10/11/2011. 8ο Συνέδριο “Ελληνική Γλώσσα και Ορολογία”

24grammata.com/ Ημερολόγιο Επιστημονικών Συνεδρίων

Το 8ο Συνέδριο “Ελληνική Γλώσσα και Ορολογία” θα πραγματοποιηθεί από τις 10 έως και τις 12 Νοεμβρίου 2011 στην Αθήνα.
Σκοπός του Συνεδρίου είναι η παρουσίαση αφενός της σημερινής κατάστασης της ελληνικής γλώσσας στην ορολογική της διάσταση και αφετέρου μεθόδων, πρακτικών και εργαλείων της σύγχρονης επιστήμης της Ορολογίας και
της εφαρμογής τους στην ελληνική γλώσσα – μονογλωσσικά και/ή διαγλωσσικά – για την προώθηση της ορολογικής έρευνας και τη συμβολή στον σύγχρονο ορολογικό εμπλουτισμό της ελληνικής γλώσσας.
ΘΕΜΑΤΟΛΟΓΙΟ:

 •  Γλωσσολογικές-Οντολογικές αρχές Ορολογίας (Ορολογία
 • και γνώση, αρχές και μέθοδοι οροδοσίας κτλ.)
 • Διδακτική και Ορολογία
 • Ορολογία συγκεκριμένων θεματικών πεδίων –
 • Λεξικογραφικές και ορογραφικές μελέτες – Συγχρονική
 • και διαχρονική θεώρηση Ορολογικοί πόροι (ειδικά μονόγλωσσα ή πολύγλωσσα
 • λεξικά, συλλογές όρων, σώματα ειδικών κειμένων)
 • – Νέες τεχνολογίες και Ορολογία
 • Τυποποίηση ορολογίας (διεθνοποίηση εννοιών και
 • διαγλωσσική τυποποίηση και αντιστοίχιση όρων,
 • προτάσεις ορολογίας)
 • Ορολογία και μετάφραση
 • Διάχυση και χρήση των όρων – Ορολογική πολιτική
 • και ρύθμιση
 • Δραστηριότητα φορέων και οργάνων Ορολογίας

ΣΥΝΔΙΟΡΓΑΝΩΤΕΣ:
• Ελληνική Εταιρεία Ορολογίας (ΕΛΕΤΟ)
• Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών (ΕΚΠΑ)
• Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης (ΑΠΘ)
• Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο (ΕΜΠ)
• Πανεπιστήμιο Κύπρου (ΠΚ)
• Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδας (ΤΕΕ)
• Ελληνικός Οργανισμός Τυποποίησης (ΕΛΟΤ)
• Οργανισμός για την Διάδοση της Ελληνικής Γλώσσας (ΟΔΕΓ)

συνδρομή από 70 έως 120ευρώ
Φοιτητές: € 40 € 50
Ομιλητές: € 70

Το δικαίωμα συμμετοχής θα σταλεί με ταχυδρομική επιταγή
μαζί με την αίτηση εγγραφής στην κα Α. Λάμπρου-Γκόνου,
Λ. Κατσώνη 16, 14561 ΚΗΦΙΣΙΑ ή θα κατατεθεί στον
τραπεζικό λογαριασμό της ΕΛΕΤΟ (Εθνική Τράπεζα της
Ελλάδος 671/480100-84 – Για πληρωμές από το εξωτερικό
SWIFT Νο: ETHNGRAA, IBAN: GR95 01106710 00006714
8010084). Η αίτηση με φωτοαντίγραφο της απόδειξης να
σταλεί ταχυδρομικώς στη διεύθυνση αλληλογραφίας της
ΕΛΕΤΟ (Αρτέμιδος 6 και Επιδαύρου 15125 ΜΑΡΟΥΣΙ) ή με το
τηλεομοιότυπο στον αριθμό 210 8068299, ή με το
ηλ-ταχυδρομείο στη διεύθυνση [email protected] .
Το δικαίωμα συμμετοχής περιλαμβάνει παρακολούθηση των
εργασιών και συμμετοχή στις συζητήσεις, τον τόμο των
ανακοινώσεων, αναψυκτικά, γεύματα, δεξίωση.
Στους συνέδρους που επιθυμούν θα χορηγηθούν βεβαιώσεις
συμμετοχής.
ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ:
Ταχυδρομείο: Ελληνική Εταιρεία Ορολογίας
Αρτέμιδος 6 και Επιδαύρου
151 25 ΜΑΡΟΥΣΙ
Γραμματεία του Συνεδρίου:
τηλ. +30 210 9323243, +30 6977529164,
ηλ-ταχ. [email protected]
Οργανωτική Επιτροπή:
τηλ. +30 6974321009, ηλ-ταχ. [email protected]
Τηλεομοιότυπο: +30 210 8068299
Ιστότοπος: http://www.eleto.gr/gr/Conference08.htm 1
Ελληνική Εταιρεία Ορολογίας (ΕΛΕΤΟ)
8ο Συνέδριο «Ελληνική Γλώσσα και Ορολογία»,
Αθήνα, 10-12 Νοεμβρίου 2011
Κατάλογος των ανακοινώσεων που εγκρίθηκαν για να συμπεριληφθούν στο πρόγραμμα
του 8ου Συνεδρίου
1 Γλωσσολογικές-Οντολογικές αρχές Ορολογίας (Ορολογία και γνώση, αρχές και
μέθοδοι οροδοσίας κτλ.)
1. Ορολογία και Λεξικογραφία: Δύο θεματικά πεδία με συμπληρωματικούς στόχους, αλλά με εννοιολογικές και
μεθοδολογικές διαφορές – Σημεία σύγκλισης και προτάσεις περαιτέρω εναρμόνισης
Νομική Κουτσουμπάρη, Χριστίνα Σδούκου, Κώστας Βαλεοντής
2. Σύντομη ανάλυση του σχηματισμού σύνθετων όρων με στοιχεία ελληνικά ή ελληνικής προέλευσης στη ρωσική και την
ουκρανική γλώσσα
Snigovska Oksana
3. Greek loanwords in the English language
Kyriaki Aloizou
4. Θεωρητικές απόψεις μελέτης των όρων
Αλίπα Ρουσλάνα
5. Αγγλικά δίλεκτα του τύπου Noun – Noun στο Διεθνές Πρότυπο ISO/IEC 2382-1:1993 της βασικής ορολογίας
πληροφορικής και τα ελληνικά ισοδύναμά τους στο Ελληνικό Πρότυπο ΕΛΟΤ 996-1
Ευάγγελος Τοπάλης, Κώστας Βαλεοντής
6. Μία έννοια – Ένας όρος – Πόσες λέξεις; Η νιλεκτικότητα των όρων
Κώστας Βαλεοντής
7. Oρολογική νοοτροπία
Μαρία Καρδούλη
2 Διδακτική και Ορολογία
8. Η γλώσσα των μαθηματικών στα σχολικά εγχειρίδια των δύο τελευταίων τάξεων του Δημοτικού σχολείου
Κωνσταντίνος Κεραμάρης, Ευγενία Μπαρμπαγιάννη
9. Planification d’un modèle lexicographique comprenant des mots à charge culturelle partagée pour les apprenants du
FLE
Athéna Delaki
10. Προβλήματα πρόσληψης της ορολογίας και της θεωρίας στην εκπαίδευση
Καλλιόπη Πολυμέρου
3 Ορολογία συγκεκριμένων θεματικών πεδίων – Λεξικογραφικές και ορογραφικές μελέτες
– Συγχρονική και διαχρονική θεώρηση
11. Γλωσσολογική προσέγγιση της ελληνικής και γερμανικής στρατιωτικής ορολογίας
Αιμιλία Ροφούζου
12. Ορολογία και Οινολογία: τα Χρώματα των Κρασιών
Κατερίνα Αλεξανδρή
13. Το κύριο όνομα στα ΜΜΕ. Ένα παράδειγμα: τα εντυπωνύμια
Άλκηστις Χιδίρογλου-Ζαχαριάδη
14. Οικονομική δραστηριότητα στην Ελλάδα χωρίς επίσημο νόμισμα: οι όροι και οι οικονομίες τους Ειρήνη
Σωτηροπούλου
15. Το γυμναστικό παράγγελμα
Χρήστος Θεοδοσίου
16. The Romanian Religious Terminology – diachronic perspective
Mariana Flaişer
17. Επιστημονική θεώρηση της λεξικογραφικής και λεξικολογικής ορολογίας σε μονόγλωσσα ελληνικά και ξένα λεξικά και
εγχειρίδια γλωσσολογικών όρων: Η συμβολή της αρχαίας ελληνικής και της λατινικής στη διαμόρφωση της
ευρωπαϊκής γλωσσολογικής ορολογίας
Σοφία Ζερδελή
18. Terminology concerning the Economy in Ancient Crete
Ángel Martínez Fernández
19. φωτογενής / φωτογόνος – photogénique / photogène. Les aventures scientifiques de deux termes théologiques
Jean-Yves Bassole
20. Η ΝΕ οικονομική ορολογία
Stoyna Poromanska
2
21. Η αλληλεπίδραση ανάμεσα στην καθημερινή γλώσσα και την επιστημονική ορολογία: παράδειγμα από το πεδίο της
Κοσμολογίας
Α. Κοσιονίδης
4 Ορολογικοί πόροι (ειδικά μονόγλωσσα ή πολύγλωσσα λεξικά, συλλογές όρων,
σώματα ειδικών κειμένων) – Νέες τεχνολογίες και Ορολογία
22. Multiterm: Το μέλλον στις βάσεις δεδομένων
Βασιλική Κανιστρά
23. Τα κρυμμένα γλωσσάρια
Διονύσης Γιαννίμπας, Πέτρος Πούγγουρας, Ευτυχία Καραγκούνη
24. Το σχήμα τεκμηρίωσης γλωσσικών πόρων META-NET
Στέλιος Πιπερίδης, Πένυ Λαμπροπούλου, Μαρία Γαβριηλίδου
25. Προβλήματα και ελλείψεις στα Ελληνο-Ισπανικά και Ισπανο-Ελληνικά λεξικά
Mariano Villegas Hernández
26. Διαδικτυακό ελληνοαγγλικό βιβλιοθηκονομικό λεξικό
Ιωάννα Ανδρέου
27. EcoLexicon: Το συγκείμενο ως παράγοντας διαμόρφωσης γνωσιακών βάσεων εξειδικευμένης ορολογίας
Alejandro García-Aragón
5 Τυποποίηση ορολογίας (διεθνοποίηση εννοιών και διαγλωσσική τυποποίηση και
αντιστοίχιση όρων, προτάσεις ορολογίας)
28. Ορολογία Διοίκησης Έργων
Κωνσταντίνος Κηρυττόπουλος
29. Ο όρος «ιδιωματική έκφραση» στην ελληνική και την ισπανική γλώσσα
Ευλαμπία Κ. Χέλμη
6 Ορολογία και μετάφραση
7 Διάχυση και χρήση των όρων – Ορολογική πολιτική και ρύθμιση
30. It is about time for a comprehensive terminology policy and implementation in Europe
Jan Roukens
31. Γλωσσικό ζήτημα και επιστημονική ορολογία: μια διερεύνηση διαδρομών και συναντήσεων
Κατερίνα Τοράκη
32. Ελληνικοί νεολογισμοί σε μεταφράσματα θεσμικών οργάνων της ΕΕ
Μιχάλης Καλλέργης, Μαριζέτα Γεωργουλέα, Βασίλης Θωμόπουλος
33. Η υπαγωγή της υψηλής προφορικότητας στον όρο «εικονική ευμένεια»
Νικολέττα Τσιτσανούδη-Μαλλίδη
34. Οι ελληνικές λέξεις ως μέσο διεθνοποίησης εννοιών
Eka Tchkoidze
8 Δραστηριότητα φορέων και οργάνων Ορολογίας
35. Τα προσόντα του πιστοποιημένου διαχειριστή Oρολογίας σύμφωνα με την ECQA (European Certification &
Qualification Association)
Θάνος Μεντζελόπουλος
36. Ζητήματα Τυποποίησης στην Ορολογία – Ο ρόλος και οι δράσεις της Επιτροπής Ορολογίας ΤΕ21 του ΕΛΟΤ
Μαριάννα Κατσογιάννου, Κατερίνα Τοράκη
37. Η Ερευνητική Υποδομή CLARIN
Στέλιος Πιπερίδης, Πένυ Λαμπροπούλου, Μαρία Γαβριηλίδου
38. Η Ορολογία στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο – Μια σύγχρονη προσέγγιση
Ροδόλφος Μασλίας

για περισσότερες πληροφορίες www.eleto.gr