Τι είναι η ACTA; Kίνδυνοι και απειλές (προσπάθεια ερμηνείας)

24grammata.com/

Η Εμπορική Συμφωνία Κατά της Παραποίησης γνωστή και ως (ACTA) είναι μια ολιγομερής διεθνής συνθήκη με σκοπό την εγκαθίδρυση διεθνών προτύπων για την άσκηση των δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας. Η συμφωνία επιδιώκει να εγκαθιδρύσει ένα διεθνές νομικό πλαίσιο για την στοχοποίηση της απομίμησης των αγαθών, των γενόσημων φαρμάκων και της παραβίασης πνευματικών δικαιωμάτων στο Διαδίκτυο, και θα δημιουργήσει ένα νέο κυβερνητικό όργανο πέρα από ήδη υπάρχοντα fora, όπως είναι ο Παγκόσμιος Οργανισμός Εμπορίου, και ο Παγκόσμιος Οργανισμός Διανοητικής Ιδιοκτησίας,

Η συμφωνία υπογράφτηκε στις 1 Οκτωβρίου του 2011 από την Αυστραλία, τον Καναδά, την Ιαπωνία, το Μαρόκο, τη Νέα Ζηλανδία, τη Σιγκαπούρη, τη Νότια Κορέα και τις Ηνωμένες Πολιτείες. Τον Ιανουάριο του 2012, η Ευρωπαϊκή Ένωση και 22 από τα κράτη μέλη της υπέγραψαν επίσης, ανεβάζοντας τον συνολικό αριθμό των υπογραφόντων σε 31. Μετά την επικύρωση από έξι 6 κράτη, η σύμβαση θα τεθεί σε ισχύ.
Οι Ευρωπαϊκές διαμαρτυρίες που οργανώθηκαν στις 11 Φεβρουαρίου 2012

Οι υποστηρικτές της έχουν περιγράψει την συμφωνία ως αντίδραση στην “αύξηση των πειρατικών αγαθών σε παγκόσμιο επίπεδο και των πειρατικών αντιγράφων έργων πνευματικής ιδιοκτησίας”, ενώ οι αντίπαλοί της την κατέκριναν για τα εν δυνάμει δυσμενή αποτελέσματα που θα έχει στα θεμελιώδη πολιτικά και ψηφιακά δικαιώματα, περιλαμβάνοντας το δικαίωμα της έκφρασης και του απορρήτου της επικοινωνίαςηγυρικό εορτασμό του Ευαγγελισμού.συνεχεια