Το παραμύθι (Μελέτη του Γιάγκου Αρυροπούλου,1936)

Πρακτικές οδηγίες ανατροφής

Ένα μοναδικό αντίτυπο τριμηνιαίου περιοδικού του 1936 παρουσιάζεται από το 24grammata.com. Αποτελείται από 48 σελίδες κειμένου δίχως φωτογραφίες. Εκδόθηκε από το σύλλογο γονέων (Εφορευτική επιτροπή: Ελμ. Παντελάκη, Ζωή Φράγκου, Ελ Παπανδρέου, Α. Κύρος, Μ. Μιχαηλίδης). Περιέχει: α) μία μοναδική και αξιόλογη εργασία του Γιάγκου Αργυροπούλου για το παραμύθι, β) έρευνα για την αμοιβή και τις ποινές προς τα παιδιά και γ) μια αξιόλογη βιβλιοπαρουσίαση των παιδικών βιβλίων κατά το 1936. Το μοναδικό αντίτυπο του περιοδικού ανήκει στη βιβλιοθήκη του 24grammata.com

24grammata.com / free ebook/ παλαιά – σπάνια βιβλία

[κατέβασέτο]