ΣΤ΄ ΔΙΕΘΝΕΣ ΣΥΝΕΔΡΙΟ «ΦΕΡΑΙ-ΒΕΛΕΣΤΙΝΟ-ΡΗΓΑΣ» Βελεστίνο, 4-7 Οκτωβρίου 2012

1η ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ

Μετά την έκδοση των Πρακτικών του 5ου τόμου ΥΠΕΡΕΙΑ, η Επιστημονική Εταιρεία Μελέτης Φερών-Βελεστίνου-Ρήγα με τον Δήμο Ρήγα Φεραίου αναγγέλλουν τη σύγκληση στη γενέτειρα του Ρήγα Βελεστινλή, το Βελεστίνο, το

 

 

Κατά τις εργασίες του ΣΤ΄ Διεθνούς Συνεδρίου επιστήμονες διαφόρων ειδικοτήτων θα είναι δυνατόν να προβούν σε πρωτότυπες ανακοινώσεις σχετικά με τις αρχαίες Φερές, τη ζωή και το έργο του επαναστάτη Ρήγα Βελεστινλή και το νεώτερο Βελεστίνο με την γύρω περιοχή του διευρυμένου τώρα Δήμου Ρήγα Φεραίου.

 

Οι επιστήμονες, οι οποίοι θα επιθυμούσαν να συμμετάσχουν με ανακοίνωση στις εργασίες του ΣΤ΄ Διεθνούς Συνεδρίου παρακαλούνται όπως αποστείλουν ηλεκτρονικά πλέον στο e-mail: [email protected] τον τίτλο της ανακοινώσεως τους μέχρι 30 Ιουνίου 2012 για να τεθεί υπ’ όψιν της Οργανωτικής και της Επιστημονικής Επιτροπής του ΣΤ΄ Διεθνούς Συνεδρίου.

Οι Σύνεδροι όπως και στα προηγούμενα πέντε Συνέδριά μας θα είναι φιλοξενούμενοι της Οργανωτικής Επιτροπής, η οποία θα μεριμνήσει και για την μετάβασή τους στο Βελεστίνο.

Αθήνα, 15 Δεκεμβρίου 2011

Για το Διοικητικό Συμβούλιο

της Επιστημονικής Εταιρείας Μελέτης

Φερών-Βελεστίνου-Ρήγα


Ο Πρόεδρος Ο Γ. Γραμματέας

Δρ. Δημ. Καραμπερόπουλος Δημ. Κογκούλης

 

ΣΤ΄ ΔΙΕΘΝΕΣ ΣΥΝΕΔΡΙΟ

«ΦΕΡΑΙ – ΒΕΛΕΣΤΙΝΟ – ΡΗΓΑΣ»

Αρχαιολογία – Ιστορία – Λαογραφία – Θετικές Επιστήμες

Βελεστίνο, 4-7 Οκτωβρίου 2012

e-mail:[email protected]

ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΜΕ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

 

 

ΕΠΩΝΥΜΟ………………………………………………………………….

 

ΟΝΟΜΑ……………………………………………………………………..

 

ΙΔΙΟΤΗΤΑ…………………………………………………………………..

 

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ……………………………………………………………….

 

………………………………………………………………..

ΤΗΛΕΦΩΝΑ………………………………………………………………

e-mail………………………………………………………………………

ΤΙΤΛΟΣ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΩΣ……………………………………………..

 

…………………………………………………………………………….

 

…………………………………………………………………………….

 

……………………………………………………………………………..

 

…………………………………………………………………………….

 

 

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΥΠΟΓΡΑΦΗ

 

……………….. ………………..

 

 

Αποστολή στο e-mail: karamber@otenet.gr

 

Ταχυδρομική Διεύθυνση:

Επιστημονική Εταιρεία Μελέτης Φερών-Βελεστίνου-Ρήγα

Μιλτιάδου 3, 14562 Κηφισιά

Τηλέφωνο-Φαξ: 210-8011066

Κινητό: 6944304968