Τύποι Σχολείων ελληνόγλωσσης εκπαίδευσης στην Αυστραλία

24grammata.com/ απόδημος ελληνισμός
Τύποι Σχολείων ελληνόγλωσσης εκπαίδευσης στην Αυστραλία
Στη Μελβούρνη, λειτουργούν οι ακόλουθοι τύποι σχολείων:

i. Τμήματα ελληνικής γλώσσας ενταγμένα στο εκπαιδευτικό σύστημα της χώρας. Πρόκειται για κρατικά σχολεία όπου η ελληνική διδάσκεται ως ξένη γλώσσα για 2-3 ώρες την εβδομάδα ανά τάξη. Εξαίρεση αποτελεί το δίγλωσσο πρόγραμμα του κρατικού Δημοτικού σχολείου του Lalor North, όπου γίνονται εβδομαδιαίως 8-12 ώρες ελληνόγλωσσης διδασκαλίας. Στο κρατικό σύστημα ανήκει και το VSL (Victorian School of Languages), όπου λειτουργούν παραρτήματα Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης και προσφέρουν απογευματινά μαθήματα ελληνικών.

ii. Μονάδες δίγλωσσης εκπαίδευσης ή δίγλωσσες τάξεις. Εδώ εντάσσονται τα Ημερήσια ομογενειακά δίγλωσσα Κολέγια που λειτουργούν ως ιδιωτικά. Το πρόγραμμά τους καθορίζεται από το Πολιτειακό Υπουργείο Παιδείας της Βικτώριας και τα ελληνικά διδάσκονται 5-8 ώρες εβδομαδιαίως ως ξένη γλώσσα από το Νηπιαγωγείο ως το Λύκειο. Τέτοια σχολεία είναι:

Το Ελληνορθόδοξο Κολέγιο «Άγιος Ιωάννης» που ανήκει στην Ιερά Αρχιεπισκοπή Αυστραλίας και έχει αναγνωρισθεί από το Υπ.Ε.Π.Θ.

Το Ελληνορθόδοξο Κολέγιο «Άγιοι Ανάργυροι» που υπάγεται στο Oakleigh.

Το «Alphington Grammar» School της Ελληνικής Κοινότητας Μελβούρνης-Βικτώριας.

Iii. Μη ενταγμένα τμήματα ελληνικής γλώσσας.

Απογευματινά-Σαββατιανά σχολεία (ethnic Schools) που έχουν ως φορέα είτε τις Κοινότητες είτε την Εκκλησία είτε ιδιώτες και λειτουργούν μία ή περισσότερες ημέρες την εβδομάδα με συνολικό ωράριο 5-6 ωρών.

Κοινοτικό Σχολείο Hobart-Τασμανία. Πρόκειται για Απογευματινό-Σαββατιανό Σχολείο (ethnic School) στην Τασμανία.

iv. Άλλη περίπτωση είναι η Τηλεκπαίδευση, ένα πρόγραμμα εξ αποστάσεως εκπαίδευσης δι’ αλληλογραφίας. Λειτουργεί σε επίπεδο Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης. Οι τάξεις λειτουργούν Σάββατο πρωί ή κάποιο απόγευμα μέσα στην εβδομάδα (3 ώρες).

Στην Αδελαΐδα λειτουργούν οι ακόλουθοι τύποι σχολικών μονάδων:

i.Τμήματα ελληνικής γλώσσας ενταγμένα στο εκπαιδευτικό σύστημα της χώρας. Πρόκειται για Δημόσια Ημερήσια σχολεία όπου λειτουργούν τμήματα μητρικής γλώσσας σε κρατικά σχολεία, εκ των οποίων 36 είναι Πρωτοβάθμιας και 10 είναι Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης. Η ελληνική διδάσκεται 1-5 ώρες εβδομαδιαίως.

ii. Μονάδες δίγλωσσης εκπαίδευσης ή δίγλωσσες τάξεις. Πρόκειται για Ιδιωτικά Κολέγια – Ημερήσια Σχολεία του συστήματος της Αρχιεπισκοπής Αυστραλίας, όπου τα ελληνικά διδάσκονται 6-7 ώρες εβδομαδιαίως.

iii. Μη ενταγμένα τμήματα ελληνικής γλώσσας. Πρόκειται για Απογευματινά-Σαββατιανά σχολεία φορέας των οποίων είναι οι Κοινότητες, οι ενορίες ή άλλοι παροικιακοί φορείς. Σε αυτά διδάσκονται ελληνικά 2-4 ώρες εβδομαδιαίως.

Στο Σύδνεϋ λειτουργούν οι ακόλουθοι τύποι σχολικών μονάδων:

i. Τμήματα ελληνικής γλώσσας ενταγμένα στο εκπαιδευτικό σύστημα της χώρας. Πρόκειται για Ενταγμένα τμήματα  ελληνικών σε Δημόσια σχολεία. Τα σχολεία αυτά λειτουργούν με βάση θεματικές ενότητες (topics), που για κάθε σχολική περίοδο (term) ορίζονται από το πολιτειακό Υπουργείο Παιδείας. Η βαθμολογία των ελληνικών συνυπολογίζεται στο γενικό βαθμό των μαθητών.

ii. Μονάδες δίγλωσσης εκπαίδευσης ή δίγλωσσες τάξεις. Πρόκειται για Ημερήσια Κολέγια Ιεράς Αρχιεπισκοπής όπου υπηρετούν αποσπασμένοι εκπαιδευτικοί του Υπ.Ε.Π.Θ. και τα ελληνικά διδάσκονται 5-10 ώρες εβδομαδιαίως σε όλες τις βαθμίδες (Νηπιαγωγείο, Δημοτικό, Γυμνάσιο, Λύκειο). Η βαθμολογία των ελληνικών συνυπολογίζεται στο γενικό βαθμό των μαθητών. Τα κολλέγια της Αρχιεπισκοπής  είναι τα ακόλουθα:

Το κολέγιο της Αγίας Ευφημίας που είναι ισότιμο με το ελληνικό σχολείο. Τα ελληνικά διδάσκονται 8-10 ώρες.

Το κολέγιο του Αγίου Σπυρίδωνα. Παρέχει 5-6 ώρες ελληνικά εβδομαδιαίως και απασχολεί δύο δασκάλους και μια φιλόλογο.

Το κολέγιο των Αγίων Πάντων.

iii. Μη ενταγμένα τμήματα ελληνικής γλώσσας. Πρόκειται για Απογευματινά-Σαββατιανά σχολεία (Τμήματα Μητρικής Γλώσσας/Απογευματινά ή Σαββατιανά Δημοτικά-Γυμνάσια-Λύκεια). Φορέας τους είναι οι Κοινότητες και οι ενορίες των Κοινοτήτων. Διδάσκονται ελληνικά 2-3 ώρες εβδομαδιαίως.