Το αρχείο χαρτογραφίας

24grammata.com / επικαιρότητα / μουσεία
Το αρχείο χαρτογραφίας βρίσκεται στο Μέγαρο Εϋνάρδου στην οδό Αγίου Κωνσταντίνου. Πρόκειται για ένα μόνιμο εκθεσιακό χώρο, ειδικά διαρρυθμισμένο, ο οποίος φιλοξενεί το Αρχείο Χαρτογραφίας του Ελληνικού χώρου, προϊόν δωρεάς του Βίκτωρος και της Νιόβης Μελά. Η σπάνια συλλογή του ζεύγους Μελά περιλαμβάνει 200 περίπου έντυπους χάρτες από τις αρχές του 16ου αιώνα μέχρι και τον 18ο αιώνα, παλαιούς άτλαντες, όπως του M. Μποσκίνι (1651) και του Β. Μ. Κορονέλι (1708), γεωγραφικά εγχειρίδια μεταξύ των οποίων τη Γεωγραφία του Μελέτιου (1728) και την Εισαγωγή στα Γεωγραφικά και Σφαιρικά του Χρύσανθου Νοταρά (1716) καθώς και ένα αυθεντικό αντίτυπο της Χάρτας του Ρήγα σε άριστη κατάσταση. Η δωρεά συμπληρώνεται με βιβλία και μελέτες σχετικά με τη Χαρτογραφία και, γενικότερα, τη Γεωγραφία. Το Αρχείο Χαρτογραφίας εμπλουτίζεται συστηματικά με αγορές που πραγματοποιεί το ΜΙΕΤ.
Σύμφωνα με την επιθυμία των δωρητών, στο Αρχείο Χαρτογραφίας του Ελληνικού Χώρου παρουσιάζονται εκθέσεις με αντιπροσωπευτικά τμήματα της συλλογής και οργανώνονται εκπαιδευτικά προγράμματα για μαθητές και σπουδαστές. Μέχρι σήμερα έχουν παρουσιαστεί δύο θεματικές εκθέσεις. Η πρώτη είχε ως τίτλο Από τον Κλαύδιο Πτολεμαίο στον Γεράρδο Μερκάτορα. Η Ελλάδα με τα μάτια των χαρτογράφων του 16ου αιώνα και η δεύτερη Αιγαίου Περίπλους. Με οδηγούς τους παλιούς χαρτογράφους. Ακόμη, γίνονται οι σχετικές προετοιμασίες ώστε το σύνολο των χαρτών και των βιβλίων να είναι στη διάθεση των μελετητών. Τέλος, έχει συμφωνηθεί μεταξύ των δωρητών και του ΜΙΕΤ, να δημοσιευτεί ο πλήρης κατάλογος των έργων του Αρχείου Χαρτογραφίας.