Σοφοκλέους, Αίας

 

Sophocles, Σοφοaias 24grammataκλέους Αίας

/διόρθωσε και εξηγήσατο Παναγής Λορεντζάτος.

Αθήνησιν : Εκ του Τυπογραφείου “Εστία”, 1932.

http://anemi.lib.uoc.gr

24grammata.com / free ebook
[download]

 

Τραγική Ποίηση / Tragedy:
α. όλα β. έργα γ. μελέτες / άρθρα δ. ξενόγλωσσα
a. all b. original text c. studies δ. in english

 

 Σοφοκλέους Αίας : Μια πολιτική προσέγγιση της τραγωδίας
 Θέμης Μπελέκος
OLYMPUS DIGITAL CAMERAΟ Περικλής στον Επιτάφιο λόγο του για τους νεκρούς του πρώτου έτους του Πελοποννησιακού πολέμου με τηφράση«τόν μηδέν τῶνδε μετέχοντα οὐκἀπράγμονα,ἀλλ’ ἀχρεῖον νομίζομεν» αντικατόπτριζε την πίεση που υπήρχε για ενεργό συμμετοχή στα κοινά και την προσπάθεια της Αθήνας να διαμορφώσει έναν νέο, πολιτικό τρόπο σκέψης. Όμως για να επιτευχθεί αυτός ο νέος τρόπος σκέψης πρέπει να συγκρουστεί με τον παλαιότερο από τον οποίο προήλθε και μέσα από αυτή τη σύγκρουση να επέλθει η σύνθεση κατά τη ρήση του Ηράκλειτου. Σε ένα τέτοιο πλαίσιο εντάσσεται και η αρχαία τραγωδία που προβάλλει την πόλη καιτην κοινωνική και πολιτική σκέψη της εποχής, αντανακλά μια νέα πραγματικότητα και προβληματίζεται πάνω σ’ αυτήν. Άλλωστε κατά τον Vernant , την τραγωδία διαμορφώνει η δυναμική αντιπαράθεση ανάμεσα στο μυθικό παρελθόν και το παρόν των πολιτικών θεσμών.
Πρόκειται για μια μεταβατική περίοδο καθώς ο μύθος και οι πανάρχαιες αντιλήψεις παρίσταντο στη ζωή των Αθηναίων και καθώς η τραγωδία τα επαναδιαπραγματεύεται εξελίσσει την ηθική βάση της πολιτικής και επανατοποθετεί το καινούργιο στο πλαίσιο του η συνέχεια εδώ

https://upatras.academia.edu