Ὁμήρου Ὀδύσσεια

Κείμενο καὶ Ἔμμετρη Μετάφραση Ἀργύρη Ἐφταλιώτη

24grammata.com/ free ebook
[download]

ΣΗΜΕΙΩΜΑ
Εδώ, με το τέλος της ραψωδίας Φ, σταματά το χειρόγραφο του Αργύρη Εφταλιώτη.
Ο Λέσβιος αυτός από την κωμόπολη Μόλυβο λογοτέχνης, ένας από τους κορυφαίουςστα νεοελληνικά γράμματα, που είχε όνομα κοσμικό Κλεάνθης Κ. Μιχαηλίδης, και τα διηγήματα του τα τυπωμένα σε χωριστούς τόμους, όπως οι “Νησιώτικες Ιστορίες” (1894) οι “Φυλλάδες του Γεροδήμου” (1897), η “Μαζώχτρα” με το δράμα “Βουρκόλακας” (1900), τα ποιήματα “Παλιοί Σκοποί” (1901), και μαζί μ’ αυτά η “Ιστορία της Ρωμιοσύνης” (1901) και άλλα του άρθρα και δοκίμια κριτικά και ιστορικά, μένουνε διαμάντια του ωραίου δημοτικού λόγου,—σημειώνει ο ίδιος στο χειρόγραφο του μετά τον τελευταίο στίχο: “Τέ- λειωσε τις 9 του Φλεβάρη 1923—
Στην Αντίπολη”. Εκεί, στ’ ακρογιάλι της Μεσογειακής Γαλλίας, ύστερ’ από λίγους μήνες, “τον πήρε ο κορμοτεντωτής ο Χάρος”, και δεν τον άφησε ν’ αποτελειώση την ποιητική απόδοση του ομηρικού έπους στη νέα μας γλώσσα. Είτανε τότε 74 χρόνων, και είχε αρχίσει να μεταφράζη την “Οδύσσεια” στις 10 του Μάη του 1914. Μετά το θάνατο του, το χειρόγραφο του έργου (6 τετράδια) παραδόθηκε από τους κληρονόμους του και μένει φυλαγμένο στη Βιβλιοθήκη της Βουλής των Ελλήνων. Από μια σημείωση του Εφταλιώτη στο β’ τετράδιο τους:—“Τα καλλίτερα: β’ μέρος του Α, όλο το Β, δεύτερο μέρος του Δ, πρώτο του Ε, πρώτο του Ζ, όλο το Η, όλο το Ι, όλο το Κ”—φαίνεται πώς είχε σκοπό ο μεταφραστής, πριν τυπώση το έργο του, να το ξαναθεωρήση, αφού μάλιστα μια περίπου δεκαετία χωρίζει το Α από το Φ· και θάδινε τότε την τελειωτική συνάρτηση τόσο στην έκφραση όσο και στην ονοματολογία προσώπων και πραγμάτων, ακόμα και στους ορθογραφικούς τύπους ή και σταστιχουργικά γυρίσματα κατά τα πρότυπα του ομηρικού κειμένου. [ . . . ] (Σημείωμα του εκδότη: ΒΙΒΛΙΟΠΩΛΕΙΟ ΤΗΣ “ΕΣΤΙΑΣ” Ι. Δ. ΚΟΛΛΑΡΟΥ & ΣΙΑΣ Α.Ε.)

24grammata.com/ free ebook
[download]