Τα νέα δεδομένα και το δημοψήφισμα

 

mavroza-150x150Μαυροζαχαράκης Μανόλης
Πολιτικός Επιστήμονας –Κοινωνιολόγος

Κατά κοινή ομολογία ο συσχετισμός δυνάμεων στα πλαίσια των ευρωπαϊκών θεσμών κυρίως αυτών που άπτονται της δημοσιονομικής σταθερότητας και της οικονομικής πολιτικής ελέγχεται από την Γερμανία. Η Ομοσπονδιακή Δημοκρατία ως «κύριος δανειστής» ελέγχει το Eurogroup, το Euro Working Group και έχει προνομιακές σχέσεις με το ΔΝΤ και την ΕΚΤ . Τούτου δοθέντος ο Wolfgang Schäuble ως εκφραστής της Γερμανικής οικονομικής διαθέτει ηγεμονικό ρόλο εντός των ευρωπαϊκών οργάνων που λαμβάνουν τις αποφάσεις . Η Γαλλία, η Ιταλία και ορισμένες άλλες χώρες επιχειρούν τις περισσότερες φορές ανεπιτυχώς να αντισταθμίσουν και να μετριάσουν την Γερμανική ισχύ όπως φάνηκε από το ελληνικό ζήτημα .
Το συγκεκριμένο πλαίσιο δρα ασφυκτικά πάνω στην διαπραγματευτική δυνατότητα κάθε χώρας που επιχειρεί με ασύμβατο τρόπο να ανατρέψει τα δεδομένα , να τροποποιήσει τους κανόνες ή να αλλάξει τους όρους μιας συμφωνίας. Η παρούσα ελληνική κυβέρνηση βίωσε επαρκώς αυτή την ασφυκτική εμπειρία και προσέφυγε στο δημοψήφισμα επιχειρώντας να ανοίξει το πεδίο της διαπραγμάτευσης. Εντούτοις η αποτελεσματικότητα αυτής της κίνησης χαρακτηρίζεται από μεγάλη αβεβαιότητα εάν κρίνουμε από τα μηνύματα που έρχονται κυρίως από την Γερμανία .Στην προκειμένη περίπτωση ο Schäuble- οι δηλώσεις του οποίου συνήθως αποτελούν αξιόπιστη πυξίδα προσανατολισμού των ευρωπαϊκών θεσμών- σημείωσε ρητά και κατηγορηματικά ότι οι διαπραγματεύσεις μετά το δημοψήφισμα και ανεξαρτήτου αποτελέσματος θα ξεκινήσουν από το μηδέν και θα συμπεριλαμβάνουν πολύ σκληρότερους όρους.
Ο Γερμανός υπουργός όπως και πολλοί άλλοι αξιωματούχοι της ΕΕ σημειώνουν ότι η νέα συμφωνία θα υπάγεται πλέον στους όρους και τους κανόνες του μηχανισμού διάσωσης ESM ο οποίος εντάσσεται στα πλαίσια του δημοσιονομικού συμφώνου. Είναι σαφές ότι θα προηγηθεί ένα διάστημα νέας αξιολόγησης της κατάστασης της ελληνικής οικονομίας η οποία με το κλείσιμο των τραπεζών και τις συνακόλουθες επιδράσεις της έχει επιδεινωθεί δραστικά,
Με βάση τον κανονισμό του ESM η νέα συμφωνία μπορεί να συμπεριλαμβάνει χωρίς όμως να είναι απαραίτητο την συμμετοχή του ΔΝΤ και η Γερμανία τονίζει ότι θα επιμείνει σε αυτό. Η συνθήκη του Ευρωπαϊκού Μηχανισμού Σταθερότητας ( ESM ) υπαγορεύει περαιτέρω ρητά την υπογραφή μνημονίου για την χορήγησης δανείου
Όπως διευκρινίζεται στον κανονισμό του ESM, οι όροι που συνδέονται με ένα δάνειο οφείλουν να περιέχουν «λεπτομερώς μέτρα δημοσιονομικής προσαρμογής και οι πολιτικές που πρέπει να προωθηθούν για την εφαρμογή τους».
Ανατρέχοντας στο άρθρο 12 της Συνθήκης του ESM η οποία κυρώθηκε από την Ελληνική Βουλή το Μάρτιο του 2012 και εισήχθη στο Εθνικό Δίκαιο με το Ν. 4063/2012.βλέπουμε ξεκάθαρα ότι ο ESM παρέχει δάνεια σε μέλη του «κάτω από αυστηρούς όρους, κατάλληλους για το επιλεγμένο μέσο χρηματοπιστωτικής συνδρομής».
Στο άρθρο 14 της Συνθήκης του ESM διευκρινίζεται ότι η χορήγηση βοήθειας παρέχεται «με τη μορφή προληπτικού πιστωτικού ορίου υπό όρους (Precautionary Conditioned Credit Line – PCCL) ή με τη μορφή πιστωτικού ορίου με ενισχυμένους όρους (Enhanced Conditions Credit Line – ECCL).
Στο άρθρο 13 της Συνθήκης του ESM, αναφέρεται ότι η εκτίμηση για την χορήγηση δανείου σε κράτος μέλος, ανατίθεται στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή σε συνεργασία με την ΕΚΤ .
Υπό εξέταση τίθεται με την συνδρομή του ΔΝΤ, ο κίνδυνος χρηματοπιστωτικής σταθερότητας και η βιωσιμότητα του χρέους καθώς και οι απαιτούμενες χρηματοδοτικές ανάγκες του κράτους μέλους. Στην συνέχεια αναλαμβάνει η Κομισιόν σε συνεργασία με την ΕΚΤ και το ΔΝΤ να διαπραγματευτεί ένα μνημόνιο με το κράτος μέλος με αναλυτικούς όρους και προαπαιτούμενα .
Ακολούθως το κράτος μέλος καλείται να υλοποιήσει τα συμφωνηθέντα διαρθρωτικά και δημοσιονομικά μέτρα
Το δύσκολο στην όλη διαδικασία είναι η αυστηρή εποπτεία στην οποία τίθεται το κράτος μέλος . Το κράτος μέλος υποχρεούται να παρέχει λογοδοσία στον ESM σε μηναία βάση μεταφέροντας όλες τις απαραίτητες πληροφορίες που απαιτούνται για την εκτέλεση της δανειοδοτικής δραστηριότητας και τη διαχείριση του κινδύνου, όπως μηνιαίες πληροφορίες σχετικά με τα στοιχεία της γενικής κυβέρνησης, τα ταμειακά διαθέσιμα, αναλυτικές πληροφορίες σχετικά με τις εξελίξεις στο χρηματοπιστωτικό του σύστημα.
Η Κομισιόν και η ΕΚΤ ενδεχομένως μαζί με το ΔΝΤ αναλαμβάνουν την παρακολούθηση του προγράμματος και την συμμόρφωση στα συμφωνηθέντα .
Στο πλαίσιο αυτό προβλέπεται η διενέργεια από το ESM τακτικών αποστολών επιθεώρησης στο επιτηρούμενο κράτος μέλος για επαλήθευση της προόδου και την αξιολόγηση εφαρμογής των συμφωνηθέντων μέτρων.
Με άλλα λόγια τέρμα το Brussels Group και θεσμικά νομιμοποιημένη επαναφορά της τρόικας. Ανά τρίμηνο η τρόικα θα γνωστοποιεί τα πορίσματά της στο Διοικητικό Συμβούλιο του ESM το οποίο θα κρίνει και το εάν θα απαιτούνται περισσότερα μέτρα.
Εάν το δανειζόμενο κράτος αποκλίνει από τα συμφωνηθέντα ο ESM μπορεί να διακόψει την πιστωτική γραμμή . Τότε το κράτος μέλλος μπορεί να ζητήσει τακτική στήριξη με ένα πλήρες πρόγραμμα μακροοικονομικής προσαρμογής. Αυτό θα συνδεθεί φυσικά με ακόμα σκληρότερους όρους όπως η μόνιμη εποπτεία και η εξωτερική συγκρότηση του κρατικού προϋπολογισμού.
Με βάση τα παραπάνω δεδομένα όσοι απαντούν «ναι» στο δημοψήφισμα δέχονται στην ουσία ένα πιο ήπιο μνημόνιο , ενώ όσοι απαντούν «όχι» απορρίπτουν ένα μνημόνιο που τους έχει παρουσιαστεί ως σκληρό αλλά δεν γνωρίζουν ότι αυτό που προσφέρεται αυτή την στιγμή στην χώρα από τους δανειστές είναι ένα μνημόνιο ακόμα πιο σκληρό.
Το «όχι» απορρίπτει λοιπόν κάθε μορφή συμφωνίας αφού η άλλη πλευρά δεν διατίθεται πλέον για ήπιες συμφωνίες. Κατά μια έννοια λοιπόν τόσο το «όχι» όσο και το «ναι» στερούνται πραματολογικής ουσίας, διότι η πραγματική πρόταση που βρίσκεται πλέον στο τραπέζι υπάγεται στους σκληρούς κανόνες του ESM.
Tο δημοψήφισμα αφορά επομένως ένα περισσότερο κανονιστικό ερώτημα το οποίο θα μπορούσε να συνοψιστεί στο δίπολο «παραμονή στο ευρώ με συγκεκριμένες σκληρές θυσίες (ναι) – παραμονή στο ευρώ μόνο υπό τον όρο μιας ήπιας συμφωνίας (όχι) ».
Με δεδομένο ότι το πιο σκληρό σενάριο από όλα είναι επίσημη πτώχευση της χώρας και η επιστροφή στην δραχμή κουβαλώντας στην πλάτη ένα δυσθεώρητο χρέος , έναν συρρικνωμένο κοινωνικό ιστό και μια διχασμένη κοινωνία ήρθε η ώρα όλε οι πολιτικές δυνάμεις να εμβαθύνουν λιγάκι στα πραγματολογικά δεδομένα που περιμένουν την χώρα και να απευθύνουν έναν λόγο ενότητας και αλήθειας στον λαό. Εν κατακλείδι , κανένας πολιτικός χώρος δεν μπορεί πλέον να σηκώσει μόνος τα βάρη που έρχονται . Το πραγματικό δίλλημα για τα οποίο δεν μπορεί να διεξαχθεί κανένα δημοψήφισμα είναι «ενότητα ή διχασμός», Ακόμα υπάρχει χρόνος για να γεφυρωθούν τα χάσματα .