ, Ι., ΠΕΣΜΑΖΟΓΛΟΥ, Β., ΣΑΜΑΤΑΣ, Μ. (επιμ.). Σύγχρονα ρεύματα στις κοινωνικές επιστήμες. Αθήνα: Gutenberg, 2000, σ. 99-119.

ΝΤΟΥΣΑΣ, Δ. Rom και φυλετικές διακρίσεις. Gutenberg: Αθήνα, 1997.

ΟΥΝΕΣΚΟ. Οι Τσιγγάνοι. Εκδ. Ουνέσκο, 1984.

ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ, Ζ. Ο Ευρωπαϊκός ρατσισμός. Αθήνα: Ελληνικά Γράμματα, 2000.

ΠΑΠΑΠΑΥΛΟΥ,Μ., ΚΟΠΠΑΣΗ-ΟΙΚΟΝΟΜΕΑ, Ε. Τσιγγάνοι και τσιγγανολογία: λόγοι περί ετερότητας. Στο: ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ Α. (συντον.) Οι Ρομά στην Ελλάδα (σ.9-24). Αθήνα: Ελληνική Εταιρία Εθνολογίας, 2002.

ΠΑΠΑΤΑΞΙΑΡΧΗΣ, Ε. «Περί της πολιτισμικής κατασκευής της ταυτότητας». Στο ΨΥΧΟΠΑΙΔΗΣ, Κ. (επιμ.). Τοπικά β. Αθήνα, 1996, σ.197-216.

ΠΑΥΛΗ-ΚΟΡΡΕ, Μ., ΣΠΑΝΟΥΛΗ, Ρ., ΚΑΛΟΥΔΗ, Κ. Τσιγγάνες. Αθήνα, Ολκός, 1991.ΠΑΥΛΗ, Μ., ΣΙΔΕΡΗ Α. Οι Τσιγγάνοι της Αγίας Βαρβάρας και της Κάτω Αχαΐας. Αθήνα. ΥΠΕΠΘ/Γ.Γ.Λ.Ε., 1990.

SEGALL, M. H., DASEN, P. R., BERRY J. W., POORTINGA, Y.H. Διαπολιτισμική Ψυχολογία. Αθήνα: Ελληνικά Γράμματα, 1996.

SMITH, A. Εθνική ταυτότητα. Αθήνα: Οδυσσέας, 2000.

ΤΑΙΗΛΟΡ, Τ. Πολυπολιτισμικότητα. Αθήνα: Πόλις, 2000.

TAJFEL, H., FORGAS, J. Κοινωνική κατηγοριοποίηση: γνώσεις, αξίες και ομάδες. Στο: ΠΑΠΑΣΤΑΜΟΥ Σ. (επιμ.). Σύγχρονες έρευνες στην Κοινωνική Ψυχολογία. Διομαδικές σχέσεις (σ.271-298). Αθήνα: Οδυσσέας, 1999.

ΤΕΡΖΟΠΟΥΛΟΥ, Μ., ΓΕΩΡΓΙΟΥ, Γ. Οι τσιγγάνοι στην Ελλάδα. Ιστορία – Πολιτισμός. Αθήνα, ΥΠΕΠΘ/Γ.Γ.Λ.Ε.. 1996.

ΤΡΙΑΡΧΗ-HERRMANN, Β. Η διγλωσσία στην παιδική ηλικία. Αθήνα: Gutenberg, 2000.

ΤΡΟΥΜΠΕΤΑ, Σ. Κατασκευάζοντας ταυτότητες για τους Μουσουλμάνους της Θράκης. Το παράδειγμα των Πομάκων και των Τσιγγάνων. Αθήνα: Κριτική, 2001.

ΦΑΛΤΑΙΤΣ, Κ. Το πρόβλημα του δημοτικού μας τραγουδιού – Ελληνικό ή Γύφτικο. Αθήνα, χ. εκδ. στ., 1927.

ΦΑΛΤΑΙΤΣ, Κ. Το πρόβλημα της καταγωγής των Τσιγγάνων. Αθήνα, χ. εκδ. στ., 1931.

ΦΑΛΤΑΙΤΣ, Κ. Οι Μπράχιδες Τσιγγάνοι της Θεσσαλίας απόγονοι του Απόλλωνος. Αθήνα, χ. εκδ. στ., 1935.

ΦΑΛΤΑΙΤΣ, Κ. Τσιγγάνοι και Ορφεύς. Αθήνα, χ. εκδ. στ., 1935.

ΦΡΑΓΚΟΥΔΑΚΗ, Α., ΔΡΑΓΩΝΑ, Θ. (επιμ.) Τι είν� η πατρίδα μας; (τ.Β,σ.13-45). Αθήνα: Αλεξάνδρεια, 1997.

FRASER, A. Οι Τσιγγάνοι. Αθήνα, Οδυσσέας, 1997.

ΨΗΜΙΤΗΣ, Μ. Η ατομική επιλογή ως παράγοντας πολιτισμικής ταυτότητας σε συνθήκες πολυπλοκότητας: η περίπτωση της αλληλεγγύης, στο ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ κ.ά. (επιμ.). «Εμείς και οι «άλλοι». Αναφορά στις στάσεις και στα σύμβολα. Αθήνα: Τυπωθείτω-Γ.Δαρδανός, 1999, σ.85-108.
ΑΣΚΟΥΝΗ, Ν. Εθνοκεντρισμός και πολυπολιτισμικότητα: η αναζήτηση ενός νέου προσανατολισμού της εκπαίδευσης. Στο ΔΡΑΓΩΝΑ Θ. (επιμ.). Εκπαίδευση: Πολιτισμικές Διαφορές και Κοινωνικές Ανισότητες (τ.Β’,σ.67-112). Πάτρα: ΑΕΠ, 2001.

ΑΣΚΟΥΝΗ, Ν., ΑΝΔΡΟΥΣΟΥ, Α. Οι «άλλοι» μαθητές στο σχολείο: Από την αφομοίωση των διαφορών στη «διαπολιτισμική» αναζήτηση. Εκπαίδευση: Πολιτισμικές Διαφορές και Κοινωνικές Ανισότητες (σ.67-112). Πάτρα: ΑΕΠ, 2001.

ΑΥΓΕΡΗ Ν. Επιπτώσεις της διγλωσσίας στα παιδιά των διεθνικών Οικογενειών, στο Βαλκάνια και Ψυχική Υγεία. Αθήνα: ΠΕΝΟΨΥ – ΤΕΤΡΑΔΙΑ ΨΥΧΙΑΤΡΙΚΗΣ, 1997 (σ. 248 – 254).

BANKS J. Εισαγωγή στην πολυπολιτισμική εκπαίδευση. Αθήνα:Παπαζήση, 2004.

ΒΑΣΙΛΕΙΑΔΟΥ, Μ., ΚΟΤΣΙΩΝΗΣ, Π., ΓΕΝΙΑΤΑΚΗ, Ε., ΔΡΟΣΟΣ, Α., ΜΑΡΣΕΛΟΣ, Β. Μελέτη για την αντιμετώπιση των εκπαιδευτικών προβλημάτων των Τσιγγάνων. Αθήνα: ΥΠΕΠΘ/ Γ.Γ.Λ.Ε. 1987.

ΒΑΣΙΛΕΙΑΔΟΥ, Μ. ΜΑΡΣΕΛΟΣ Β., ΠΑΥΛΗ-ΚΟΡΡΕ Μ. Πειραματικό Πρόγραμμα Επιμόρφωσης Επιμορφωτών Τσιγγάνων. Αξιολόγηση – Προτάσεις. Αθήνα: ΥΠΕΠΘ/Γ.Γ.Λ.Ε..1987.

ΒΑΣΙΛΕΙΑΔΟΥ, Μ. ΠΑΥΛΗ-ΚΟΡΡΕ Μ. Όποιος ξέρει πολλά, πολλά τραβάει. Αθήνα: ΥΠΕΠΘ /Γ.Γ.Λ.Ε., 1996.

ΒΑΣΙΛΕΙΑΔΟΥ, Μ., ΠΑΥΛΗ-ΚΟΡΡΕ, Μ. Η εκπαίδευση των Τσιγγάνων στην Ελλάδα. Αθήνα: Γ.Γ.Λ.Ε., 1996.

ΒΑΣΙΛΕΙΑΔΟΥ, Μ. Μαθαίνω γράμματα: εγχειρίδιο για το δάσκαλο – επιμορφωτή. Αθήνα: ΥΠΕΠΘ/ Γ.Γ.Λ.Ε., 1992.

ΒΕΡΓΙΔΗΣ, Δ. Ο εξωσχολικός αναλφαβητισμός των τσιγγανοπαίδων στην Κάτω Αχαΐα – η έρευνα – δράση ως μέθοδος αξιολόγησης. Στο Εκπαίδευση Τσιγγάνων: Ανάπτυξη Διδακτικού Υλικού. Διεθνές Συμπόσιο (σ.130-159). Αθήνα: Γ.Γ.Λ.Ε., 1996.

ΓΑΛΑΝHΣ, Γ. Ν. Ψυχολογία της (επι)μόρφωσης ενηλίκων. Θεωρητικές και πρακτικές προσεγγίσεις. Αθήνα: Παπαζήσης, 1993.

Γ.Γ.Λ.Ε. Αξιολόγηση του προγράμματος της Γ.Γ.Λ.Ε για τον αναλφαβητισμό τσιγγανοπαίδων στην Κάτω Αχαΐα. Αθήνα: ΥΠΕΠΘ/Γ.Γ.Λ.Ε., 1996.

Γ.Γ.Λ.Ε. Πειραματικό πρόγραμμα επιμόρφωσης επιμορφωτών τσιγγάνων Αγίας-Βαρβάρας και Κάτω Αχαΐας. Αθήνα: ΥΠΕΠΘ/Γ.Γ.Λ.Ε., 1994.

ΓΕΝΙΑΤΑΚΗ-ΑΡΒΑΝΙΤΙΔΗ, Ε. Ενδεικτικό προπαρασκευαστικό πρόγραμμα για τσιγγανόπαιδα. Αθήνα: ΥΠΕΠΘ/ Γ.Γ.Λ.Ε, 1995.

ΓΕΡΟΥ, Θ. Βαθιές τομές στην εκπαίδευση (1981-1985). Αθήνα: 1985.

ΓΕΩΡΓΟΓΙΑΝΝΗΣ, Π. Θέματα διαπολιτισμικής επικοινωνίας και αγωγής. Αδημοσίευτη διπλωματική εργασία. Πάτρα: Π.Τ.Δ.Ε. του Πανεπιστημίου Πατρών, χ. χρ.

ΓΚΟΤΟΒΟΣ, Α.Ε. Ο ρόλος της Ελληνικής Γλώσσας στην κοινωνικοποίηση των παιδιών των τσιγγάνων. Ιωάννινα, Ανάτυπο από το τεύχος 7 των «Φιλολογικών», 1983.

ΓΚΟΤΟΒΟΣ, Α.Ε. Ρατσισμός. Ψυχολονικές και παιδαγωγικές όψεις μιας ιδεολογίας και μιας πρακτικής. Αθήνα: ΥΠΕΠΘ/ Γ.Γ.Λ.Ε., 1996.

ΓΚΟΤΟΒΟΣ, Α. Ε. Εθνική ταυτότητα και διαπολιτισμική εκπαίδευση. Η λέσχη των Εκπαιδευτικών, τεύχος 17, 1997.

ΓΚΟΤΟΒΟΣ, Α.Ε. Οικουμενικότητα, ετερότητα και ταυτότητα: Η επαναδιαπραγμάτευση του νοήματος της παιδείας. Ιωάννινα: Εκδόσεις του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων, 2001.

ΓΚΟΤΟΒΟΣ, Α.Ε. Εκπαίδευση και Ετερότητα Ζητήματα Διαπολιτισμικής Παιδαγωγικής. Αθήνα: Μεταίχμιο, 2002.

ΔΑΜΑΝΑΚΗΣ, Μ. Μετανάστευση και εκπαίδευση. Αθήνα: Gutenberg: 1997.

ΔΑΜΑΝΑΚΗΣ, M. Η εκπαίδευση των παλλινοστούντων και αλλοδαπών μαθητών στην Ελλάδα. Διαπολιτισμική Προσέγγιση. Αθήνα: Gutenberg, 1997.

ΔΙΕΘΝΕΣ ΣΥΜΠΟΣΙΟ (Αθήνα 6-9 Απριλίου 1995). Εκπαίδευση Τσιγγάνων. Ανάπτυξη διδακτικού υλικού. Αθήνα: ΥΠΕΠΘ/Γ.Γ.Λ.Ε., 1996.

ΚΑΤΣΙΚΑΣ, Χ., ΠΟΛΙΤΟΥ, Ε. Εκτός τάξης το διαφορετικό; Αθήνα: Gutenberg, 1999.

ΚΑΤΣΙΚΑΣ, Χ., ΚΑΒΒΑΔΙΑΣ, Γ. Κ. Η Ελληνική Εκπαίδευση στον Ορίζοντα του 2000. Αθήνα: Gutenberg, 1996 (σ. 48-54).

ΚΟΓΚΙΔΟΥ, Δ., ΤΡΕΣΣΟΥ-ΜΥΛΩΝΑ, Ε., ΤΣΙΑΚΑΛΟΣ, Ε. Καταπολέμηση του κοινωνικού αποκλεισμού ως μέσου τροπικής ανάπτυξης. Η σημασία της εκπαίδευσης ενηλίκων. Χ. εκδ. στ., 1994.

ΚΟΓΚΙΔΟΥ Δ., ΤΡΕΣΣΟΥ-ΜΥΛΩΝΑ Ε., ΤΣΙΑΚΑΛΟΣ, Ε. Κοινωνικός αποκλεισμός και εκπαίδευση. Η περίπτωση των γλωσσικών μειονοτήτων στη Δυτική Θεσσαλονίκη. Χ. εκδ. στ., 1994

ΚΟΓΚΙΔΟΥ, Δ., ΤΡΕΣΣΟΥ, Ε., ΤΣΙΑΚΑΛΟΣ, Γ. Kοινωνικός αποκλεισμός και εκπαίδευση-H περίπτωση γλωσσικών μειονοτήτων στη Δυτική Θεσσαλονίκη. Στο: ΣΚΟΥΡΤΟΥ Ε. (επιμ.). Θέματα διγλωσσίας και Eκπαίδευσης. Aθήνα: Nήσος, 1999.

ΜΑΡΚΟΥ, Γ. Εισαγωγή στη διαπολιτισμική αγωγή. Ελληνική και διεθνής εμπειρία. Τόμος 1, Αθήνα: χ. εκδ. στ., 1995

ΜΑΡΚΟΥ, Γ. Προσεγγίσεις της πολυπολιτισμικότητας και η διαπολιτισμική εκπαίδευση. Επιμόρφωση των εκπαιδευτικών. Αθήνα: ΥΠΕΠΘ/Γ.Γ.Λ.Ε., 1996.

ΜΑΡΚΟΥ, Γ. Η πολυπολιτισμικότητα της ελληνικής κοινωνίας. Η διαδικασία διεθνοποίησης και η αναγκαιότητα της διαπολιτισμικής εκπαίδευσης. Αθήνα: ΥΠΕΠΘ/Γ.Γ.Λ.Ε.,1996.

ΜΑΡΣΕΛΟΣ, Ε. Ο αναλφαβητισμός στους Τσιγγάνους. Συνδιάσκεψη για την αντιμετώπιση του αναλφαβητισμού. Αθήνα: ΥΠΕΠΘ/Γ.Γ.Λ.Ε., 1985.

ΜΕΛΟΥΤΣΙ, Α. Κουλτούρες στο παιχνίδι. Διαφορές για να συμβιώσουμε; Αθήνα: Gutenberg, 2002.

ΜΙΤΙΛΗ, Α. Οι μειονότητες στη σχολική τάξη. Αθήνα: Οδυσσέας, 1998.

MODGIL, S. (κ.ά.). Πολυπολιτισμική εκπαίδευση: προβληματισμοί – προοπτικές. Αθήνα: Ελληνικά Γράμματα :Ελληνικά Γράμματα, 1997.

ΝΙΚΟΛΑΟΥ, Γ. Ένταξη και εκπαίδευση των αλλοδαπών μαθητών στο Δημοτικό Σχολείο. Αθήνα: Ελληνικά Γράμματα, 2000.

ΝΙΚΗΤΑΚΗ, Μ. Βήματα προς την διαπολιτισμική εκπαίδευση. Η λέσχη των Εκπαιδευτικών, τεύχος 17, 1997.

ΝΤΟΥΣΑΣ, Δ. Οι φυλετικές διακρίσεις στην εκπαίδευση των Τσιγγάνων. Επιστημονικό Βήμα του Δασκάλου, τεύχος 3, 1991

ΝΤΟΥΣΑΣ, Δ. Η αθλιότητα της κρατικής πολιτικής και της πανεπιστημιακής φιλοσοφίας στην εκπαίδευση των Roma. Αντιτετράδια της Εκπαίδευσης, τεύχος 34-35, 1995.

ΠΑΛΑΙΟΛΟΓΟΥ, Ν., ΕΥΑΓΓΕΛΟΥ, Ο. Διαπολιτισμική Παιδαγωγική. Εκπαιδευτικές, διδακτικές και ψυχολογικές προσεγγίσεις. Αθήνα: Ατραπός, 2003.

ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΕΝΩΣΗ ΦΙΛΟΛΟΓΩΝ. Σχολείο και ετερότητα. Π.Ε.Φ Σεμινάοιο 24. Αθήνα, τεύχος 24, 1998.

ΠΑΠΑΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ, Π. Διαπολιτισμική εκπαίδευση και παιδαγωγικές πρακτικές. Η λέσχη των Εκπαιδευτικών, τεύχος 17, 1997.

REICH, H. «Ευρωπαϊκή» και διαπολιτισμική εκπαίδευση: ένα αταίριαστο ζευγάρι. Στο: ΒΑΜΒΟΥΚΑΣ, ΧΟΥΡΔΑΚΗΣ (επιμ.) Παιδαγωγική επιστήμη στην Ελλάδα και στην Ευρώπη (σ.68-77). Αθήνα: Ελληνικά Γράμματα, 1997.

ΣΟΛΟΜΩΝ, Ι. Δημοκρατία, Ετερότητα και Αξιολόγηση στην Εκπαίδευση. Σεμινάριο 24. Ο ρόλος του φιλόλογου στη σύγχρονη σχολική πραγματικότητα (σ.158-167). Αθήνα: Πανελλήνια Ένωση Φιλολόγων, 1998.

ΤΣΙΑΚΑΛΟΣ, Γ. «Κοινωνικός αποκλεισμός και εκπαίδευση. Η περίπτωση γλωσσικών μειονοτήτων στη δυτική Θεσσαλονίκη». Στο: ΣΚΟΥΡΤΟΥ, Ε. (επιμ.). Θέματα διγλωσσίας και εκπαίδευσης. Αθήνα: Νήσος, 1997.

ΤΣΙΑΚΑΛΟΣ, Γ. Οδηγός Αντιρατσιστικής Εκπαίδευσης. Αθήνα: Ελληνικά Γράμματα, 2000.

ΧΑΤΖΗΣΑΒΒΙΔΗΣ, Σ. Γλωσσικές μειονότητες και σχολική αποτυχία: η περίπτωση των Ρομ της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Στο: Σχολική αποτυχία και κοινωνικός αποκλεισμός: αιτίες, συνέπειες και αντιμετώπιση. Πρακτικά του Η΄ διεθνούς επιστημονικού συνεδρίου. Αθήνα: Ελληνικά Γράμματα, 1999 (σ. 551-565).
Ξενόγλωσση Βιβλιογραφία (Γενική)

ACTON, T. A. Gypsy politics and traveller identity. Hatfield: University of Hertfordshire Press, 1997.

ACTON, T. A. Romani culture and Gypsy identity. Hatfield: University of Hertfordshire Press, 1997.

ALT, B. and FOLTS, S. Weeping violins: The Gipsy tragedy in Europe. Kirksville: Thomas Jefferson University Press, 1996.

BANKS, A., BANKS J. Multicultural education: issues and perspectives. Boston: Allyn and Bacon, 1997.

BARANY, Z. The East European Gypsies: Regime Change, Marginality, and Ethnopolitics. Cambridge: Cambridge University Press, 2001.

BELTON, B. Who are Gypsies? Theorizing Travelers: Conceptual Understanding of Gypsies and Travelers. Gypsy Identities in Europe: policy and research. Conference Proceedings. Ioannina
http://195.130.114.39/ROMA/html_epi_4.php

BENNETT, C. Comprehensive Multicultural Education. Theory and Practice. New York: Pearson Education, Inc, 2003.

BERRY, J. On cross-cultural comparatibility. International Journal of Psychology, 4, 1969. pp.119-128.

CAMILLERI, C. (επιμ.). Difference and cultures in Europe. Strasbourg: Council of Europe Press, 1995.

CHIEN-HUI KUO, K. A euphoria of transcultural hybridity: Is Multiculturalism possible? Postcolonial Studies, Vol.6, No 2, 2003, pp.223-235.

CORDELL, K. (ed.). Ethnicity and Democratisation in the New Europe. London: Routledge, 1999.

COULBY, D., GUNDARA, J., JONES C. Intercultural education. London: Stirling, 1997.

CROWE, D. A history of the gypsies of Eastern Europe and Russia. London: I.B. Tauris, 1995.

DANBAKLI, M. On Gypsies: texts issued by international institutions. Toulouse: Centre de Recherches Tsiganes, 1994.

FONSECA, I. Bury me standing: the gypsies and their journey. London: Vintage, 1996.

FRASER, A. M. The Gypsies. Oxford, UK; Cambridge, USA: Blackwell, 1995.

GHEORGHE, Ν. Dealing with Multiculturality: Minority, Ethic, National and Human Right, in Gypsies in the locality (pp.95-110). Strasbourg: Council of Europe, 1994.

GUNDARA, J. Interculturalism, education and inclusion. London: Paul Chapman, 2000.

GUY, W. (ed.). Between Past and Future: The Roma of Central and Eastern Europe. Hatfield: University of Hertfordshire Press, 2001.

HAMMOND, F. Cultural Identity and Ideology
http://myweb.lsbu.ac.uk/philip-hammond/1999b.html

JANDT, F. Intercultural communication: an introduction. Thousand Oaks: Sage Publications, 1998.

KENRICK, D. and PUXON, G. The destiny of Europe’s gypsies. London: Chatto-Heinemann & Sussex University Press, 1972.

KENRICK, D. and PUXON, G. Gypsies under the swastika. Hertfordshire: University of Hertfordshire Press, 1995.

LIEGEOIS, J.P. Introductory report in Gypsies in the locality. Strasbourg: Council of Europe, 1994 (pp.13-23).

LIEGEOIS, J. P. School provision for ethnic minorities: the gypsy paradigm. Hatfield: University of Hertfordshire Press, 1998.

LUCASSEN, L., WILLEMS, W., COTTAAR, A. Gypsies and other itinerant groups: a socio-historical approach. New York: St. Martin’s Press, 1998.

MARCUSE, P. Space and Race in the Post-Fordist City: The Outcast Ghetto and Advanced Homelessness in the United States Today. In: MINGIONE E. (ed.). Urban Poverty and the Underclass (pp.176-216). Massachusetts: Blackwell Publishers, 1996.

MARUSHIAKOVA, E. Gypsies in the Ottoman Empire: a contribution to the history of the Balkans. Hatfield, Hertfordshire: University of Hertfordshire Press, 2001.

MATRAS, Y. Romani: a linguistic introduction. Cambridge: Cambridge University Press, 2002.

McDOWELL, B. Gypsies, wanderers of the world. Washington, DC: National Geographic Society, 1970.

MULLER, J. Difference, Identity, and Community: American Perspectives on the Curriculum. In: W.PINK-G.NOBLIT (ed.) Continuity and Contradiction. The future of the Sociology of Education (pp.335-356). New Jersey: Hampton Press, Inc, 1995.

OKELY, J. The traveller-gypsies. Cambridge; New York: Cambridge University Press, 1983.

O’NIONS, H. The Marginalisation of Gypsies. Web Journal of Current Legal Issues in association with Blackstone Press Ltd, 1995
http://webjcli.ncl.ac.uk/articles3/onions3.html#bibliography

ORIOL, M. Otherness and cultural differences. In: CAMILLER, C. (ed.). Difference and cultures in Europe (pp.13-34). Strasbourg: Council of Europe Press, 1995.

POGANY, I. The Roma Cafe: Human Rights and the Plight of the Romani People. London: Pluto Press, 2004.

POLITU, E. The Gypsies of the Muslim minority in Greece in Gypsy Identities in Europe: policy and research. Conference Proceedings. Ioannina, 2003
http://195.130.114.39/ROMA/html_epi_4.php

PUXON, G. Rom: Europe’s gypsies. London: Minority Rights Group, 1975.

REHFISCH, F. Gypsies, tinkers and other travellers. London; New York: Academic Press, 1975.

STEWART, M. The time of the gypsies. Colorado: Westview Press, 1997.

TONG, D. (ed.). Gypsies: an interdisciplinary reader. New York: Garland Pub., 1998.

VASSILIADOU, M. (ed.). Educational curriculum for the training of gypsy mediators: transnational project proklisi. Athens: Ministry of National Education and Religion; General Secretariat for Adult Education, 1999.

VERMEULEN, H., SLIJPER, B. Multiculturalism and culturalism. A social scientific critique of the Political Philosophy of multiculturalism. In: DEVIC A. (ed.). Nationalism, Regional Multiculturalism and Democracy, Center for European Integration Studies, SEE, 2002, pp.7-42
http://www2.fmg.uva.nl/imes/VERMEULEN.HTM

VERMEULEN, H. Culture and Inequality. Amsterdam: Institute for Migration and Ethnic Studies, 2001
http://www2.fmg.uva.nl/imes/news.htm

WILLEMS, W. Writing Gypsies back into European History: Myths, Facts and Concepts. In: Gypsy Identities in Europe: policy and research. Conference Proceedings. Ioannina: 2003
http://195.130.114.39/ROMA/html_epi_4.php

Διδακτορικές Διατριβές και Διπλωματικές Εργασίες

ΓΕΩΡΓΟΓΙΑΝΝΗΣ, Π. Θέματα διαπολιτισμικής επικοινωνίας και αγωγής. Αδημοσίευτη διπλωματική εργασία. Πάτρα: Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης του Πανεπιστημίου Πατρών, χ. χρ.

ΓΚΟΥΤΖΑΜΑΝΗΣ, Β. «Νεοφώτιστοι» Φλώρινας, Θεωρητικές Απαρχές και Αποτελέσματα μιας Παρέμβασης. Θεσσαλονίκη: Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, 2005.
http://cds.lib.auth.gr//archive.shtml?base=Griza&id=gri-2005-692

ΖΑΧΟΣ, Δ. Θ. Διαδικασίες ένταξης σε συνθήκες γενικού κοινωνικού αποκλεισμού: η εκπαίδευση των Ρομ στην κοινότητα Φλάμπουρου. Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, 2005.

ΚΑΡΑΓΚΟΥΝΗΣ, Ε. Παρέμβαση των κοινωνικών αναπαραστάσεων στις διομαδικές μαθητικές σχέσεις: μια κοινωνιολογική προσέγγιση των αναπαραστάσεων και σχέσεων μεταξύ ελλήνων και ελληνοτσιγγάνων στη μαθητική κοινότητα Δενδροποτάμου Θεσσαλονίκης. Αθήνα: Πάντειο Πανεπιστήμιο, Τμήμα Ψυχολογίας, 1998.

ΚΑΡΑΘΑΝΑΣΗ, Ε. Το κατοικείν των τσιγγάνων στην Ελλάδα: η περίπτωση της Θήβας. Αθήνα: Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο, 1996.

ΛΥΔΑΚΗ, Α. Σχηματισμός ταυτότητας τσιγγανοπαίδων ηλικίας 11-13 ετών στην περιοχή της Αγίας Βαρβάρας – ο ρόλος του σχολείου. Αθήνα: Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής εκπαίδευσης, 1997.

ΜΠΕΡΕΡΗΣ Π. Τσιγγάνοι. Αδημοσίευτη Διπλωματική Εργασία. Αθήνα: Πανεπιστήμιο Αθηνών, Παιδαγωτικό Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης, χ. χρ. στ.

ΠΟΛΙΤΟΥ, Ε. Η. Η αναπαραγωγή και η ομοιογενοποίηση του ειδικού μέσα από το εκπαιδευτικό σύστημα: η περίπτωση των Τσιγγάνων σε κοινότητες της Αττικής και της Θράκης: 1980 και εξής. Αθήνα: Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών, Φιλοσοφική Σχολή, Τμήμα Φιλοσοφίας, Παιδαγωγικής και Ψυχολογίας, Τομέας Παιδαγωγικής, 2001.

ΣΕΧΙΔΟΥ, Ε. Μελέτη μιας βαλκανικής διαλέκτου της ρομανί και των επαφών της με την ελληνική. Θεσσαλονίκη: Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, 2005.
http://cds.lib.auth.gr//archive.shtml?base=Griza&id=gri-2005-674

ΣΤΑΘΟΠΟΥΛΟΥ-ΒΑΣΙΛΟΝΙΚΟΛΟΥ, Χ. Σύνδεση πολιτισμικού πλαισίου με τη μάθηση και τη διδασκαλία των μαθηματικών: εθνολογική μελέτη μιας σχολικής τάξης τσιγγανοπαίδων και της κοινότητας προέλευσής τους. Ρόδος: Πανεπιστήμιο Αιγαίου, Τμήμα Επιστημών της προσχολικής Αγωγής και του Εκπαιδευτικού Σχεδιασμού, 2003.

ΧΑΤΖΗΝΙΚΟΛΑΟΥ, Α. Χ. Αλφαβητισμός παιδιών Ρομά μέσα από της διδασκαλία των ανθρώπινων δικαιωμάτων: δυνατότητες και περιορισμοί. Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης, 2005.

πηγή: www.oikokoinonia.gr