Τα φράγκικα κάστρα στο Αγιονόρι, τον Άγιο Βασίλειο και το Πεντεσκούφι Κορινθίας.

Γιώργος Πρίμπας

δείτε όλο το οδοιπορικό

   24grammata.com/ free ebook

[κατέβασέτο]

Δείτε όλα τα φωτογραφικά οδοιπορικά του Γιώργου Πρίμπα στη νέα κατηγορία μας Ε10 Φωτογραφικά Album

Στα μέρη της νότιας κυρίως Ελλάδας (ηπειρωτικής και νησιωτικής) και ιδίως της Πελοποννήσου, που οι Φράγκοι (όπως ονομάζονταν από τους ρωμιούς γενικά οι δυτικοευρωπαίοι) είχανε ανά καιρούς κατακτήσει, από τις αρχές του 13ου αιώνα μέχρι και τον 18ο αιώνα (η τελευταία κατάκτηση της Πελοποννήσου από τους ενετούς διήρκεσε από το 1685 έως το 1715) είχανε κατασκευάσει πολλά κάστρα για να προστατεύουν τα κατακτημένα εδάφη. Πολλά από αυτά είχανε κατασκευαστεί σε προϋπάρχοντα βυζαντινά κλπ κάστρα (όπως του Ακροκορίνθου).

Στο παρόν φωτογραφικό αφιέρωμα παρουσιάζουμε τρία από τα κάστρα αυτά: Το Αγιονόρι, του Αγίου Βασιλείου και το Πεντεσκούφι που βρίσκονται στο νομό Κορινθίας.

Ο αναγνώστης μπορεί στο διαδίκτυο (π.χ. στο kastra.eu ή ειδικότερα για το Πεντεσκούφι στο άρθρο του κ. Γεωργίου Λόη) να βρει περισσότερα και αναλυτικότερα στοιχεία.

 

Γιώργος Πρίμπας

Απρίλης 2017.