Σχολικός εκφοβισμός. Μαθητές και εκπαιδευτικοί σε δράση και αντίδραση

200181253-001Σχολικός εκφοβισμός.
Μαθητές και εκπαιδευτικοί σε δράση και αντίδραση
Δρ. Ειρήνης Αρτέμη
PhD & ΜΑ Θεολογίας
Θεολόγος – Φιλόλογος

Διαβάστε όλες τις μελέτες της Ειρήνης Αρτέμης που δημοσιεύτηκαν από το 24grammata.com κλικ εδώ

24grammata.com/ free ebook (κατηγορία επιστημονικές μελέτες)
[κατέβασέτο]

ΠΡΟΛΟΓΟΣ

Το σχολείο οφείλει να είναι ένας χώρος μάθησης και χαράς που βοηθά στην ομαλή ανάπτυξη της υγείας ενός παιδιού. Τα παιδιά μέσα στο σχολείο πρέπει να γίνονται αποδεκτά και χωρίς να περιθωριοποιούνται. Αυτό, όμως, δυστυχώς δε συμβαίνει. Εάν παλαιότερα οι μαθητές εκτός από τις δυσκολίες των μαθημάτων τους είχαν να αντιμετωπίσουν και άλλα προβλήματα σε σχέση με τους συμμαθητές τους, σήμερα τα προβλήματα των παιδιών μέσα στο σχολικό τους περιβάλλον έχουν όχι μόνο αυξηθεί αλλά έχουν και μεγιστοποιηθεί.
Μέσα από τη συγκεκριμένη εργασία καλούμαστε να αναπτύξουμε όχι μόνο τις απόψεις για το τι είναι σχολικός εκφοβισμός και ποιες οι παράμετροί του. Συγχρόνως θα αναφερθούμε για το ρόλο και την ευθύνη που έχει κάθε μέλος της σχολικής κοινότητας σχετικά με την αντιμετώπιση του σχολικού εκφοβισμού. Ο βαθμός εμπλοκής κάθε μέλους, σχετίζεται τόσο με την ιδιότητά του, όσο και με τη σοβαρότητα, τη συχνότητα και την ένταση του περιστατικού εκφοβισμού. Άλλος είναι ο ρόλος και η ευθύνη του διευθυντή του σχολείου, άλλος του δασκάλου, άλλος των συμμαθητών, άλλος των γονιών.
Στην εργασία αυτή θα γίνει αναφορά κυρίως στα αίτια του σχολικού εκφοβισμού και στο ρόλο του εκπαιδευτικού στην αντιμετώπισή τους. Συγχρόνως θα γίνουν κάποιες προτάσεις που ίσως συμβάλλουν στην καλύτερη αντιμετώπιση του φαινόμενου από τους ίδιους τους εκπαιδευτικούς.

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ
Πρόλογος
Περιεχόμενα
Εισαγωγή: Η σημασία του σχολείου στην ανάπτυξη της προσωπικότητας των μαθητών
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α: Η Ενδοσχολική Βία – Ο Ενδοσχολικός Εκφοβισμός
1. Ορισμός της Ενδοσχολικής Βίας και του Ενδοσχολικού Εκφοβισμού και ποια τα είδη τους.
2. Το προφίλ των θυμάτων του σχολικού εκφοβισμού.
3. Το προφίλ των θυτών του σχολικού εκφοβισμού
4. Το Bullying στην οικογένεια.
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β: Εκστρατεία αντιμετώπισης του Bullying.
1. Μέτρα Δράσης των γονιών
2. Μέτρα Δράσης των εκπαιδευτικών. Ο ρόλος του εκπαιδευτικού στην αντιμετώπιση του σχολικού εκφοβισμού.
ΕΠΙΛΟΓΟΣ
ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ

 

24grammata.com/ free ebook (κατηγορία επιστημονικές μελέτες)
[κατέβασέτο]