4 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 1943 ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΓΕΡΜΑΝΟΥΣ ΤΟΥ ΑΕΡΟΠΟΡΟΥ ΚΩΣΤΑ ΠΕΡΡΙΚΟΥ

24grammata.com/ ιστορικά γεγονότα/ Ελλάδα 1940- 1950

γράφει ο Αντγος ε.α Νικόλαος Φωτιάδης, Επίτιμος Υδκτής Δ΄ ΣΣ

Τον Μάιο του 1943 η Ελληνική Υπηρεσία Πληροφοριών, σε έκθεσή της για τις αντιστασιακές  οργανώσεις στην Ελλάδα, έκανε αναφορά για ύπαρξη και δράση 33 οργανώσεων συνολικά.
Λίγους μήνες αργότερα, στις 17 Οκτωβρίου του 1943, το Αρχηγείο των συμμαχικών Δυνάμεων, στα πλαίσια καταγραφής των αντιστασιακών οργανώσεων που δρούσαν στην Ελλάδα, έπειτα από τη σύγκριση των πληροφοριών όλων των υπηρεσιών, κατέγραψε 79 οργανώσεις .
Όσο πλησίαζε η περίοδος της απελευθέρωσης, τόσο περισσότερες αντιστασιακές οργανώσεις εμφανιζόταν, κυρίως στην Αθηνά, που παρουσίαζαν κοινά χαρακτηριστικά, δηλαδή ήταν μικρές ομάδες με έναν αρχηγό και μέλη συγγενείς η φιλικά πρόσωπα που έγραφαν συνθήματα στους τοίχους, μοίραζαν προκηρύξεις πατριωτικού περιεχομένου και εξέδιδαν παράνομες εφημερίδες για την εξύψωση των σκλαβωμένων Ελλήνων.
Μια από τις αντιστασιακές οργανώσεις ήταν και η Πανελλήνια Ένωση Αγωνιζομένων Νέων (ΠΕΑΝ), το έναυσμα για την δημιουργία της οποίας έδωσε ο Άργηγος του μικρού «Ενωτικού Κόμματος» και πρώην Πρωθυπουργός  Καθηγητής Κοινωνιολογίας, Παναγιώτης Κανελλόπουλος, ένας από τους πρωταγωνιστές της κατοχικής περιόδου και αντιστασιακός πατριώτης.
Η οργάνωση ΠΕΑΝ πλαισιώθηκε από Αξιωματικούς, απόστρατους ή απότακτους των κινημάτων του 1933 και 1935, συγκροτήθηκε τον Οκτώβριο του 1941, με στόχο τον αγώνα για την απελευθέρωση της Ελλάδος και την διαμόρφωση στους νέους ενός πλαισίου αρχών «υγιούς δημοκρατίας».
Ένας από τους πρωτεργάτες της οργάνωσης ήταν και ο απότακτος Αξιωματικός της Αεροπορίας Κώστας Περρίκος, ο οποίος γεννήθηκε στην Χίο τις 23 Απριλίου 1905.
Η οργάνωση ΠΕΑΝ δραστηριοποιήθηκε στον τομέα της συλλογής πληροφοριών, στις δολιοφθορές και την προπαγάνδα. Δια μέσου του επισήμου οργάνου της την εφημερίδα “Δόξα”, η ΠΕΑΝ προσπαθούσε να ενημερώσει και να ανυψώσει το ηθικό του Ελληνικού Λαού.
Χαρακτηριστικές πράξεις δολιοφθοράς αποτελούν οι ανατινάξεις των κτιρίων των προδοτικών οργανώσεων ΟΕΔΕ (Οργάνωση Εθνικών Δυνάμεων Ελλάδας) και ΕΣΠΟ (Εθνικό-Σοσιαλιστική Οργάνωση) σης 15 Αυγούστου και 20 Σεπτεμβρίου του 1942 αντίστοιχα.
Η ανατίναξη των γραφείων της ΕΣΠΟ ήταν η σπουδαιότερη ενέργεια όπου σκοτώθηκαν 28 μέλη της και 43 Γερμανοί, επειδή η ΕΣΠΟ προσπαθούσε να δημιουργήσει Ελληνική λεγεώνα που θα πολεμούσε στο Ρωσικό μέτωπο με το πλευρό των Γερμανών.
Ο Αεροπόρος Κώστα Περρίκος συνελήφθη μαζί με αλλά μέλη της οργάνωσης ΠΕΑΝ (έπειτα από προδοσία!!!!) και εκτελέστηκε από τους Γερμανούς στις 4 Φεβρουάριου 1943.
Η ΠΕΑΝ, παρά τις σοβαρές απώλειες , συνέχισε την αντιστασιακή δράση της μέχρι της απελευθερώσεως, αν και αρκετά μέλη της εντάχθηκαν στις ομάδες ανταρτών του ΕΔΕΣ

Βοηθήματα
Α. Ευρετήριο των πολεμικών γεγονότων του Ελληνικού Έθνους. ΓΕΣ/ΔΙΣ 1989.
Β. Ιστορικά. Ελευθεροτυπία 22 Νοέμβριου 2001.