Όψη, Kλέος και Nίκη σε χαριτωμένα γυναικεία ονόματα

24grammata.com/ από τη ζωή των λέξεων

γράφει ο Αθανάσιος Τσακνάκης

Αστερώπη, Ευρώπη, Μυρώπη

Τα θηλυκού γένους κύρια ονόματα Αστερώπη, Ευρώπη και Μυρώπη διαθέτουν κοινό δεύτερο συνθετικό, «-ώπη», το οποίο προέρχεται από το ουσιαστικό «ωψ» (γενική: «ωπός»), που σημαίνει «οφθαλμός» αλλά και «πρόσωπο, όψη». Τα πρώτα συνθετικά τους είναι, κατ’ αντιστοιχία, τα ακόλουθα: «αστήρ» (άστρο), «εύρος» (εύρος) και «μύρον» (μύρο). Συνεπώς, Αστερώπη είναι «εκείνη που διαθέτει οφθαλμούς σαν άστρα ή πρόσωπο σαν άστρο», Ευρώπη είναι «εκείνη που διαθέτει ευρείς οφθαλμούς ή ευρύ πρόσωπο», και Μυρώπη είναι «εκείνη που διαθέτει μυρωμένους οφθαλμούς ή μυρωμένο πρόσωπο».

Ανδρόκλεια, Ευρύκλεια, Χαρίκλεια

Τα θηλυκού γένους κύρια ονόματα Ανδρόκλεια, Ευρύκλεια και Χαρίκλεια διαθέτουν κοινό δεύτερο συνθετικό, «-κλεια», το οποίο προέρχεται από το ουσιαστικό «κλέος» (γενική: «κλέους»), που σημαίνει «δόξα, φήμη». Τα πρώτα συνθετικά τους είναι, κατ’ αντιστοιχία, τα ακόλουθα: «ανήρ» (άνδρας), «εύρος» (εύρος), «χάρις» (χάρη). Άρα, Ανδρόκλεια σημαίνει «ανδρική δόξα, ανδρική φήμη», Ευρύκλεια σημαίνει «ευρεία δόξα, απέραντη φήμη», και Χαρίκλεια σημαίνει «χαριτωμένη δόξα» ή «φημισμένη χάρη».

Ανδρονίκη, Βερενίκη, Καλλινίκη

Τα θηλυκού γένους κύρια ονόματα Ανδρονίκη, Βερενίκη και Καλλινίκη διαθέτουν κοινό δεύτερο συνθετικό, «-νίκη», το οποίο προέρχεται από το ουσιαστικό «νίκη» (γενική: «νίκης»), που διατηρεί μέχρι σήμερα την ίδια σημασία. Τα πρώτα συνθετικά τους είναι, κατ’ αντιστοιχία, τα ακόλουθα: «ανήρ» (άνδρας), «φέρω» (φέρω, μεταφέρω, φέρνω), «κάλλος» (ομορφιά). Συνεπώς, Ανδρονίκη σημαίνει «ανδρική νίκη» ή «νίκη επί ανδρών», Βερενίκη σημαίνει «νικηφόρα» και πρόκειται γιά τον μακεδονικό τύπο τού συνώνυμου ονόματος Φερενίκη, και Καλλινίκη σημαίνει «όμορφη νίκη».