Τα Αμπελάκια και η ΜΑΝΙΑΡΕΙΟΣ ΣΧΟΛΗ

24grammata.com/ εκπαίδευση/ ιστορικά ταξίδια

Τα σημαντικά σχολεία του Ελληνισμού

Τα Αμπελάκια είναι η Ιστορική Κοινότητα η οποία ανήκει στην Επαρχία Λάρισας του Νομού Λάρισας,της Περιφέρειας Θεσσαλίας.(Το όνομα προέρχεται από την ύπαρξη πολλών αμπελιών,την εποχή της ίδρυσής τους,-έχει διασωθεί μητρώο αμπελιών του έτους 1899,όπου καλλιεργούνται 1.100 στρέμματα αμπελιών).

Βρίσκεται στους πρόποδες του όρους “Όσσα”,ή “Κίσσαβος” και σε απόσταση πέντε χιλιομέτρων από τα Τέμπη όπου περνά η Εθνική οδός,Αθηνών-Θεσσαλονίκης και σε απόσταση 31 χιλμ. από την Λάρισα,120 από Θεσσαλονίκη και 380 από την Αθήνα.
ΠΑΙΔΕΙΑ “ΜΑΝΙΑΡΕΙΟΣ ΣΧΟΛΗ”
Η παιδεία άκμασε και πριν την ίδρυση του συνεταιρισμού, αφού το έτος 1749, ιδρύθηκε και λειτούργησε στα Αμπελάκια το περίφημο “Ελληνομουσείο”,στο οποίο δίδαξαν μεγάλοι διδάσκαλοι του γένους ο Κωνσταντίνος Κούμας,ο Γρηγόριος Κωνσταντάς,ο Ευγένιος Βούλγαρης,ο Δούκας,ο Σπύρος Ασάνης και πολλοί άλλοι.

Αλλά και μετά το Ελληνομουσείο και με την ευεργετική προσφορά του Αδαμάντιου Θ.Μάνιαρη, τα Αμπελάκια κοσμήθηκαν με το υπέροχο και μεγαλοπρεπές διδακτηριακό συγκρότημα το έτος 1873, το οποίο ονομάστηκε “Μανιάρειος Σχολή”.

Στα 1879 άρχισε να λειτουργεί και οι Διαπρεπείς δάσκαλοι της,συνέχισαν την παράδοση του «Ελληνομουσείου» και ανέδειξε πολλούς και μεγάλους επιστήμονες.

Ο ευεργέτης Διαμαντής Μάνιαρης (1789-1871) γιος ταμία της «Κοινής Συντροφιάς», ήταν μέτοχος της «Συντροφιάς». Είχε εξαιρετική μόρφωση.

Εργάστηκε το 1807 στο Υπ/μα της «Συντροφιάς Σβάρτς» στη Βιέννη.
Το 1821 ήταν Ιερολοχίτης στο Δραγγατσάνι, αργότερα τον βρίσκουμε διευθυντή της Εθνικής Τράπεζας Σύρου.

Το 1870 έκανε με διαθήκη δωρεά σε μετοχές Εθνικής Τράπεζας και όρισε μ’αυτές την ανεγέρση ομώνυμης Σχολής στα Αμπελάκια.

Η Μανιάρειος Σχολή ανεγέρθηκε το 1873 και λειτούργησε από το 1879 ως το 1928 περίπου, όποτε και κατέρρευσε από σεισμό.

Παρουσιάστηκε μια ρήξη στα θεμέλια της σχολής στη Β.Α. πλευρά λόγω κατολίσθησης.Το επίσημο κράτος δεν βοήθησε οικονομικά στην υποστήριξη και για λόγους ασφάλειας εγκατέληψαν το κτήριο στην τύχη του και στη φθορά του χρόνου και βεβαίως στην αρπακτική διάθεση επιτηδείων.

Η Σχολή περιείχε τετραετές Δημοτικό Σχολείο Αρρένων και θηλέων και τριετές «Ελληνικό Σχολείο».Ήταν εξοπλισμένη με τα πιο σύγχρονα εποπτικά μέσα και όργανα διδασκαλίας και γυμναστικής.

Είχε σπάνια βιβλιοθήκη,δύο μεγάλους σχολικούς κήπους, γυμναστήριο, αίθουσα τελετών, κατοικίες για το διδακτικό προσωπικό κλπ.

Σήμερα σώζονται μόνο ερείπια της σχολής αυτής, ενώ το κτίριο είχε συνολική επιφάνεια περίπου 5.000 τετραγωνικών μέτρων.

πηγή: hellas.teipir.gr (επισκεφτείτε τον αξιόλογο ιστότοπο)