“Υποθέσεις τιμής” στην ελληνική δραματουργία των αρχών του 20ού αιώνα

Μαρία Μαυρογένη

24grammata.com- επιστημονικές μελέτες

[κατέβασέτο/ download]
Θέμα της ανακοίνωσης είναι ο τρόπος αντίληψης του περιεχομένου της γυναικείας τιμής μέσα στο γενικότερο πλαίσιο ανασυγκρότησης της νεοελληνικής ταυτότητας στις αρχές του 20ού αιώνα. Για το σκοπό αυτό θα εξεταστούν τα έργα τεσσάρων νέων δραματουργών, νέων όχι μόνο ηλικιακά: Μπροστά στους ανθρώπους του Μάρκου Αυγέρη (1904)1, Ξημερώνει (1907) του Νίκου Καζαντζάκη2, Μαρία Πενταγιώτισσα (1909) του Παύλου Νιρβάνα3, Μυριέλλα (1919) του Δημητρίου Π. Ταγκόπουλου4. Σε δύο περιπτώσεις, του Ν. Καζαντζάκη και του Μ. Αυγέρη, οι συγγραφείς δεν είναι μόνο νέοι, αλλά εμφανίζονται και πρώτη φορά ως δραματουργοί σε μια εποχή που σημειωνόταν, όπως υπενθυμίζει ο Μ. Αυγέρης, η πιο μεγάλη εισβολή ξένων ιδεών στα ελληνικά γράμματα και ένας «ακράτητος ευρωπαϊσμός αναστάτωνε το απλοϊκό και επαρχιώτικο πνευματικό κλίμα»5. Εκκινώντας από το ριζοσπαστικό αίτημα της δημοτικής που είχε διακηρύξει το 1888 ο Ψυχάρης, προέκτειναν τις νεωτεριστικές τους αναζητήσεις πέρα από το πεδίο της γλώσσας, ενώ η κοινωνική τους καταγωγή, η όξυνση των κοινωνικών αντιθέσεων, η παρατεταμένη δυσπραγία και βέβαια η ήττα του 1897 διαμόρφωναν τις βασικές προϋποθέσεις της συγκρουσιακής τους τροχιάς με τον κοινωνικό τους περίγυρο..

24grammata.com- επιστημονικές μελέτες

[κατέβασέτο/ download]