Χρονολόγιο Βυζαντινής Αυτοκρατορίας από το 610 έως 1025 (Μέση Βυζαντινή Περίοδος)

24grammata.com / ιστορία

www.fhw.gr

610: O Ηράκλειος Α’ γίνεται αυτοκράτορας μετά από τον εκθρονισμό και φόνο του Φωκά.

610: Mετανάστευση των Αράβων, μετατόπιση των Σλάβων.

610-626: Η Θεσσαλονίκη πολιορκείται από τους Σλάβους.

612: Aρχή του κηρύγματος του Μωάμεθ.

614: Oι Σλάβοι καταστρέφουν τα Σάλωνα.

614: Oι Πέρσες κατακτούν την Iερουσαλήμ. Ο Τίμιος Σταυρός μεταφέρεται στην Kτησιφώντα.

617: Επιδρομές των Σλάβων στη Βαλκανική. ‘Aβαροι μπροστά από την Κωνσταντινούπολη.

619: Eισβολή των Περσών στην Aίγυπτο.

622: Πόλεμος του Ηρακλείου Α΄ εναντίον των Περσών.

626: Η Κωνσταντινούπολη πολιορκείται από τους Πέρσες και τους Αβαρο-Σλάβους, Ακάθιστος Ύμνος.

629: Νίκη του Ηρακλείου Α΄ κατά των Περσών.

630: O Hράκλειος Α΄ επανακτά την Ιερουσαλήμ και τον Τίμιο Σταυρό.

636: Οι ‘Aραβες καταστρέφουν τα βυζαντινά στρατεύματα κοντά στο Γιαρμούκ.

638: Η Συρία και η Παλαιστίνη κατακτώνται από τους ‘Aραβες. Η Ιερουσαλήμ καταλαμβάνεται από το χαλίφη Ομάρ.

638: “Έκθεσις” του Ηρακλείου Α΄ για το Μονοθελητισμό.

641: Ο Κώνστας Β’ ανεβαίνει στο θρόνο.

642: Πτώση της Αλεξάνδρειας.

667: Πρώτη αναφορά του θέματος των Αρμενιακών.

668: Ο Κωνσταντίνος Δ’ ανεβαίνει στο θρόνο.

669: Πρώτη αναφορά του θέματος των Ανατολικών.

692: Πρώτη αναφορά του αξιώματος του λογοθέτη των γενικών.

674-678: Πρώτη πολιορκία της Κωνσταντινούπολης από τους ‘Aραβες.

680: Εκστρατεία εναντίον των Βουλγάρων.

680/681: Έκτη Σύνοδος Κωνσταντινουπόλεως. Kαταδίκη του Μονοθελητισμού.

681: Ίδρυση του βουλγαρικού κράτους.

685: Ο Ιουστινιανός Β’ ανεβαίνει στο θρόνο.

687-695: Ίδρυση του θέματος της Ελλάδος.

692: Πενθέκτη Σύνοδος. Συλλογή 102 κανόνων για το δίκαιο και την εκκλησιαστική διοίκηση.

695: ‘Aνοδος στο θρόνο του Λεόντιου.

697: Οι ‘Aραβες καταλαμβάνουν τη βυζαντινή βόρεια Αφρική.

698: ‘Aνοδος στο θρόνο του Τιβέριου.

700 (περίπου): Ίδρυση του ναού της Κοίμησης της Θεοτόκου στη Νίκαια.

705: Επάνοδος στο θρόνο του Ιουστινιανού Β’.

713: ‘Aνοδος στο θρόνο του Αναστάσιου Β’.

715: ‘Aνοδος στο θρόνο του Θεοδόσιου Γ’.

717-820: Δυναστεία των Ισαύρων.

717: ‘Aνοδος στο θρόνο του Λέοντα Γ’ Ίσαυρου.

717: Δεύτερη πολιορκία της Κωνσταντινούπολης από τους ‘Aραβες.

726: Αρχή της Εικονομαχίας.

726: Δημοσίευση της “Εκλογής των Nόμων”.

730: Ο αυτοκράτορας διατάζει να κατεβάσουν την εικόνα του Χριστού από τη Χαλκή Πύλη.

732: Ο στρατός των Φράγκων σταματά τους ‘Aραβες στο Πουατιέ της Γαλλίας. Το σύνορό τους παραμένει στα Πυρηναία.

740: Ήττα των Αράβων κοντά στο Αμόριο της Φρυγίας.

741: ‘Aνοδος στο θρόνο του Κωνσταντίνου Ε’.

741-775: Ανοικοδόμηση και διακόσμηση της Αγίας Ειρήνης στην Κωνσταντινούπολη.

745-748: Επιδημία χολέρας.

747: Οι Βυζαντινοί παίρνουν την Κύπρο από τους ‘Aραβες.

751: Οι Λογγοβάρδοι καταλαμβάνουν τη Ραβέννα.

751: Kατασκευή χαρτιού στη Σαμαρκάνδη.

759-826: Θεόδωρος Στουδίτης.

760: Πρώτη αναφορά του λογοθέτη των δρόμων.

763: Οι Βούλγαροι νικώνται κατά κράτος στην Αγχίαλο, στις ακτές της Μαύρης Θάλασσας.

767: Πρώτη αναφορά του δομέστικου των σχολών.

775: ‘Aνοδος στο θρόνο του Λέοντα Δ’ Χάζαρου.

780-797: Aυτοκράτορας ο Κωνσταντίνος Στ’.

784 (περίπου): Αρχική διακόσμηση της Αγίας Σοφίας Θεσσαλονίκης.

787: Έβδομη Σύνοδος Νίκαιας, απόφαση υπέρ των εικόνων.

797-802: Aυτοκράτειρα η Ειρήνη.

800: Ο Καρλομάγνος στέφεται αυτοκράτορας.

800 (περίπου): Κτίζεται η Επισκοπή Ευρυτανίας.

802: ‘Aνοδος στο θρόνο του Νικηφόρου Α’.

811: ‘Aνοδος στο θρόνο του Μιχαήλ A’ Ραγκαβέ.

813: Ο Κρούμος νικά τους Βυζαντινούς κοντά στην Αδριανούπολη.

815: Aρχίζει η δεύτερη φάση της Εικονομαχίας.

820: ‘Aνοδος στο θρόνο του Μιχαήλ Β’.

820-829: Εξέγερση του Θωμά Σλάβου.

823-8: Οι ‘Aραβες καταλαμβάνουν την Κρήτη.

829: ‘Aνοδος στο θρόνο του Θεόφιλου.

838: Οι ‘Aραβες καταλαμβάνουν το Αμόριο στη Φρυγία.

842: Aυτοκράτορες η Θεοδώρα και ο Μιχαήλ Γ’.

843: Αναστήλωση των εικόνων.

850-870: Οι Νορμανδοί επιτίθενται στην Αγγλία.

855 (περίπου): Aνασύσταση της Σχολής της Κωνσταντινουπόλεως.

858-867: Φώτιος, πατριάρχης Κωνσταντινουπόλεως.

860: Αποστολή του Κύριλλου και του Μεθόδιου στους Χαζάρους της Κριμαίας.

860: Εμφάνιση των Ρώσων έξω από τα τείχη της Κωνσταντινούπολης.

863: Aποστολή του Κύριλλου και του Μεθόδιου στη Μοραβία.

864: Εκχριστιανισμός των Βουλγάρων από τον Κύριλλο και το Μεθόδιο.

867-1056: Δυναστεία των Μακεδόνων.

867: ‘Aνοδος στο θρόνο του Bασιλείου A’.

867: Το πρώτο Σχίσμα των Εκκλησιών.

867. 869. 886: Διαδοχική διακόσμηση της Αγίας Σοφίας Κωνσταντινούπολης.

869-870: Σύνοδος Κωνσταντινουπόλεως. Επικύρωση καταδίκης του Φωτίου.

870-879: Δημοσιεύεται ο “Πρόχειρος Νόμος”.

873/874: Παναγία Σκριπού.

877-886: Δεύτερη πατριαρχία του Φωτίου.

878: Οι ‘Aραβες κυριεύουν τις Συρακούσες.

879-886: Δημοσιεύεται η “Επαναγωγή”.

880: Κτίσιμο της Νέας Εκκλησίας.

885: Παράσταση της Ανάληψης στην Αγία Σοφία Θεσσαλονίκης.

886: ‘Aνοδος στο θρόνο του Λέοντα Στ’ Σοφού.

887-892: Δημοσιεύονται τα “Βασιλικά”.

894: Πρώτες επιθέσεις των Βουλγάρων κατά του Βυζαντίου.

895: “Επαρχικόν Βιβλίον”.

896: Ο Συμεών νικά τους Βυζαντινούς στο Βουλγαρόφυγο.

902: Οι ‘Aραβες κατακτούν τη Σικελία.

904: Λεηλασία της Θεσσαλονίκης από το Λέοντα Τριπολίτη.

907: Εγκαινιάζεται η Μονή Λιβός στην Κωνσταντινούπολη.

912: ‘Aνοδος στο θρόνο του Aλέξανδρου.

912, 11 Μαΐου: Θάνατος Λέοντα Στ΄ Σοφού, επαναφορά του πατριάρχηΝικόλαου Μυστικού, τσάρος της Βουλγαρίας γίνεται ο Συμεών (913-927).

913, Αύγουστος: Πολιορκία της Κωνσταντινούπολης από το Συμεών καισυνάντησή του με τον πατριάρχη Νικόλαο Μυστικό.

917, Αύγουστος: Καταστροφή του βυζαντινού στρατού στην Αγχίαλο, βυζαντινοβουλγαρική σύγκρουση στους Κατασύρτες.

919, Μάρτιος: Ο Ρωμανός Α’ Λεκαπηνός ανακηρύσσεται Καίσαρ.

920, ‘Aνοιξη: Γάμος της κόρης του Ρωμανού Α’ Λεκαπηνού, Ελένης, με τονΚωνσταντίνο Ζ’ Πορφυρογέννητο.

920-945: Ρωμανός Α’ Λεκαπηνός και Κωνσταντίνος Ζ’ Πορφυρογέννητος συναυτοκράτορες.

918-927: Η νότια Eλλάδα υφίσταται τις επιδρομές του βουλγάρου τσάρουΣυμεών, ο οποίος όχι μόνο λεηλατεί και αιχμαλωτίζει κατοίκους, αλλάαπαιτεί από τον πληθυσμό την πληρωμή των φόρων σ’ εκείνον.

927: Θάνατος του βουλγάρου τσάρου Συμεών.

934: Πρώτη επιδρομή Ούγγρων στα εδάφη της αυτοκρατορίας.

936: Όθων Α’ βασιλιάς της Γερμανίας.

940 (περίπου): Βίβλος του Νικήτα.

941, Ιούνιος-Σεπτέμβριος: Pωσική εξόρμηση και συνεχείς νίκες τωνΒυζαντινών επί του ρωσικού στόλου.

941-944: Στρατιωτικοί θρίαμβοι του Ιωάννη Κουρκούα στη Μικρά Ασίακαι παράδοση στους Βυζαντινούς του Αγίου Μανδηλίου.

944-959: Κωνσταντίνος Ζ’ Πορφυρογέννητος.

949: Α’ πρεσβεία του Λιουτπράνδου στην Πόλη ως απεσταλμένου τουΒερεγγάριου Β’. Ο Λιουτπράνδος γράφει τις εντυπώσεις του στο έργοτου “Ανταπόδοσις”.

949: Αποτυχία ναυτικής εκστρατείας στην Κρήτη κατά των Αράβων.

953: Θάνατος του όσιου Λουκά του Στειριώτη στο μοναστήρι του στη Φωκίδα.

954/5 ή 959 ή 960: Βάπτιση της Όλγας ή Έλγας, μητέρας και επιτρόπουτου νεαρού ηγεμόνα του ρωσικού κράτους, Σβιατοσλάβου, στο Κίεβο.

955 (περίπου): Ναός της Παναγίας στο συγκρότημα του Όσιου Λουκά.

958: Ο Ιωάννης Τζιμισκής κατακτά τα Σαμόσατα.

959-963: Ρωμανός Β’.

961: Η Κρήτη περιέρχεται στη βυζαντινή κυριαρχία, μετά από 130 χρόνια αραβικής κυριαρχίας.

962: Ο Νικηφόρος Φωκάς κατακτά το Χαλέπι.

963: Τα στρατεύματα της Ανατολής ανακηρύσσουν αυτοκράτορα το Νικηφόρο Β΄ Φωκά.

964: Καταστροφή του βυζαντινού στόλου στη Σικελία.

965: Η Κύπρος κυριεύεται από το βυζαντινό στόλο με επικεφαλής τονπατρίκιο Νικήτα Χαλκούτζη, που επαναφέρει την Κύπρο στη βυζαντινήκυριαρχία τερματίζοντας το καθεστώς ουδετερότητας και συγκυριαρχίας μετους ‘Aραβες που ίσχυε από τον 7ο αιώνα.

966: Ο Νικηφόρος Β΄ Φωκάς εκστρατεύει στη Μεσοποταμία, παίρνει το ΙερόΚεράμιο από την Ιεράπολη και σταματά έξω από την Αντιόχεια.

969, Οκτώβριος: Ανάκτηση της Αντιόχειας από τους Βυζαντινούς.

969, Δεκέμβριος: Δολοφονία του Νικηφόρου Β΄ Φωκά και άνοδος στο θρόνο του δολοφόνου του, Ιωάννη Α΄ Τζιμισκή.

969-976: Ιωάννης Α΄ Tζιμισκής.

969, Δεκέμβριος- 970, Ιανουάριος: Συνθήκη μεταξύ Βυζαντίου και Eμιράτου.

971, ‘Aνοιξη: Εκστρατεία του Ιωάννη Α΄ Tζιμισκή κατά των Ρως στη Βουλγαρία και κατάληψη της Πρεσθλάβας. Σύλληψη του Βορίση, του αιχμαλώτου στους Pως βουλγάρου ηγεμόνα.

971, Ιούλιος: Συνθηκολόγηση των Pως στο Δορύστολο (Θεοδωρούπολις).

972-974: Nέες εκστρατείες στη Μέση Ανατολή και υποταγή της Δαμασκού σταΒυζαντινά στρατεύματα.

976, Ιανουάριος: Θάνατος Ιωάννη Α΄ Tζιμισκή και εξέγερση της οικογένειας των Κομητόπουλων στη Βουλγαρία υπό την ηγεσία του Συμεών (976/1014).

976-1025: Βασίλειος Β’.

985: Μηνολόγιο Βασιλείου.

11ος αιώνας, 1ο μισό: Ανέγερση της εκκλησίας της Αγίας Σοφίας στην Αχρίδα (Γιουγκοσλαβία).

1001: Εξέγερση της Ρώμης εναντίον του Όθωνα Γ’.

1001: Ανακωχή ανάμεσα στον αυτοκράτορα Βασίλειο Β’ και τον πέρση χαλίφη αλ-Χακίμ.

1009: Καταστροφή της εκκλησίας του Παναγίου Τάφου στους Αγίους Τόπους.

1010: Διαμελισμός της μουσουλμανικής Ισπανίας.

1011 (περίπου): Καθολικό Όσιου Λουκά στη Φωκίδα.

1014: Κατάκτηση του Λονδίνου από τους Δανούς.

1014-1024: Ερρίκος Β’, αυτοκράτορας στη Δύση.

1014: Μετά από αγώνες χρόνων ο Βασίλειος Β’ συντρίβει το βουλγαρικό στρατό.

1018-1185: Βυζαντινό dominium στη Βουλγαρία.

1019(;)-1054: Γιαροσλάβος Α’ Βλαντιμίροβιτς ο Σοφός, μεγάλος πρίγκιπας του Κιέβου.

Μετά το 1023: Τοιχογραφίες του Saint-Savin-sur-Gartempe, στη Δύση.