Τo Θέατρο στο Βυζάντιο και την Οθωμανική περίοδο

24grammata.com/ ιστορικά γεγονότα / θέατρο

γράφει  ο Δημήτρης Σταθακόπουλος

ΘΕΑΤΡΙΚΕΣ ΠΑΡΑΣΤΑΣΕΙΣ – ΘΕΑΤΡΙΚΟΙ ΧΩΡΟΙ
Από το Βυζάντιο στην Οθωμανική περίοδο

24grammata.com- free ebook (κατηγορία επιστημονικές μελέτες)
[κατέβασέτο]


      Ι. Οι απαρχές
Όπως αναφέρει ο M. Πλωρίτης στο βιβλίο του για το θέατρο στο Βυζάντιο, η αρχαία Ελληνική σκηνή επί Βυζαντινής εποχής φαίνεται πως είχε εκλείψει. Τα μόνα σκη­νικά είδη που επιζούσαν ήταν ο παμπάλαιος Μίμος και το πολύ νεώτερο παρακλάδι του, ο Παντόμιμος, όπως είχαν διαμορφωθεί στα ύστερα ρωμαϊκά χρόνια.
Μάλιστα ο Παντόμιμος, ήταν ιδιαίτερα δημοφιλής στο αγράμματο λαϊκό κοινό των αρχών του Βυζαντίου. Οι θεατές αποστήθιζαν τα επικολυρικά άσματα που συνόδευαν την όρχηση και τα τραγουδούσαν στους δρόμους, στα σπίτια τους, στις δια­σκεδάσεις τους, όπως και σήμερα, ο δε N. Πολίτης θεωρεί πως από τέτοιου είδους πράξεις ξεπήδησαν αρχικά οι παραλογές και στην συνέχεια απ’ αυτές το δημοτικό τραγούδι.
Από το κλασσικό Ελληνικό Δράμα δεν είχαν απομείνει παρά μερικές σποραδικές εκτελέσεις μονολόγων-μονωδιών απ’ τις αθηναϊκές τραγωδίες (παρακαταλογαί ), που τις ερμήνευαν οι λιγοστοί τραγωδοί-συνεχιστές της διονυσιακής παράδοσης, φορώντας τα προσωπεία και τους κοθόρνους, με συνοδεία αυλού και μικρής χορωδίας. Πολλές παραστάσεις σε ανάγλυφα, του 5ου και 6ου αιώνα, μας μαρτυρούν την επι­βίωση των θεατρικών αυτών σπαραγμάτων, που παρουσιάζονταν ακόμα και στον Ιππόδρομο της Κωνσταντινούπολης, μαζί με τις ιπποδρομίες, τα “κυνηγέσια”, τις θη­ριομαχίες, όπως απεικονίζει και το δίπτυχο του Αναστασίου (517 μ.Χ.).
Έτσι φαίνεται πως την πραγματική θεατρική χαρά, το κοινό της εποχής την έβρι­σκε στο ταπεινό μιμοθέατρο κι όχι πια στην τραγική θυμέλη.
Ήταν μάλιστα τόσο κοσμαγάπητο αυτό το λαϊκό θέατρο, που παρά τους αφορι­σμούς της εκκλησίας, την απογύμνωνε απ’ το “ποίμνιό” της, το οποίο προτιμούσε, τη “χυδαία” σκηνική έξαρση απ’ τη θρησκευτική έκσταση.
διαβάστε τη συνέχεια κλικ εδώ

24grammata.com- free ebook (κατηγορία επιστημονικές μελέτες)
[κατέβασέτο]