Το σύγχρονο προφίλ του Έλληνα μετανάστη στη Γερμανία

24grammata.com/ απόδημος ελληνισμός

Η σημερινή εικόνα των Ελλήνων της Γερμανίας είναι περισσότερο σύνθετη απ’ ότι αυτή ήταν στις αρχές της μετανάστευσης πριν 40 χρόνια. Ένα μέρος του ελληνισμού, έχει στραφεί σε επιχειρηματικές δραστηριότητες. Σύμφωνα με τα στοιχεία μιας έκθεσης, που παρουσίασε πρόσφατα ο υφυπουργός Οικονομίας, Ρέτσο Σλάουχ, τα τελευταία δεκαπέντε χρόνια ο αριθμός των μεταναστευτικών επιχειρήσεων, αυξήθηκε κατά 60%, ενώ σήμερα οι 260.000 μικρομεσαίες επιχειρήσεις των μεταναστών απασχολούν περισσότερους από 1.000.000 εργαζόμενους.

Σύμφωνα με μια έρευνα του Πανεπιστημίου του Μανχάιμ, υπάρχουν 27.500 Έλληνες επαγγελματίες, έναντι 60.000 Τούρκων και 50.000 Ιταλών ελεύθερων επαγγελματιών. Το 15% των οικονομικά ενεργών Ελλήνων της Γερμανίας, είναι μικρομεσαίοι επιχειρηματίες και ελεύθεροι επαγγελματίες. Το αντίστοιχο ποσοστό στους Ιταλούς είναι 13% και στους Τούρκους μόλις 5,8%.

Περισσότεροι από τους μισούς Έλληνες και Ιταλούς ελεύθερους επαγγελματίες, δραστηριοποιούνται στον τομέα της γαστρονομίας, και τα ελληνικά εστιατόρια είναι διασκορπισμένα, εκτός από τις πόλεις και σε ημιαστικές περιοχές αλλά και σε χωριά.
Αξιοσημείωτη είναι και η οικονομική δραστηριοποίηση των Ελληνίδων της Γερμανίας. Σε αντίθεση με τις υπόλοιπες μετανάστριες, οι Ελληνίδες δραστηριοποιούνται περισσότερο. Το ποσοστό τους ξεπερνά το 10% των οικονομικών ενεργών Ελληνίδων και κυμαίνεται στα ίδια επίπεδα με αυτό των Γερμανίδων, υπερτερεί δε έναντι όλων των άλλων μεταναστευτικών παροικιών.
Αξιοσημείωτη παρουσία των Ελλήνων επιστημόνων
Παράλληλα, αυξάνει συνεχώς το ποσοστό των επιστημόνων, η παρουσία των οποίων σε διάφορα ερευνητικά κέντρα, νοσοκομεία και Πανεπιστήμια, είναι αξιοσημείωτη. Σημαντική αύξηση παρουσιάζει τα τελευταία χρόνια και ο αριθμός των Ελλήνων φοιτητών από μεταναστευτικές οικογένειες.

Η οικονομική κρίση που πλήττει τα τελευταία χρόνια τη Γερμανία, λόγω των τεράστιων επιπτώσεων από το κόστος της ενοποίησης των δύο Γερμανιών, αλλά και τη γενικότερη παγκόσμια οικονομική ύφεση, μαστίζει και τους Έλληνες της Γερμανίας και ιδίως τους νέους και τις γυναίκες. Σ’ αυτό, όπως εξηγούν τα στελέχη της Ομοσπονδίας Ελληνικών Κοινοτήτων, συντείνει και το γεγονός ότι οι συμπατριώτες μας δεν έχουν σε μεγάλο ποσοστό μία επαγγελματική κατάρτιση και εξειδίκευση και μάλιστα σε σύγχρονα επαγγέλματα αλλά και στις νέες τεχνολογίες.

Η οικονομική κρίση
Όπως λέει η Γενική Γραμματέας της Ομοσπονδίας Ελληνικών Κοινοτήτων, Αθανασία Σίσκου, ένας στους τρεις Έλληνες της Γερμανίας, έχουν μεταναστεύει μετά το 1992, δηλαδή μετά την υπογραφή της συνθήκης του Μάαστριχτ. Σύμφωνα με τα επίσημα στοιχεία της Ομοσπονδιακής Στατιστικής Υπηρεσίας, το 20% των ανέργων αλλοδαπών στη Γερμανία, προέρχεται από κράτη μέλη της Ε.Ε. Στη δεύτερη θέση μετά τους Ιταλούς (41%), βρίσκονται οι Έλληνες με 22%. Μέχρι τις 31 Δεκεμβρίου 2004, κάπου 30.000 Έλληνες μετανάστες ζούσαν με επίδομα ανεργίας ή επίδομα απορίας. Χιλιάδες από αυτούς ουσιαστικά εξαναγκάζονται να εγκαταλείψουν τη Γερμανία, καθώς σύμφωνα με το νόμο «Χαρτς-4», διατρέχουν τον κίνδυνο να μείνουν χωρίς καμία οικονομική βοήθεια από το κράτος, επειδή στην Ελλάδα διαθέτουν κάποιο περιουσιακό στοιχείο.

Η αυτοαπασχόληση, κυρίως σε μικρές οικογενειακές επιχειρήσεις, είναι συνήθως μια αναγκαστική διέξοδος για πολλούς συμπατριώτες μας και τις οικογένειές τους, δεν αποτελεί όμως πια έναν προσοδοφόρο δρόμο, όπως στο παρελθόν, μια και η οικονομική κρίση επιδεινώνει την κατάσταση.

Πάντως παρά τα σοβαρά προβλήματα που υπάρχουν στα θέματα της απασχόλησης, της γλώσσας, της εκπαίδευσης, αλλά και του ρατσισμού που σιγά-σιγά αναπτύσσεται στη γερμανική κοινωνία λόγω της κρίσης, οι Έλληνες της Γερμανίας, συνεχίζουν να διατηρούν στενή επαφή με την πατρίδα. Μάλιστα, τα τελευταία χρόνια παρατηρείται και στους νέους μια έντονη έλξη προς την Ελλάδα, προς τις αξίες του ελληνικού διαχρονικού πολιτισμού.
Αψευδής μάρτυρας και η συνεχιζόμενη μεγάλη συμμετοχή στις πολιτιστικές και άλλες εκδηλώσεις των φορέων του ελληνισμού στη Γερμανία, που αποδεικνύουν ότι οι Έλληνες στη μεγάλη αυτή ευρωπαϊκή χώρα, είναι ζωντανό κομμάτι της κοινωνίας, συμβάλλουν στην τόνωση της αλληλεγγύης μεταξύ των μεταναστών και αποτελούν μια ήρεμη, υπολογίσιμη κοινωνική δύναμη στη Γερμανία.

Οι ελληνικές κοινότητες
Την ευθύνη για το συντονισμό του οργανωμένου ελληνισμού στη Γερμανία, την έχει η Ομοσπονδία Ελληνικών Κοινοτήτων, οι οποίες είναι τα ενιαία εθνικά δημοκρατικά όργανα των Ελλήνων, με δεδομένη αντιπροσωπευτικότητα. Ο αριθμός των ελληνικών κοινοτήτων που είναι κατεσπαρμένες σε όλη τη γερμανική επικράτεια υπολογίζεται σε 150 περίπου. Στην πλειοψηφία τους είναι μέλη της Ομοσπονδίας.
Η ΟΕΚ Γερμανίας, συνεργάζεται με άλλους ελληνικούς και λοιπούς φορείς, όπως το Πολιτιστικό και Κοινωνικό Ίδρυμα των Ελληνικών Κοινοτήτων στη Γερμανία, (KuSoW), την Παγγερμανική Επιτροπή Μεταναστευτικών Οργανώσεων (BAGIV), τον Γερμανικό Οργανισμό Ελεύθερης Κοινωνικής Μέριμνας (Der Paritatische), το Συμβούλιο Απόδημου Ελληνισμού, κ.α.

ΑΘΗΝΑΪΚΟ ΠΡΑΚΤΟΡΕΙΟ ΕΙΔΗΣΕΩΝ – ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΟ ΠΡΑΚΤΟΡΕΙΟ ΕΙΔΗΣΕΩΝ