26/10/2011. 11ο Συνέδριο Χημείας Κύπρου – Ελλάδας, στη Λεμεσό.

24grammata.com/ Ημερολόγιο Επιστημονικών Συνεδρίων
11ο Συνέδριο Χημείας Κύπρου – Ελλάδας, Λεμεσός, 26 – 30 Οκτωβρίου 2011

Το φετινό συνέδριο είναι αφιερωμένο στο Διεθνές Έτος Χημείας (2011) και στοχεύει να αναδείξει το τεράστιο εύρος της Χημείας και τη συνεισφορά της στον ανθρώπινο πολιτισμό. Τα ακόλουθα χημικά πεδία θα καλυφθούν με προφορικές παρουσιάσεις ή με ανηρτημένες ανακοινώσεις.

Χημική Εκπαίδευση-Διδακτική της Χημείας–Ιστορία της Χημείας
Αναλυτική Χημεία
Φυσικοχημεία-Θεωρητική Χημεία
Περιβάλλον, ενέργεια & βιώσιμη ανάπτυξη
Ποιότητα Υδάτων
Χημεία και τεχνολογία τροφίμων και ποτών
Ανόργανη Χημεία, Βιοανόργανη Χημεία
Χημεία Υλικών
Βιοχημεία & Βιολογική Χημεία
Οργανική & Φαρμακευτική Χημεία
Καταναλωτής και Υγεία
Χημική Τεχνολογία

Στα πλαίσια των εργασιών του Συνεδρίου θα διοργανωθούν και εκδηλώσεις με ειδικές συζητήσεις Στρογγυλής Τράπεζας για θέματα επικαιρότητας κοινωνικού ενδιαφέροντος που απασχολούν τους πολίτες και τους Χημικούς.

Για περισσότερες πληροφορίες www.synedrio.info.

Το τρίπτυχο του συνεδρίου.