Το Ρεμπέτικο στο Δημόσιο Λόγο (1931-40)

ΓΡΗΓΟΡΗΣ ΜΠΑΓΙΟΚΑΣ

24grammata- free ebooks

[κατέβασέτο]

Η ΕΙΚΟΝΑ ΤΟΥ ΡΕΜΠΕΤΙΚΟΥ ΣΤΟ ΔΗΜΟΣΙΟ ΛΟΓΟ ΑΠΟ ΤΑ ΜΕΣΑ ΤΟΥ 19ου ΑΙΩΝΑ
1.1 Αναζητώντας την έννοια του ρεμπέτικου 36
1.2. Ρεμπέτικο και θεωρίες της κοινής λογικής 44
1.3. Τα τρία συστήματα επικοινωνίας: η διάδοση, η μετάδοση και η προπαγάνδα 56
1.4. Σημαντικές εξελίξεις που συνέβαλαν στη διαμόρφωση του ρεμπέτικου από τα μέσα του 19ου αιώνα 66
1.4.1. Συνθήκες διαμόρφωσης του ρεμπέτικου στα παράλια της Μικράς Ασίας από τα μέσα του 19ου αιώνα 66
1.4.2. Η εικόνα των μορφών του λαϊκού πολιτισμού στο δημόσιο λόγο
κατά την περίοδο (1870-1900). 76
1.4.3. Η σχέση του ρεμπέτικου με το θέατρο Σκιών από τις αρχές της δεκαετίας του 1890 89
1.4.4. Η «ιδιαίτερη» αντιμετώπιση του ρεμπέτικου και του μπουζουκιού στη Θεσσαλονίκη 95
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΔΕΥΤΕΡΟ
Η ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΤΗΣ ΤΑΥΤΟΤΗΤΑΣ ΤΩΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΏΝ ΟΜΑΔΩΝ ΠΟΥ ΕΜΠΛΕΚΟΝΤΑΙ ΜΕ ΤΟ ΡΕΜΠΕΤΙΚΟ: ΜΙΑ ΚΟΙΝΩΝΙΟΨΥΧΟΛΟΓΙΚΗ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ

2.1. Εισαγωγή 110
2.2. Η προσέγγιση της κοινωνικής ταυτότητας 113
2.2.1. Η θεωρία της κοινωνικής ταυτότητας 114
2.2.2. Η θεωρία της αυτο-κατηγοριοποίησης 126
2.3. Η πρόσληψη της ομάδας των «μπουζουξήδων»
και της καινοτομίας τους 138
2.4. Η διαδικασία της ψυχολογιοποίησης και η χρήση της από τους πολέμιους αρθρογράφους του ρεμπέτικου 150

24grammata- free ebooks

[κατέβασέτο]

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΤΡΙΤΟ
ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΤΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ
3.1 Εισαγωγή
157
3.2. Μεθοδολογικές επιλογές 158
3.3. Επισημάνσεις κατά την εξέταση του φύλου των αρθρογράφων των δημοσιευμάτων της περιόδου 1931-40 167
3.4. Η μέθοδος ανάλυσης περιεχομένου 169
3.5. Οι κυριότερες φάσεις της ανάλυσης περιεχομένου 173
3.6. Η εφαρμογή της ανάλυσης περιεχομένου στο υλικό της έρευνας 177
3.7. Μονάδα καταγραφής, μονάδα συμφραζομένων, οι μεταβλητές και οι κατηγορίες τους, η μεθοδολογία της στατιστικής ανάλυσης 178
3.8. Συνοπτικές παρατηρήσεις 193
Μ Ε Ρ Ο Σ Δ Ε Υ Τ Ε Ρ Ο
ΟΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΕΣ ΑΝΑΠΑΡΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΟΥ ΡΕΜΠΈΤΙΚΟΥ ΣΤΟ ΔΗΜΟΣΙΟ
ΛΌΓΟ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 1931-40: ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΤΟ
Η ΕΙΚΟΝΑ ΤΩΝ ΑΚΡΟΑΤΩΝ ΤΟΥ ΡΕΜΠΕΤΙΚΟΥ
1.1 Εισαγωγή
198
1.2 Οι αναφορές για τους «ακροατές» του ρεμπέτικου 200
1.2.1. Οι «λαϊκές» τάξεις 201
1.2.2. Διάφορες ομάδες ακροατών 207
1.2.2.1. Γυναίκες ακροατές 207
1.2.2.2. Πρόσφυγες ακροατές 208
1.2.2.3. Άλλοι ακροατές 210
1.2.3. Αρθρογράφοι ακροατές 214
1.2.4. Παραβατικές ομάδες ακροατών 218
1.3 Οι χώροι στους οποίους καταγράφεται η παρουσία των
ακροατών του ρεμπέτικου 231
1.3.1. Κέντρα λαϊκής διασκέδασης 232
1.3.2. Υπαίθριοι χώροι ακρόασης 238
1.3.3. Παράνομοι χώροι ακρόασης 242
1.4.Συζήτηση 245

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΔΕΥΤΕΡΟ
Η ΕΙΚΟΝΑ ΤΩΝ ΔΗΜΙΟΥΡΓΩΝ-ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΩΝ ΤΟΥ ΡΕΜΠΕΤΙΚΟΥ
2.1. Εισαγωγή 250
2.2. Δημιουργοί-συντελεστές του ρεμπέτικου 252
2.2.1. Δημιουργοί-συντελεστές γυναίκες 253
2.2.2. Δημιουργοί-συντελεστές άνδρες 256
2.2.3. Δημιουργοί-συντελεστές άνευ φυλετικού προσδιορι-σμού 264
2.3. Τα μουσικά όργανα 269
2.3.1. Μουσικά όργανα μικρασιάτικου ρεμπέτικου 272
2.3.2. Μουσικά όργανα «πειραιώτικου» ρεμπέτικου 278
2.3.3. Άλλο μουσικό όργανο 283
2.4. Οι αναφορές για τους χορούς 284
2.4.1. Χοροί του ρεμπέτικου 286
2.4.2. Γενικά οι χοροί 287
2.5. Συζήτηση 288
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΤΡΙΤΟ
Η ΕΙΚΟΝΑ ΤΩΝ ΤΡΑΓΟΥΔΙΩΝ ΤΟΥ ΡΕΜΠΕΤΙΚΟΥ
3.1 Εισαγωγή
296
3.2 «Ρεμπέτικα» τραγούδια
298
3.2.1. Μουσικολογική μορφή «ρεμπέτικων» τραγουδιών 300
3.2.2. Περιεχόμενο μηνύματος «ρεμπέτικων» τραγουδιών 304
3.2.3. «Ρεμπέτικα» τραγούδια ως μουσικό και στιχουργικό
σύνολο
314
3.3 Οι αναφορές για τον αμανέ
325
3.3.1. Μουσικολογική μορφή αμανέ 327
3.3.2. Περιεχόμενο μηνύματος αμανέ 338
3.3.3. Ο αμανές ως μουσικό και στιχουργικό σύνολο 341
3.4. Τα μέσα μετάδοσης των τραγουδιών του ρεμπέτικου 352
3.4.1. Γραμμόφωνο 353
3.4.2. Ραδιόφωνο 361
3.5. Συζήτηση 364

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΤΕΤΑΡΤΟ
Η ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΚΑΙ ΤΟ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΤΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΝΑΠΑΡΑΣΤΑΣΗΣ ΤΟΥ ΡΕΜΠΕΤΙΚΟΥ
4.1 Εισαγωγή 370
4.2 Η διαμόρφωση της κοινωνικής αναπαράστασης του ρεμπέτικου κατά τη διάρκεια των τεσσάρων χρονικών υποπεριόδων 371
4.3 Το περιεχόμενο της κοινωνικής αναπαράστασης του  ρεμπέτικου 377
ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ    387
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι: ΤΟ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΟ ΥΛΙΚΟ    401
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ: ΠΙΝΑΚΕΣ    433
ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ     451

24grammata- free ebooks

[κατέβασέτο]