27/11/2011. Περιβαλλοντική εκπαίδευση και βιώσιμη ανάπτυξη

 

24grammata.com/ Ημερολόγιο επιστημονικών Συνεδρίων

Επιστημονικό Συνέδριο «Περιβαλλοντική εκπαίδευση και βιώσιμη ανάπτυξη»

Το εργαστήριο Φυσικής Γεωγραφίας και Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων της Σχολής Αγρονόμων και Τοπογράφων Μηχανικών του Ε.Μ.Πολυτεχνείου και το Ίδρυμα «Σώμα Ελλήνων Προσκόπων» σας καλεί να συμμετάσχετε στο Επιστημονικό Συνέδριο που διοργανώνουν με θέμα:  «Περιβαλλοντική εκπαίδευση και βιώσιμη ανάπτυξη», το οποίο θα πραγματοποιηθεί στην Αθήνα στις 27 και 28 Νοεμβρίου 2010.

Το συνέδριο τελεί υπό την αιγίδα του Υπουργείου Παιδείας Δια βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων, του Υπουργείου Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής και την Γενικής Γραμματείας Νέας Γενιάς.

Θεματικές του συνεδρίου:

Οι θεματικές του συνεδρίου χωρίζονται σε τρεις κατηγορίες:

Περιβάλλον και εκπαίδευση (τυπική, μη τυπική και άτυπη)
Περιβάλλον και βιώσιμη ανάπτυξη
Περιβάλλον και νέες τεχνολογίες

Ενδεικτικά, σκοπός είναι να καταγραφούν:

• Επιστημονικές θεωρίες με αντικείμενο την περιβαλλοντική εκπαίδευση, τα προβλήματα του περιβάλλοντος και της κλιματικής αλλαγής

• Η ανταπόκριση των ηλικιακών ομάδων παιδιών, εφήβων νέων και ενηλίκων σε ένα εκπαιδευτικό-παιδαγωγικό πρόγραμμα με βιωματικές μεθόδους συσχετισμένο με το περιβάλλον.

• Η έρευνα στα Α.Ε.Ι. & Α.Τ.Ε.Ι. με θέμα τα ζητήματα του περιβάλλοντος και της βιώσιμης ανάπτυξης

• Καινοτόμες δράσεις ΜΚΟ στα θέμα του περιβάλλοντος .

Εισηγητές:

(α) ειδικοί προσκεκλημένοι (έλληνες και ξένοι): Καθηγητές Πανεπιστημίων, Ειδικοί Επιστήμονες- Παιδαγωγοί,  Ερευνητές,

(β) φορείς: εκπρόσωποι ΥΠΕΚΑ, ΥΠΕΠΘ, Τριτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης.

(γ) από ίδια εκδήλωση ενδιαφέροντος (μετά από ενημέρωσή τους με e-mail, δημοσίευση στα ΜΜΕ): Καθηγητές ΑΕΙ και ΑΤΕΙ, Καθηγητές Μέσης Εκπαίδευσης, Επιστήμονες που έχουν εντρυφήσει στο αντικείμενο, Περιβαλλοντικοί φορείς, περιβαλλοντικές ΜΚΟ

Η οργανωτική επιτροπή αποτελείται από τους Ε. Μπακογιάννη, Μ. Τζάνου, Μ. Βαξεβανοπούλου, Τ. Ανδρουκάκη, Ν. Αυλώνας, Α. Παπαζαρής, Ε. Ματζαβίνου, Μ. Στεφανάκης, Ι. Δημητριάδης, Α. Ταλαμάγκας, Β. Κουλουμπής, Κ. Ορφανάκος

Η επιστημονική επιτροπή αποτελείται από τους Α. Ανδρεόπουλο, Καθηγητή Ε.Μ.Π., Α. Σιόλα Καθηγητής Ε.Μ.Π, Κώστα Κουτσόπουλο, Καθηγητή Ε.Μ.Π, Κώστα Κασσιό, Ομότιμο Καθηγητή Ε.Μ.Π., Μ. Παπαδοπούλου, Λέκτορα Ε.Μ.Π, Α. Λιοναράκη, Επίκουρο Καθηγητή Ε.Α.Π., Α. Αφουξενίδης, Σ.Ε.Π. Ε.Α.Π.

Διαδικασία αποδοχής εισηγήσεων:

Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να αποστείλουν ηλεκτρονικά στο g…@sep.org.gr ή με φάξ στο 2107236561 περίληψη της εισήγησης (250-300 λέξεις) που επιθυμούν να παρουσιάσουν στο Συνέδριο μέχρι τις 15 Σεπτεμβρίου 2010. Οι περιλήψεις θα κριθούν από την Επιστημονική Επιτροπή και οι ενδιαφερόμενοι θα ενημερωθούν για τη θετική ή αρνητική κρίση της περίληψής τους μέχρι τις 30 Σεπτεμβρίου 2010 από την Οργανωτική Επιτροπή του Συνεδρίου.

Οι υποψήφιοι εισηγητές, των οποίων οι περιλήψεις θα λάβουν θετική κρίση από την Επιστημονική Επιτροπή θα πρέπει να αποστείλουν το πλήρες κείμενο της εισήγησής τους ηλεκτρονικά στο g…@sep.org.gr το αργότερο μέχρι τις 30 Οκτωβρίου 2010. Πληροφορίες και οδηγίες σχετικά με την συγγραφή του πλήρους κειμένου, καθώς και έντυπο υλικό θα υπάρχουν στην ιστοσελίδα του Συνεδρίου www.sep.org.gr/synedrio

Οι εισηγήσεις που θα κατατεθούν μέχρι τις 20 Οκτωβρίου 2010 θα μοιραστούν σε ειδικό τόμο κατά την εγγραφή των συμμετεχόντων στο συνέδριο, ενώ μετά το πέρας του συνεδρίου θα δοθούν βεβαιωτικά παρακολούθησης. Επίσης, σε όλους τους εισηγητές και τους συμμετέχοντες θα αποσταλεί ηλεκτρονική έκδοση πρακτικών, με τα πλήρη κείμενα και τις όποιες παρεμβάσεις και συζητήσεις προκύψουν κατά τη διάρκεια του συνεδρίου.

Για πληροφορίες ή διευκρινήσεις αποστείλατε ηλεκτρονικό μήνυμα στο e-mail: g…@sep.org.gr ή επικοινωνήστε με την κ. Μαρίνα Τζάνου στο  210 7231218.