῾Ιερὰ Μητρόπολις Ἱσπανίας καὶ Πορτογαλίας

24grammata.com/ ομογένεια

Ἱσπανίας καί Πορτογαλίας κ. Πολύκαρπος

Ἱδρύθη τήν 20ήν Ἰανουαρίου 2003 διά Πατριαρχικοῦ καί Συνοδικοῦ Τόμου, δι’ ἀποσπάσεως ἐκ τῆς μέχρι τότε Ἱερᾶς Μητροπόλεως Γαλλίας καί Ἐξαρχίας πάσης Ἰβηρίας. Περιλαμβάνει τήν Ἰβηρικήν Χερσόνησον: Ἱσπανίαν,  Πορτογαλίαν, Ἀνδόρραν καί Γιβραλτάρ καί τάς Νήσους αὐτῆς: Βαλεάριδας καί Καναρίους (Ἱσπανία) καί Ἀζόρας καί Μαδέρας (Πορτογαλία).

Ἡ Ἱερά Μητρόπολις εἶναι ἀνεγνωρισμένη ὡς Νομικόν Πρόσωπον τοῦ Ἱσπανικοῦ Κράτους διά Διατάγματος τοῦ Ὑπουργείου Δικαιοσύνης (Ἀριθ. 907-SG/25.04.2006 Γενική Διεύθυνσις Θρησκευτικῶν Ὑποθέσεων), ἐνῶ προωθεῖται ἡ ἀναγνώρισις αὐτῆς καί εἰς τήν Πορτογαλίαν. Ἐπίσης ἔχει συναφθεῖ Συμφωνία-Convenio μέ τό Ἱσπανικόν Κράτος ὑπό τήν ἐπωνυμίαν «Iglesia Ortodoxa Griega en España», ἡ ὁποία ἐπεκυρώθη τήν 10ην Νοεμβρίου 1992 ὑπό τῆς Βουλῆς.

Ταχ. διεύθυνσις κατοικίας: Su Eminencia Reverendisima el Metropolita de España y Portugal Policarpo, Calle Nicaragua 1, 28016 Madrid. España. Τηλ.-Fax: 0034-91-3503705.

Διοίκησις: Ἕδρα τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως ἐν Μαδρίτῃ, παρά τῷ Καθεδρικῷ Ναῷ. Ταχ. διεύθυνσις: Arzobispado Ortodoxo de España y Portugal, Calle Nicara¬gua 12, 28016 Madrid. España. Τηλ. (0034) 91 3454085 καί 91 3503705. Fax (0034) 91 3509374 καί 91 3506493.  Ἠλεκτρονικόν Ταχυδρομεῖον: [email protected]  Ἱστοσελίς: www.iglesiaortodoxa.net

Μητροπολίτης: Ὁ Σεβ. Μητροπολίτης Ἱσπανίας καί Πορτογαλίας καί Ἔξαρχος Μεσογείου Θαλάσσης κ. Πολύκαρπος (06.05.2007).
Γενικός Ἀρχιερατικός Ἐπίτροπος• Πρωτοπρ. Οἰκουμ. Θρόνου. Δημήτριος Χρ. Τσιαμπαρλῆς.
Ἀρχιερατικός Ἐπίτροπος Κεντρικῆς καί Βορείου Ἱσπανίας καί Γιβραλτάρ: Ἀρχιμ. Οἰκουμ. Θρόνου Δημήτριος Σάεθ Καρμπό. Ἕδρα: Μαδρίτη. Περιλαμβάνει τάς Περιφερείας: Madrid, Castilla la Mancha, Extremadura, Castilla y León, La Rioja, Navarra, País Vasco, Cantabria, Asturias, Gibraltar (U.K.).
Ἀρχιερατικός Ἐπίτροπος  Ἀνατολικῆς  Ἱσπανίας καί Ἀνδόρρας: Ἀρχιμανδρίτης Χριστόδουλος Ἁγιορείτης. Ἕδρα: Βαρκελώνη. Περιλαμβάνει τάς Περιφερείας: Cataluña, Aragón, Comunidad Valenciana, Islas Baleares, Principado de Andorra.
Ἀρχιερατικός Ἐπίτροπος Νοτίου  Ἱσπανίας: Πρωτοπρεσβύτερος Ταράσιος Πετρουνυάκ. Ἕδρα: Μάλαγα. Περιλαμβάνει τάς Περιφερείας: Andalucía, Murcia, Ceuta, Melilla.
Ἀρχιερατικός Ἐπίτροπος Καναρίων Νήσων: Ἀρχιμ. Οἰκουμ. Θρόνου Δημήτριος Σάεθ Καρμπό. Ἕδρα: Λάς Πάλμας Ντέ Γκράν Κανάρια. Περιλαμβάνει τήν Περιφέρειαν τῶν Καναρίων Νήσων.
Ἀρχιερατικός Ἐπίτροπος Πορτογαλίας καί Νήσων καί Γαλικίας: Ἀρχιμανδρίτης Φίλιππος Γιαχνίτζ. Ἕδρα: Πόρτο. Περιλαμβάνει τήν Πορτογαλίαν καί τάς Νήσους αὐτῆς Ἀζόρας καί Μαδέρας καί τήν Περιφέρειαν τῆς Γαλικίας (Galicia) τῆς Βορειοδυτικῆς Ἱσπανίας.
Περιοδεύοντες ἱερεῖς: Ἀρχιμανδρίτης Χρυσόστομος Βολάντε (Κεντρική καί Ἀνατολική Ἱσπανία) καί Πρεσβύτερος Ἰβάν Πάλιϋ (Κεντρική καί Νότιος Ἱσπανία).
Παρά τῇ Γραμματείᾳ τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως: Ἀρχιμ. Οἰκουμ. Θρόνου Δημήτριος Σάεθ Καρμπό, Πρεσβυτέρα Γενοβέφα Τσιαμπαρλῆ καί Καθηγητής Γεώργιος Keith Chapman.
Σύνδεσμοι μεταξύ Ἱερᾶς Μητροπόλεως καί Οὐκρανικῶν Ἀρχῶν καί Συλλόγων: Πρωτοπρ. Κωνσταντῖνος Τρασιούκ (Κεντρική, Βόρειος καί Ἀνατολική Ἱσπανία), Πρωτοπρ. Ταράσιος Πετρουνυάκ (Νότιος Ἱσπανία καί Κανάριοι Νῆσοι) καί Ἀρχιμ. Φίλιππος Γιαχνίτζ (Πορτογαλία καί Γαλικία).
Παρά τῇ Ἱερᾷ Μητροπόλει λειτουργοῦν: Μητροπολιτικόν Συμβούλιον, Πνευματικόν Δικαστήριον, Ἐπιτροπή Διεκκλησιαστικῶν Σχέσεων, Ἐπιτροπή ἐπί τῶν Ἐκδόσεων, τῶν Μεταφράσεων καί τοῦ Διαδικτύου, Ἐπιτροπή Διοργανώσεως τοῦ Ποιμαντικοῦ, Πολιτιστικοῦ καί Κοινωνικοῦ Ἔργου τῆς Ἐκκλησίας, Νομική Ἐπιτροπή, Οἰκονομική Ἐπιτροπή.
Ἡ Ἱερά Μητρόπολις ἐκδίδει ἐτησίως τό «Ἐγκόλπιον Ἡμερολόγιον» (ἱσπανιστί, πορτογαλιστί, ἑλληνιστί, σλαβωνιστί καί ρουμανιστί). Γενικός Ὑπεύθυνος: καθηγ. Γεώργιος Keith Chapman.

Ἐνορίαι – Κοινότητες

Α΄ Ἀρχιερατική Περιφέρεια Κεντρικῆς καί Βορείου Ἱσπανίας καί Γιβραλτάρ.

ΜΑΔΡΙΤΗ – MADRID

1. Ἱερός Καθεδρικός Ναός Ἁγίων Ἀποστόλου Ἀνδρέου τοῦ Πρωτοκλήτου καί Μεγαλομάρτυρος Δημητρίου τοῦ Μυροβλήτου. Ταχ. διεύθυνσις: Catedral Ortodoxa Griega de los Ss. Andrés y Demetrio. C/. Nicaragua 12. 28016 Madrid, España. Tel. 0034-91-3454085 – Fax. 0034-91-3509374. Ἀρχιερατικῶς Προϊστάμενος• ὁ Σεβ. Μητροπολίτης κ. Πολύκαρπος. Ἱερατικῶς Προϊστάμενος• Πρωτοπρ. Οἰκουμ. Θρόνου Δημήτριος Τσιαμπαρλῆς. Ἐφημέριος: Πρωτοπρεσβύτερος Βενιαμίν Μοράρου (τηλ. κιν. 671-353201).
2. Ὀρθόδοξος Ἑλληνική Κοινότης – Ἐνορία Μαδρίτης καί περιχώρων. Ταχ. διεύθυνσις: Calle Nicaragua 12, 28016 Madrid. Πρόεδρος• κ. Νικόλαος Πολυζιάδης, Ἄρχων Ἀκτουάριος. Ἀντιπρόεδρος: κ. Ἰγνάτιος Λάσα-Γεωργᾶς. Γραμματεύς• κα Σοφία Κάτρη. Ταμίας: κ. Σακελλάριος Κουτσουράης. Ἐπίτιμος Πρόεδρος•  κ. Γεώργιος Ὀρφανίδης, Ἄρχων Νομοφύλαξ. Μερίμνῃ τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως καί τῆς Κοινότητος-Ἐνορίας, παρά τῷ Καθεδρικῷ Ναῷ λειτουργοῦν: α) Ἑλληνικόν καί Κατηχητικόν Σχολεῖον, β) Τμῆμα Ἑλληνικῆς Γλώσσης διά Ξένους, γ) Ποιμαντική Διακονία Σλαβοφώνων καί Ρουμανοφώνων, δ) Πολιτιστική καί Κοινωνική Ἐπιτροπή, καί ε) Οἰκονομική Ἐπιτροπή.
3. Ὀρθόδοξος Οὐκρανική Ἐνορία  Ἁγίων Ἀποστόλων Πέτρου καί Παύλου. Ἐφημέριος: Πρωτοπρεσβύτερος Κωνσταντῖνος Τρασιούκ, τηλ. κιν. 678-377121. Διάκονος: Πρωτοδιάκονος Ἴχορ Κμετύκ, τηλ. κιν. 647-191705. Θεῖαι Λειτουργίαι, προσωρινῶς, εἰς τόν Καθεδρικόν Ναόν, ἑκάστην Κυριακήν εἰς τάς 13.00μ.μ. καί μεγάλην Ἑορτήν μέ τό παλαιόν Ἡμερολόγιον εἰς τάς 10.30 π.μ.

ΑΛΚΟΡΚΟΝ-ALCORCÓN

Ὀρθόδοξος Ἐνορία τοῦ Εὐαγγελισμοῦ τῆς Θεοτόκου. Ταχ. Διεύθυνσις: Parroquia Ortodoxa de la Anunciación de la Madre de Dios, c/o Capilla de San Jorge, Calle Sahagún 30, 28925 Alcorcón. Ἐφημέριος• Πρωτοπρεσβύτερος Μπογδάν Ματβίϋβ, τηλ. κιν. 647-105005. Θεία Λειτουργία ἑκάστην Κυριακήν. Λειτουργεῖ Σχολεῖον διά παιδιά.

ΧΕΤΑΦΕ-GETAFE

Ὀρθόδοξος Ἐνορία Ἁγίου Νικολάου (Parroquia Ortodoxa de San Nicolás). Ἐφημέριος: Πρωτοπρεσβύτερος Μπογδάν Ματβίϋβ, τηλ. κιν. 647-105005. Θεία Λειτουργία ἑκάστην Κυριακήν τοῦ μηνός, ὥρα 13.00΄ μ.μ., εἰς τό Παρεκκλήσιον τοῦ Ἁγίου Ἰσιδώρου (Capilla de San Isidro, Calle Toledo, 28902 Getafe).

ΑΛΚΑΛΑ ΝΤΕ ΕΝΑΡΕΣ – ALCALÁ  DE  HENARES

Ὀρθόδοξος Ἐνορία τῶν Ἁγίων Παίδων Μαρτύρων Δικαίου καί Ποιμένος. (Parroquia Ortodoxa de los Santos Niños Màrtires Justo y Pastor). Ὑπεύθυνος• Πρεσβύτερος Ἰβάν Πάλιϋ, τηλ. κιν. 617-823332. Ἡ ἐνορία τελεῖ ὑπό ἀναδιοργάνωσιν λόγῳ ἀναζητήσεως νέου χώρου λατρείας.

ΓΟΥΑΔΑΛΑΧΑΡΑ-GUADALAJARA

Ὀρθόδοξος Ἐνορία Εἰσόδου τοῦ Κυρίου εἰς Ἱεροσόλυμα. Ταχ. Διεύθυνσις: Parroquia Ortodoxa de la Entrada del Señor en Jerusalén, c/o Iglesia de San Roque, Parque de San Roque s.n., 19002 Guadalajara. Ἐφημέριος• Πρεσβύτερος Ἀνδρέας Ζελίνσκυ, τηλ. κιν. 627-142656. Θεία Λειτουργία ἑκάστην Κυριακήν.

ΒΑΓΙΑΔΟΛΙΔ – VALLADOLID

Ὀρθόδοξος Ἐνορία Ἁγίων Θεοπατόρων Ἰωακείμ καί Ἄννης. Ταχ. Διεύθυνσις: Parroquia Ortodoxa de los Santos Joaquín y Ana, c/o Capilla de la Congregación, Calle Santuario/Alonso Pesquera, 47002 Valladolid. Ἐφημέριος• Ἀρχιμ. τοῦ Οἰκουμ. Θρόνου Δημήτριος Σάεθ Καρμπό, τηλ. κιν. 679-185664.  Θεία Λειτουργία ἑκάστην β΄ καί δ΄ Κυριακήν.

ΣΕΓΟΒΙΑ -SEGOVIA

Ὀρθόδοξος Ἐνορία Ἁγίου Μεγαλομάρτυρος Γεωργίου τοῦ Τροπαιοφόρου. Ταχ. Διεύθυνσις: Parroquia Ortodoxa del Santo y Gran Màrtir Jorge, c/o Iglesia del Hospital de la Caridad, 40001 Segovia. Ἐφημέριος•  Ἀρχιμ. Οἰκουμ. Θρόνου Δημήτριος Σάεθ Καρμπό, τηλ. κιν. 679-185664. Θεία Λειτουργία ἑκάστην α΄ καί γ΄ Κυριακήν.

ΒΙΓΙΑΡΟΜΠΛΕΔΟΝ-VILLARROBLEDO

Ὀρθόδοξος Ἐνορία Ἁγίας Σκέπης. Ταχ. Διεύθυνσις: Parroquia Ortodoxa de la Protección de la Madre de Dios, c/o Capilla Cementerial de Santa Ana, 02600 Villarrobledo (Albacete). Ἐφημέριος: Πρεσβύτερος Πέτρος Σόλτυς, τηλ. κιν. 697-301352. Θεία Λειτουργία ἑκάστην Κυριακήν.

BΙΓΙΑΜΑΛΕΑ – VILLAMALEA

Ὀρθόδοξος Ἐνορία (Parroquia Ortodoxa). Ἐφημέριος: Πρεσβύτερος Πέτρος Σόλτυς, τηλ. κιν. 677-301352. Θεία Λειτουργία ἑκάστην α΄ Κυριακήν τοῦ μηνός, ὥραν 13.30΄ μ.μ., εἰς τόν Ναόν τοῦ Εὐαγγελισμοῦ (Iglesia de la Anunciación de Nuestra Señora, 02270 Villamalea, Albacete).

ΠΑΜΠΛΟΝΑ – PAMPLONA

Ὀρθόδοξος Ἐνορία Ἁγίων Ἀποστόλων Πέτρου καί Παύλου (Parroquia Orthodoxa de los SS. Apóstoles Pedro y Pablo). Ὑπεύθυνος: Πρωτοπρεσβύτερος Σέργιος Στασένκο, τηλ. κιν. 660-786977. Θεία Λειτουργία προσωρινῶς κατά τάς μεγάλας Ἑορτάς. Ἡ Ἐνορία τελεῖ ὑπό ἀναδιοργάνωσιν λόγῳ ἀνζητήσεως νέου μονίμου χώρου λατρείας.

ΓΙΒΡΑΛΤΑΡ (Μ.Β.) – GIBRALTAR (U.K.)

Ἑλληνορθόδοξος Ἐνοριακός Πυρήν Ἁγίων Ἀποστόλων Βαρθολομαίου καί Βαρνάβα. Ὑπεύθυνος: ᾿Αρχιμ. Οἰκουμ. Θρόνου Δημήτριος Σάεθ Καρμπό. Θεία Λειτουργία δίς τοῦ ἔτους, ἐπ’ εὐκαιρίᾳ τοῦ Ἁγίου Πάσχα καί τῶν Χριστουγέννων, εἰς τόν Ἀγγλικανικόν Καθεδρικόν Ναόν τῆς Ἁγίας Τριάδος. Πληροφορίαι παρά τῇ Ἱερᾷ Μητροπόλει.
Β΄ Ἀρχιερατική Περιφέρεια Ἀνατολικῆς Ἱσπανίας καί Ἀνδόρρας.

ΒΑΡΚΕΛΩΝΗ – BARCELONA

1. Ὀρθόδοξος Ἑλληνική  Ἐνορία Ἁγίου Νεκταρίου. Ταχ. Διεύθυνσις: Parroquia Ortodoxa Griega de San Nectario de Egina, c/o Capilla de Montserrat, Calle Lauria 70, 08007 Barcelona. Θεία Λειτουργία, ἑκάστην Κυριακήν. Ἐφημέριος: Ἀρχιμανδρίτης Χριστόδουλος Ἁγιορείτης, τηλ. κιν. 627-162857­.
2. Ἑλληνική Κοινότης Καταλωνίας. Πρόεδρος: κ. Μαρία Μήτρου, τηλ. κιν. 606-553197.
3. Ἑλληνορθόδοξον Παρεκκλήσιον Ἁγίου Νικολάου εἰς πόλιν Ταραγόναν (Tarragona). Ἰδιωτικόν. Κτήτωρ: † Θεόδωρος Δριτσάκης. Θεία Λειτουργία ἅπαξ τοῦ ἔτους.

ΒΑΛΕΝΘΙΑ – VALENCIA

Ἑλληνορθόδοξος Ἐνορία Ἁγίων Μεγαλομάρτυρος Γεωργίου Τροπαιοφόρου καί Βικεντίου Διακόνου καί Μάρτυρος. Θεία Λειτουργία, ἀνά δίμηνον, εἰς τόν ἐν τῷ ἱστορικῷ κέντρῳ τῆς πόλεως κείμενον Ναόν τοῦ Ἁγίου Δομηνίκου, τῆς Στρατιωτικῆς Διοικήσεως Βαλένθιας, ὑπό τοῦ Ἐφημερίου τῆς Βαρκελώνης. Πληροφορίαι παρά τῇ Ἱερᾷ Μητροπόλει καί τῇ  Ἑλληνικῇ Κοινότητι Βαλένθιας. (Πρόεδρος: κ. Βασίλειος Κατσέλης, τηλ. κιν. 607-466605).

ΒΑΛΕΑΡΙΔΑΙ ΝΗΣΟΙ – ISLAS BALEARES

1. Ἑλληνορθόδοξος Koινότης-Ἐνορία Ἁγίων Νικολάου καί Ἀλεξάνδρου ἐν Πάλμα τῆς Νήσου Μαγιόρκα (Palma de Μallorca). Ὑπεύθυνος: κ. Ἀλέξανδρος Κόρδος, τηλ. κιν. 687/ 808257. Ἡ Ἐνοριακή αὕτη Κοινότης τελεῖ ὑπό περαιτέρω διοργάνωσιν.
2. Ἑλληνορθόδοξον Παρεκκλήσιον Εὐαγγελισμοῦ τῆς Θεοτόκου ἐν Ἁγίᾳ Εὐλαλίᾳ τῆς Νήσου Ἰμπίθα (Santa Eulalia, Isla de Ibiza). Ἰδιωτικόν. Κτήτωρ: Δρ. Γεώργιος Φ. Καστρούνης. Θεία Λειτουργία ἅπαξ τοῦ ἔτους.

Γ΄ Ἀρχιερατική Περιφέρεια Νοτίου Ἱσπανίας.

ΜΑΛΑΓΑ – MÁLAGA

Ὀρθόδοξος Ἐνορία τῆς Γεννήσεως τοῦ Σωτῆρος Χριστοῦ. Ταχ. Διεύθυνσις: Parroquia Ortodoxa de la Natividad de Nuestro Señor Jesucristo, c/o Iglesia de Cristo Rey, Calle Santiago Ramón y Cajal 3, 29014 Málaga. Ἐφημέριος: Πρωτοπρεσβύτερος Ταράσιος Πετρουνυάκ. Τηλ.-Fax οἰκίας:  95-1092130, Κιν.: 677-152762. Θεία Λειτουργία ἑκάστην Κυριακήν. Λειτουργεῖ Κατηχητικόν Σχολεῖον διά παιδιά καί ἐνηλίκους καί Οὐκρανικόν Σχολεῖον διά παιδιά.

ΜΑΡΜΠΕΓΙΑ – MARBELLA

Ὀρθόδοξος Ἐνορία Ἁγίας Σκέπης (Parroquia Ortodoxa de la Protección de la Madre de Dios). Ἐφημέριος: Πρεσβύτερος Βασίλειος Στεφανυούκ, τηλ. κιν. 677-725336. Θεία Λειτουργία ἑκάστην Κυριακήν, ὥραν 11.00 π.μ., εἰς τόν Ναόν τοῦ Ἁγίου Χριστοῦ (Iglesia del Santo Cristo, Plaza del Santo Cristo s.n, Casco Antiquo, 29600 Marbella).

ΤΟΡΕΜΟΛΙΝΟΣ – TORREMOLINOS

Ὀρθόδοξος Ἐνορία (Parroquia Ortodoxa). Ἐφημέριος: Πρεσβύτερος Βασίλειος Στεφανυούκ, τηλ. κιν. 677-725336. Θεία Λειτουργία ἑκάστην Κυριακήν ὥραν 14.00 μ.μ. εἰς τόν Ναόν τοῦ Ἀναστάντος Χριστοῦ (Iglesia de Cristo Resucitado, Calle Horacio Lengo 1, 29602 Torremolinos).

ΒΕΛΕΘ ΜΑΛΑΓΑ/ΤΟΡΕ ΝΤΕΛ ΜΑΡ-VÉLEZ-MÁLAGA/TOREE DEL MAR

Ὀρθόδοξος Ἐνορία τῶν Εἰσοδίων τῆς Θεοτόκου (Parroquia Ortodoxa de la Presentación de la Madre de Dios en el Templo). Ἐφημέριος: Πρεσβύτερος Ρώμαν Ἰβανσχύσυν, τηλ. κιν. 667-019997. Θεία Λειτουργία ἑκάστην Κυριακήν, ὥραν 11.00΄ π.μ. εἰς τόν Ναόν τῆς Ὑπεραγίας Θεοτόκου τῆς Φάτιμα τῆς κωμοπόλεως Μεθκιτίλια (Iglesia de Nuestra Senora de Fatima, 29005 Mezquitilla, Vélez-Málaga).

ΦΟΥΕΝΧΙΡΟΛΑ- FUENGIROLA

1. Ὀρθόδοξος Ἐνοριακός Πυρήν Ἁγίου Λέοντος Πάπα Ρώμης (φιλλανδικῆς ἐκφράσεως). Ταχ. Διεύθυνσις:  c/o Iglesia Evange­lica Luterana Finlandesa, 29640 Fuengirola. Ὑπεύθυνος: Πρωθιερεύς Prof. Heikki  Makkonen, τηλ. κιν. 679-810483. Θεία Λειτουργία περιοδικῶς, κατά τάς μεγάλας Ἑορτάς, ἀπό τέλη Ὀκτωβρίου ἕως ἀρχάς Ἀπριλίου ἑκάστου ἔτους.
2. Ὀρθόδοξος Οὐκρανική Ἐνορία (ὑπό διοργάνωσιν). Ὑπεύθυνος: Πρεσβύτερος Βασίλειος Στεφανυούκ, τηλ. κιν. 667-725336. Θεία Λειτουργία προσωρινῶς, κατά τάς μεγάλας Ἑορτάς, εἰς τόν ὑπό τῆς τοπικῆς Ρουμανικῆς Ὀρθοδόξου Ἐνορίας χρησιμοποιούμενον Ναόν.

ΣΕΒΙΛΛΗ- SEVILLA

Ὀρθόδοξος Ἐνορία Ἁγίων Βασιλείου τοῦ Μεγάλου καί Ἰσιδώρου καί Λεάνδρου Ἐπισκόπων Σεβίλλης (Parroquia Ortodoxa de los Santos Basilio el  Grande e Isidro y Leandro obispos de Sevilla). Ὑπεύθυνος (προσωρινῶς): Πρεσβύτερος Ἰβάν Πάλιϋ, τηλ. κιν. 617-823332. Θεία Λειτουργία περιοδικῶς, κατά τάς μεγάλας Ἑορτάς, εἰς τόν Ναόν τοῦ Ἁγίου Βασιλείου τῆς Ἱσπανικῆς Μεταρρυθμισμένης Ἐπισκοπικῆς Ἐκκλησίας (Iglesia de San Basilio, Calle Relator 39, 41002 Sevilla). Ἡ Ἐνορία τελεῖ ὑπό ἀναδιοργάνωσιν λόγῳ ἀναζητήσεως νέου μονίμου ἱερέως καί χώρου λατρείας.

KΟΡΔΟΒΑ-CÓRDOBA

Ὀρθόδοξος Ἐνορία Ἁγίου Ὁσίου Ἐπισκόπου Κορδούης (ὑπό διοργάνωσιν). Ὑπεύθυνος: Πρωτοπρεσβύτερος Ταράσιος Πετρουνυάκ, τηλ. κιν. 677-152762. Θεία Λειτουργία περιοδικῶς κατά τάς μεγάλας Ἑορτάς.

ΓΡΑΝΑΔΑ – GRANADA

Ἑλληνορθόδοξος Ἐνοριακός Πυρήν Τριῶν Ἱεραρχῶν (ὑπό ἵδρυσιν). Ὑπεύθυνος• Ὁ Σεβ. Μητροπολίτης κ. Πολύκαρπος. Ἐκπρόσωπος τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως: Καθηγητής Δρ. Μόσχος Μορφακίδης-Φυλακτός, Γενικός Διευθυντής τοῦ Διεθνοῦς Κέντρου Βυζαντινῶν, Νεοελληνικῶν καί Κυπριακῶν Σπουδῶν (Centro de Estudios Bizantinos, Neogriegos y Chipriotas, Gran Vía 9-20, 18001 Granada. Τηλ. καί Fax: 0034-958-220874).

Δ΄ Ἀρχιερατική Περιφέρεια Καναρίων Νήσων.

ΝΗΣΟΣ  ΓΚΡΑΝ ΚΑΝΑΡΙΑ- ISLA DE GRAN CANARIA

1. Ὀρθόδοξος Ἐνορία Ἁγίου Νικολάου ἐν Λάς Πάλμας. Ἐφημέριος: Πρεσβ. Φαβιάν Modernell (τηλ. κιν. 699-466204). Θεία Λειτουργία ἑκάστην Κυριακήν εἰς τό Παρεκκλήσιον τοῦ Ἁγίου Νικολάου (Ermita de San Nicolás, Calle Álamo y San Nicolàs, Barrio de San Nicolás, 35014 Las Palmas de Gran Canaria). Λειτουργεῖ Κύκλος Ὀρθοδόξου Κατηχήσεως καί ἐκδίδεται τό Ἐνοριακόν Ἠλεκτρονικόν Περιοδικόν «San Nicolás» (μηνιαῖον).
2.  Ὀρθόδοξος Ἐνοριακός Πυρήν εἰς τά Νότια τῆς Νήσου. Θεία Λειτουργία περιοδικῶς ὑπό τοῦ π. Φαβιάν Modernell εἰς τόν Ναόν τοῦ Ἁγίου Αὐγουστίνου ἐν τῇ ὁμωνύμῳ παραλίᾳ τῆς πόλεως San Bartolomé de Tirajana (35220 Gran Canaria).

ΝΗΣΟΣ ΛΑΝΘΑΡΟΤΕ – ISLA LANZAROTE

Ὀρθόδοξος Ἐνοριακός Πυρήν Ὁσίας Παρασκευῆς τῆς Ἐπιβατινῆς ἐν Τίας. Ὑπεύθυνος: Ἀρχιμ. Οἰκουμ. Θρόνου Δημήτριος Σάεθ Καρμπό, τηλ.κιν. 679-185664. Θεία Λειτουργία τρίς τοῦ ἔτους εἰς τήν ἐκκλησίαν τῆς Ὑπαπαντῆς (Iglesia de la Candelaria, Barrio Alto, 35572 Tías, Isla Lanzarote).

ΝΗΣΟΣ ΓΚΟΜΕΡΑ-ΙSLA LA GOMERA

Ὀρθόδοξον Κελλίον Ὁσίου Σιλουανοῦ τοῦ Ἀθωνίτου. Ὑπεύθυνος καί κτήτωρ: Πρεσβύτερος
Παῦλος Sigel (Casita Santa Bárbara, 38852 Alojera-Vallehermoso, La Gomera, Islas Canarias. Tel.:  922-800409).

Ε΄ Ἀρχιερατική Περιφέρεια Πορτογαλίας καί Νήσων καί Γαλικίας.

Α΄ Κεντρική Πορτογαλία καί Νῆσοι Ἀζόραι

ΛΙΣΣΑΒΩΝ – LISBOA

1. Ὀρθόδοξος Ἑλληνική Κοινότης – Ἐνορία τῶν Ἁγίων Νεκταρίου καί Γρηγορίου τοῦ Ε΄. Ταχ. Διεύθυνσις: Paróquia Ortodoxa Griega dos SS. Nectario e Gregorio V, c/o Igreja São Francisco Xavier, Rua da Igreja, Caselas, 1400-201 Lisboa.  Θεία Λειτουργία ἑκάστην α΄ καί γ΄ Κυριακήν. Ἐφημέριος• Πρωτοπρεσβύτερος Ἀλέξανδρος Bonito, τηλ. κιν. 00351-965-155660. Πρόεδρος• κ. Γεώργιος Ποταμιᾶνος, Ἄρχων Καστρίνσιος, τηλ. κιν. 00351-967-017330. Γραμματεύς• κ. Ἐλευθέριος Μιζαντζιόγλου, τηλ. κιν. 00351-963-479229.
2. Ὀρθόδοξος Οὐκρανική Ἐνορία Τιμίου Προδρόμου. Ταχ. Διεύθυνσις: Paróquia Ortodoxa Ucraniana, c/o Igreja Nossa Senhora de Oliveira, Rua de São Julião 140, 1100-527 Lisboa. Προϊστάμενος: Οἰκονόμος Βασίλειος Χομύν, τηλ. κιν. 968-519596. Ἐφημέριος: Πρεσβύτερος Ἴγκορ Νεβίνσκιϋ, τηλ. κιν. 969-032670. Θεία Λειτουργία ἑκάστην Κυριακήν.
3. Ὀρθόδοξος Πορτογαλική Ἐνορία Ἁγίας Σκέπης. Ταχ. Διεύθυνσις: Capela Ortodoxa da Proteção da Mãe de Deus, Rua Agostinho da Silva, Bloco C/No 12, Tapada das Mercés, 2725-528 Mem Martins, Lisboa. Ἐφημέριοι: Πρωθιερεύς Συμεών Reis, τηλ. κιν. 969-007119 καί Πρωθιερεύς Δανιήλ Santos, τηλ. κιν. 918-767611. Θεία Λειτουργία ἑκάστην Κυριακήν.

ΕΣΤΟΡΙΛ-ESTORIL

Ὀρθόδοξος Ἐνορία Ἁγίου Ἰωάννου τοῦ Ρώσσου. Ταχ. Διεύθυνσις: Paróquia Ortodoxa de São João o Russo, c/o Igreja Anglicana, Rua dos Bombeiros Voluntarios 59, 2765-202 Estoril. Ἐφημέριος• Οἰκονόμος  Ἰβάν Moody, τηλ. κιν.: 919-437357, τηλ.-Fax οἰκίας: 21-4660243. Θεία Λειτουργία ἑκάστην Κυριακήν καί μεγάλην Ἑορτήν. Λειτουργεῖ κύκλος Ὀρθοδόξου Κατηχήσεως.

ΜΑΦΡΑ-MAFRA

Ὀρθόδοξος Ἐνορία Ἁγίου Ἀποστόλου Ἀνδρέου. Ἐφημέριος: Πρεσβύτερος Ἴγκορ Νεβίνσκιϋ, τηλ. κιν. 969-032670. Θεία Λειτουργία δύο Κυριακάς τοῦ μηνός εἰς τόν Ναόν τοῦ Ἁγίου Ἀνδρέου (Igreja de Santo André, Rua Pedro Julião, 2640-518 Mafra).

ΚΟΪΜΒΡΑ-COIMBRA

Ὀρθόδοξος Ἐνορία Ἁγίου Γεωργίου. Ταχ. Διεύθυνσις: Paróquia Ortodoxa de S. Jorge, c/o Capela de Sâo Sebastâo, Rua António Jardim, 30300 Coimbra. Ἐφημέριος• Ἱερομόναχος Ἰγνάτιος Λυτίνσκυ, τηλ. κιν. 937-624351. Διάκονος: π. Πέτρος Πρυϋμάκ, τηλ. κιν. 939-605404. Θεία Λειτουργία ἑκάστην α΄ καί γ΄ Κυριακήν.

ΣΕΤΟΥΒΑΛ-SETÚBAL

Ὀρθόδοξος Οὐκρανική Ἐνορία (ὑπό ἵδρυσιν). Ὑπεύθυνος• Ἀρχιμ. Φίλιππος Γιαχνίτζ (Πόρτο).
Β΄ Νότιος Πορτογαλία καί Νῆσοι Μαδέϊραι

ΛΑΓΚΟΣ-LAGOS

Ὀρθόδοξος Ἐνορία Ἁγίας Σκέπης. Ταχ. Διεύθυνσις: Paróquia Ortodoxa da Proteção da Mãe de Deus, c/o Igreja Santa Maria de Misericórdia, Rua Gago Coutinho – Lar J.F. Fialho, 8600-573 Lagos. Ἐφημέριος• Πρωτοπρεσβύτερος Νικόλαος Κουτσούκ, τηλ. κιν. 963-726466.  Θεία Λειτουργία ἑκάστην Κυριακήν.

ΑΛΜΠΟΥΦΕΪΡΑ (ΦΑΡΟ)- ALBUFEİRA (FARO)

Ὀρθόδοξος Ἐνορία Ἁγίου Ἀποστόλου Θωμᾶ. Ταχ. Διεύθυνσις: Paróquia Ortodoxa de Sâo Tome, c/o Capela da Santa Casa da Misericórdia, Cerro da Alagoa-Ap. 2117, 8200–916 Albufeira (Faro). Ἐφημέριος: Πρωτοπρεσβύτερος Ἀνδρέας Βουβκούνοβιτς, τηλ. κιν. 964-871744. Θεία Λειτουργία ἑκάστην Κυριακήν καί μεγάλην Ἑορτήν. Λειτουργεῖ Κατηχητικόν Σχολεῖον.

ΝΗΣΟΣ ΜΑΔΕΪΡΑ-ILHA MADEIRA

Ὀρθόδοξος Οὐκρανική Ἐνορία (ὑπό ἵδρυσιν). Ὑπεύθυνος:  Πρωτοπρεσβύτερος Ἀνδρέας Βουβκούνοβιτς (Faro).

Γ΄ Βόρειος Πορτογαλία

ΠΟΡΤΟ-PORTO

Ὀρθόδοξος Κοινότης – Ἐνορία Ἁγίου Παντελεήμονος. Ταχ. Διεύθυνσις: Paróquia Ortodoxa de São Pantaleão, c/o Capela Romana da Imaculada Conceição, Rua Constituição 379,  4200-198 Porto. Προϊστάμενος• Ἀρχιμανδρίτης Φίλιππος Jagnisz (Rua da Boavista 734-40 esq., 4050-105 Porto. Τηλ.-Fax οἰκίας: 00351-22-6182002, Τηλ. κιν.: 00351-966-281490). Ἐφημέριος: Ἱερομόναχος Νεκτάριος Σαποβάλ, τηλ. κιν. 935-906654. Διάκονος: π. Πέτρος Πρυϋμάκ, τηλ. κιν. 939-605404. Ἑσπερινός ἕκαστον Σάββατον. Θεία Λειτουργία ἑκάστην Κυριακήν καί μεγάλην Ἑορτήν. Λειτουργεῖ Κατηχητικόν Σχολεῖον διά παιδιά καί ἐνηλίκους.

ΑΒΕΪΡΟΝ-AVEIRO

Ὀρθόδοξος Ἐνορία Ἁγίου Νικολάου. Ταχ. Διεύθυνσις: Paróquia Ortodoxa do Sãο Nicolâu, c/o Capela do ex Hospital Civil, Estrada do São Bernardo 267, 3810-176 São Bernardo (Aveiro). Ἐφημέριος: Πρωτοπρεσβύτερος Ἴχορ Γιαρέμους, τηλ. κιν. 933-562696. Θεία Λειτουργία ἑκάστην Κυριακήν. Λειτουργεῖ Κατηχητικόν Σχολεῖον.

ΒΙΑΝΑ ΝΤΟ ΚΑΣΤΕΛΟ-VIANA DO CASTELO

Ὀρθόδοξος Ἐνορία Ἁγίου Ἀποστόλου Ἀνδρέου. Ταχ. Διεύθυνσις: Paróquia Ortodoxa de S. André, c/o Capela de S. João de Agra, Viana do Castelo. Ἐφημέριος• Πρεσβύτερος Βασίλειος Σαβσιούκ, τηλ. κιν. 0034-687-300942. Θεία Λειτουργία δύο Κυριακάς τοῦ μηνός.

ΤΡΟΦΑ-TROFA

Ὀρθόδοξος Ἐνορία Ἁγίας Αἰκατερίνης. Ταχ. Διεύθυνσις: Paróquia Ortodoxa de Santa Catalina, c/o Ιgreja Martiz, 4785-118 Trofa. Ἐφημέριος: Oἰκονόμος Σέργιος Γιελισέγιεβ, τηλ. κιν. 969-705796. Θεία Λειτουργία ἑκάστην Κυριακήν. Λειτουργεῖ Κατηχητικόν Σχολεῖον.

ΚΟΥΚΟΥΖΑΕΣ-CUCUJÃES

Ὀρθόδοξος Ἐνορία Ἁγίων Ἀποστόλων Πέτρου καί Παύλου. Ταχ. Διεύθυνσις: Paróquia Ortodoxa, c/o Capela Santa Filomena, Largo da Igreja (Seminario das Missões), 3721-908 Cucujães. Ἐφημέριος: Ἱερομόναχος Ἰγνάτιος Λυτίνσκυ, τηλ. κιν. 937-624951. Θεία Λειτουργία ἑκάστην β΄ καί δ΄ Κυριακήν τοῦ μηνός.

ΦΑΜΙΛΙΑΚΑΟ-FAMILIAÇÃO

Ὀρθόδοξος Ἐνορία Ἁγίων Μυροφόρων. Ἐφημέριος: Οἰκονόμος Σέργιος Γιελισέγιεβ, τηλ. κιν. 969-705796. Θεία λειτουργία δύο Κυριακάς τοῦ μηνός εἰς τόν Ναόν τοῦ Ἁγίου Ἀντωνίου (Capela de Sâo António, Rua Alves Roçadas, 4700-118 Vila Nova de Familiçâo). Λειτουργεῖ Κατηχητικόν Σχολεῖον.

ΠΟΒΑ ΝΤΕ ΒΡΑΖΙΜ-PÓVOA DE VRAZÍM

Ὀρθόδοξος Ἐνορία Ὁσίου Θεοδοσίου τοῦ Τσερνίχιβ. Θεία Λειτουργία δύο Κυριακάς τοῦ μηνός, ὑπό τῶν κληρικῶν τοῦ Πόρτο, εἰς τόν ἐν τῷ κέντρῳ τῆς πόλεως κείμενον Ναόν τοῦ Ἁγίου Οἴκου τοῦ Ἐλέους (Capela da Santa Casa de Misericórdia).

ΤΣΑΒΕΣ  – CHAVES

Εἰς τήν πόλιν ταύτην τῆς Βορείου Πορτογαλίας λειτουργεῖ Ὀρθόδοξος Ἐνοριακός Πυρήν ἐξυπηρετούμενος δίς τοῦ ἔτους (Πάσχα καί Χριστούγεννα) ὑπό τοῦ Ἀρχιμανδρίτου  Φιλίππου Γιαχνίτζ (Πό­ρτο).

Δ΄ Γαλικία (ΒΔ Ἱσπανία) – Galicia (España)

ΣΑΝΤΙΑΓΚΟ ΝΤΕ ΚΟΜΠΟΣΤΕΛΑ-SANTIAGO DE COMPOSTELA

Ὀρθόδοξος Ἐνορία Ἁγίου Ἀποστόλου Ἰακώβου τοῦ Ζεβεδαίου, Προστάτου τῆς Ἱσπανίας. (Parróquia Ortodoxa de Santiago, Patrono de España). Ὑπεύθυνος: Πρεσβύτερος Βασίλειος Σαβσιούκ, τηλ. κιν. 687-300942. Θεία Λειτουργία ἅπαξ τοῦ μηνός εἰς τόν ἐν τῷ ἱστορικῷ κέντρῳ τῆς πόλεως κείμενον Ναόν τοῦ Ἁγίου Φρουκτουόζου.

ΒΙΓΚΟ – VIGO

Ὀρθόδοξος Ἐνορία (Parroquia Ortodoxa). Ὑπεύθυνος: Πρεσβύτερος Βασίλειος Σαβσιούκ, τηλ. κιν. 687-300942. Θεία Λειτουργία ἅπαξ τοῦ μηνός εἰς τόν Ναόν τοῦ Ἁγίου Ρόκκου (Iglesia de San Roque, Parque de San Roque, Calle de Filipinas, 36200 Vigo).

ΟΡΕΝΣΕ-ORENSE

Ὀρθόδοξος Ἐνορία (Parroquia Ortodoxa). Ἐφημέριος: Πρεσβύτερος Βασίλειος Σαβσούκ, τηλ. κιν. 687-300942. Θεία Λειτουργία ἅπαξ τοῦ μηνός εἰς τόν Ναόν τῆς Ὑπεραγίας Θεοτόκου τοῦ Καρμίνου (Iglesia de Nuestra Señora del Carmine), κείμενον εἰς τό προάστειον Castro τῆς πόλεως Orense.