Το κρητικό και ιταλικό αναγεννησιακό και μανιεριστικό θέατρο

Κλεονίκη Βασιλειάδου

Το ιστορικό και κοινωνικό περιβάλλον στο οποίο αναπτύχθηκαν το  κρητικό και ιταλικό αναγεννησιακό και μανιεριστικό θέατρο. Επιδράσεις του ιταλικού μανιεριστικού θεάτρου στο κρητικό. Διδακτορική Διατριβή

24grammata.com/ free ebook

[κατέβασέτο]