Φεμινιστικά οικονομικά: προστιθέμενη αξία στην απαισιόδοξη επιστήμη.

Αντιγόνη Λυμπεράκη

24grammata.com /free ebooks (επιστημονικές μελέτες)

[κατέβασέτο]

Τι είναι και τι θέλουν τα φεμινιστικά οικονομικά
«Τα φεμινιστικά οικονομικά αποτελούν ταυτόχρονα πεδίο μελετών γύρω από τους ρόλους των φύλων στην οικονομία υπό το πρίσμα μιας απελευθερωτικής οπτικής, αλλά και κριτικό αναστοχασμό γύρω από τις μεροληψίες και τις αστοχίες της ορθόδοξης οικονομικής επιστήμης. Αμφισβητούν τις οικονομικές αναλύσεις που αντιμετωπίζουν τις γυναίκες σαν αόρατες ή που οδηγούν σε καταστάσεις καταπίεσης σε βάρος των γυναικών, και αναπτύσσουν καινοτομική έρευνα προκειμένου να αντιμετωπιστούν οι ηγεμονικές «αποτυχίες» της οικονομικής ανάλυσης. Τα φεμινιστικά οικονομικά δείχνουν ότι οι υποκειμενικές μεροληψίες γύρω από το τι αποτελεί αποδεκτό πεδίο και μέθοδος στα οικονομικά εντέλει υποσκάπτουν την αξιοπιστία και τη χρησιμότητα της οικονομικής ανάλυσης και έρευνας. Πεδία έρευνας και ανάλυσης των φεμινιστικών οικονομικών περιλαμβάνουν τα οικονομικά του νοικοκυριού, την αγορά εργασίας, τον τομέα της φροντίδας, την ανάπτυξη, το πεδίο της μακροοικονομίας, τα δημοσιονομικά, αλλά και την ιστορία, τη φιλοσοφία, τη μεθοδολογία καθώς και τη διδακτική των οικονομικών.»
Έτσι περιγράφει τα φεμινιστικά οικονομικά η Julie Nelson στο υπό έδοση “New Palgrave Dictionary of Economics” με επιμέλεια των S.N. Durlauf & L.E. Blume.
Σε πείσμα μιας ευρέως διαδεδομένης αντίληψης, τα φεμινιστικά οικονομικά ΔΕΝ αποτελούν απλώς ένα πολιτικό εγχείρημα, δηλαδή την ενίσχυση της θέσης των γυναικών στην οικονομία και στην κοινωνία. Ούτε επιχειρούν αντιστροφή της κληρονομημένης οικονομικής θεωρίας, αντικαθιστώντας την με κάποια «γυναικεία» οικονομικά. Η θέση της αντιστροφής θα αναγνώριζε άρρητα –πλην σαφώς- πως η φύση των γυναικών είναι τόσο διαφορετική από αυτήν των αντρών, ώστε εξ ορισμού οι γυναίκες αντιλαμβάνονται και εφαρμόζουν τα οικονομικά με διαφορετικό («γυναικείο») τρόπο. Τα φεμινιστικά οικονομικά όμως δεν υιοθετούν ως σημείο εκκίνησης τη διαφορετική «φύση» των γυναικών. Ο στόχος τους είναι διπλά απελευθερωτικός: επιχειρούν να ελευθερώσουν την οικονομική επιστήμη από προκαταλήψεις και ιδεοληψίες που την επιβαρύνουν και την κάνουν να χάνει την επαφή της με τον πολύπλοκο κόσμο της πραγματικότητας.

24grammata.com /free ebooks (επιστημονικές μελέτες)

[κατέβασέτο]