Τα χειρόγραφα του Νεύτονα.

Ένας παρατηρητικός αναγνώστης (όπως ο κ. Μαντζαβινάτος που μας τα υπέδειξε) θα παρατηρήσει την τέλεια εξοικείωση του Νεύτονα [ Ισαάκ Νεύτων (Αγγλ. Sir Isaac Newton, Νιούτον, 1643 – 1727)] με την ελληνική γραφή και γλώσσα (πολλές σελίδες είναι γραμμένες από τον ίδιο στα ελληνικά)

A visual exploration of fragments from Isaac Newton’s Trinity College Cambridge University undergraduate notebooks, 1661-1665. Notes on mathematics, physics and metaphysics cut with later printed diagrams from Newton’s magnum opus, Principia Mathematica (1687). Isaac Newton 1642-1727. Mathematics. Physics. Classical mechanics. Fragments. Diagrams. Inspiration. Evolution of mathematical thought.