Το μυστήριο των Δελφών

24grammata.com culture WebTV

Δελφοί

Ο ομφαλός της Γης, για τους αρχαίους, βρίσκεται σε μοναδική τοποθεσία με άγριο και επιβλητικό μεγαλείο. Ο αρχαιολογικός χώρος του ιερού Μαντείου των Δελφών αποκαλύφθηκε με τις ανασκαφές που άρχισε η Γαλλική Αρχαιολογική Σχολή από το 1860 .Τα αρχαιολογικά ευρήματα μαρτυρούν πως η περιοχή ήταν κατοικημένη από το 1400 π.Χ. Η ιστορία της αρχαίας πόλης των Δελφών είναι δεμένη με την ιστορία του ιερού του Απόλλωνα και του Μαντείου του. Αρχικά, κυρίαρχος των Δελφών υπήρξε η φωκική πόλη Κρίσσα και το επίνειο Κίρρα, που χρησίμευε για την αποβίβαση των επισκεπτών του ιερού. Το 590 π.Χ., με τη βοήθεια πολλών ελληνικών πόλεων, οι οποίες κήρυξαν τον πρώτο Ιερό Πόλεμο εναντίον της Κρίσσας που την κατέστρεψαν, την εξουσία πήρε στα χέρια του το ιερατείο του Μαντείου των Δελφών. Από τότε οι Δελφοί γίνονται το κέντρο της Αμφικτιονίας των ελληνικών πόλεων και το 582 π.Χ. αρχίζουν οι αγώνες, «τα Πύθια», που γίνονται κάθε τέσσερα χρόνια. Στη διάρκεια της μακραίωνης και λαμπρής ιστορίας τους, οι Δελφοί καταστράφηκαν επανειλημμένα, το 480 π.Χ. από τους Πέρσες, το 355 π.Χ. από τους Φωκείς, το 279 π.Χ. από τους Γαλάτες. Το 86 π.Χ. το ιερό λεηλατήθηκε από το Σύλλα και αργότερα πολλοί Ρωμαίοι αυτοκράτορες και κυρίως ο Νέρων αφαίρεσαν πολυάριθμα αφιερώματα τα οποία μετέφεραν στη Ρώμη. Το τέλος του Μαντείου έρχεται το 392 μ.Χ. με το διάταγμα του αυτοκράτορα Θεοδοσίου, που απαγορεύει οριστικά την αρχαία θρησκεία και λατρεία. hellas.teipir.gr