Το μεταπτυχιακό πρόγραμμα Ελληνική Γλώσσα και Λογοτεχνία του Ανοικτού Πανεπιστημίου Κύπρου

24grammata.com/ εκπαίδευση

Το μεταπτυχιακό πρόγραμμα Ελληνική Γλώσσα και Λογοτεχνία του Ανοικτού Πανεπιστημίου Κύπρου (http://www.ouc.ac.cy/web/guest/s1/programme/elilogo/description ) δέχεται αιτήσεις ως τις 15 Μαρτίου 2012 ηλεκτρονικά στο http://www.ouc.ac.cy

 

για περισσότερα διαβάστε εδώ