«Χαρακτήρες» του Θεοφράστου, μεταφρ.: Αδαμάντιος Κοραής

24grammkorahsata.com/ free ebook
[κατέβασέτο]

Θεόφραστου Χαρακτήρες.
Theophrastus,of Eresos (Lesbos),
Μεταφραστής     Κοραής, Αδαμάντιος, A Paris, :
Εκδότης     Chez J. J. Fuchs, … De l’imprimerie de Baudelot et Eberhart.,
Χρόνος Έκδοσης     L’an VII (1799).

Les caracteres de Theophraste: D’ apres un manuscrit du Vatican Contenant des Additions qui n’ont pas encore paru en France, traduction nouvelle, Avec le Texte grec, des Notes critiques, & un Discours preliminaire sur la Vie & les Ecrits de Theophraste. / Par Coray, Docteur en Medecine de la Faculte de Montpellier, Paris, (1799).

Les caracteres de Theophraste : D’ apres un manuscrit du Vatican Contenant des Additions qui n’ont pas encore paru en France, traduction nouvelle, Avec le Texte grec, des Notes critiques, & un Discours preliminaire sur la Vie & les Ecrits de Theophraste. / P
Ο Κοραής σαν φιλόλογος εμφανίστηκε το 1799 με την κριτική έκδοση των Χαρακτήρων του Θεοφράστου, με δαπάνη Θωμά Σπανιωλάκη

πηγή