Το ζήτημα της εξουσίας στον Αλτουσέρ και τον Φουκώ

Χρήστος Σίμος / Θέσεις – τριμηνιαία επιθεώρηση

24grammata.com/ free ebook (κατηγορία: επιστημονική αρθρογραφία)

[κατέβασέτο]
ΤΟ ΖΗΤΗΜΑ ΤΗΣ ΕΞΟΥΣΙΑΣ ΣΤΟΝ ΑΛΤΟΥΣΕΡ ΚΑΙ ΤΟΝ ΦΟΥΚΩ του Χρήστου Σίμου
Στο παρόν κείμενο θα επιχειρήσουμε να διερευνήσουμε τον τρόπο με τον οποίο ο Αλτουσέρ και ο Φουκώ
διαπραγματεύονται την έννοια της εξουσίας. Ο λόγος της διερεύνησης αυτής προκύπτει, όπως θα δούμε και
εκτενέστερα, από τις ούτως ή άλλως υπαρκτές συγκλίσεις (αλλά και τις αποκλίσεις) των εν λόγω στοχαστών,
καθώς και οι δύο μοιράζονται τρόπον τινά την ίδια ιστορική και διανοητική αφετηρία [1]. Βεβαίως, με το
πέρασμα του χρόνου τα έργα τους αποκλίνουν σημαντικά, ιδίως σ’ ό,τι αφορά το πολιτικό διακύβευμα που
πρεσβεύει το καθένα, σε σημείο που να οδηγούνται σε αντιπαράθεση…

24grammata.com/ free ebook (κατηγορία: επιστημονική αρθρογραφία)
[κατέβασέτο]