Τηνιακά Σύμμεικτα

περιοδική έκδοση έρευνας ιστορίας και πολιτισμού της Τήνου (περίοδος Β, έτος 2011, τεύχος 13)

24grammata.com/ free e book
[download]

περιεχόμενα
Έργα Τέχνης στο νεκροταφείο Πύργου Ηλείας, του Κώστα Δανούση
Τηνιακοί εγκατεστημένοι στη Σάμο (19ος αιώνας), του Κώστα Κόμη
Κυκλαδικά σωματεία στην πρωτεύουσα (1936), του Κώστα Δανούση
Αστυνομικά Τήνου

24grammata.com/ free e book
[download]