Στη Σκιά της Βαρκελώνης: Η «Ένωση για τη Μεσόγειο» και οι προοπτικές περιφερειακής οργάνωσης

Πολιτικός Λόγος (ένθετο του 24grammata.com)
Δημήτρης Κ. Ξενάκης

24grammata.com/ free ebook
[κατέβασετο / download]
Συνεισφέροντας μια κάθετη οπτική στη συζήτηση για τις εξωτερικές σχέσεις του ευρωπαϊκού διεθνούς συστήματος, το παρόν άρθρο εστιάζει στην εξέλιξη των ευρω-μεσογειακών σχέσεων και την εμπλοκή της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΕΕ) στη διαδικασία περιφερειακού μετασχηματισμού που λαμβάνει χώρα μετά το τέλος του Ψυχρού Πολέμου. Η έμφαση που αποδίδεται στην ανά- λυση της «πολυμερούς» Διαδικασίας της Βαρκελώνης (ΔτΒ), της «πολύ – διμερούς» Πολιτικής Γειτονίας και της πρόσφατης πρωτοβουλίας «Ένωση για τη Μεσόγειο» αναδεικνύει τις διαφορετικές προσεγγίσεις σε αυτήν την κρίσιμη περιφέρεια του διεθνούς συστήματος. Λαμβάνοντας υπόψη τις παραμέτρους συνεργασίας που έχουν διαμορφωθεί τις δύο τελευταίες δεκαετίες,το άρθρο καταλήγει σε κρίσιμες σκέψεις για τα όρια και τις προοπτικές της περιφερειακής οργάνωσης.
ΤΕΤΡΑΔΙΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ

24grammata.com/ free ebook
[κατέβασετο / download]