Ψυχοκοινωνικές διαστάσεις της κατοικίας και της έλλειψης στέγης