50 διηγήματα του Αλέξανδρου Παπαδιαμάντη

24grammata.com/ free ebook

[κατέβασέτο]

Περιεχόμενα
Ἀλέξανδρος Παπαδιαμάντης – Ἄνθος τοῦ γιαλοῦ ……………………………………………………….. 5
Ἀλέξανδρος Παπαδιαμάντης – Ἄσπρη σὰν τὸ χιόνι …………………………………………………….. 9
Ἀλέξανδρος Παπαδιαμάντης – Ἄψαλτος …………………………………………………………………… 11
Ἀλέξανδρος Παπαδιαμάντης – ὲν εἶσαι ἡ μιά ………………………………………………………….. 14
Ἀλέξανδρος Παπαδιαμάντης – Θέρος-ἔρος / Εἰδύλλιον τῆς Πρωτομαγιᾶς …………………. 15
Ἀλέξανδρος Παπαδιαμάντης – Ἐπιμηθεῖς εἰς τὸν βράχον ………………………………………….. 44
Ἀλέξανδρος Παπαδιαμάντης – Ἔρως – Ἥρως ………………………………………………………….. 50
Ἀλέξανδρος Παπαδιαμάντης – Ἡ Γλυκοφιλοῦσα………………………………………………………. 64
Ἀλέξανδρος Παπαδιαμάντης – Ἡ ἐπίσκεψις τοῦ Ἁγίου εσπότη ……………………………….. 78
Ἀλέξανδρος Παπαδιαμάντης – Ἡ Ντελησυφέρω ………………………………………………………. 81
Ἀλέξανδρος Παπαδιαμάντης – Ἡ Σταχομαζώχτρα ……………………………………………………. 86
Ἀλέξανδρος Παπαδιαμάντης – Ἡ τελευταία βαπτιστική …………………………………………… 94
Ἀλέξανδρος Παπαδιαμάντης – Ἡ χήρα παπαδιά ……………………………………………………….. 99
Β´ ………………………………………………………………………………………………………………………… 100
Γ´ ………………………………………………………………………………………………………………………… 100
´ ………………………………………………………………………………………………………………………… 101
Ἀλέξανδρος Παπαδιαμάντης – Λαμπριάτικος Ψάλτης …………………………………………….. 102
Ἀλέξανδρος Παπαδιαμάντης – ὁ Ἀβασκαμὸς τοῦ Ἀγᾶ …………………………………………….. 122
Ἀλέξανδρος Παπαδιαμάντης – Ὁ Ἀλιβάνιστος ……………………………………………………….. 130
Ἀλέξανδρος Παπαδιαμάντης – Ὁ γάμος τοῦ Καραχμέτη …………………………………………. 139
Ἕτερος πρόλογος ὑπὸ τοῦ συγγραφέως ……………………………………………………………….. 139
Ἀλέξανδρος Παπαδιαμάντης – Ὁ Ἔρωτας στὰ χιόνια …………………………………………….. 153
Ἀλέξανδρος Παπαδιαμάντης – Νεκρὸς ταξιδιώτης …………………………………………………. 158
Ἀλέξανδρος Παπαδιαμάντης – Ὁ σημαδιακός ………………………………………………………… 163
Ἀλέξανδρος Παπαδιαμάντης – Ὄνειρο στὸ κύμα…………………………………………………….. 173
Ἀλέξανδρος Παπαδιαμάντης – Πάσχα ῥωμέικο ………………………………………………………. 183
Ἀλέξανδρος Παπαδιαμάντης – Παιδικὴ Πασχαλιά, Ἀναμνήσεις ………………………………. 188

24grammata.com/ free ebook

[κατέβασέτο]
Ἀλέξανδρος Παπαδιαμάντης – Ῥεμβασμὸς τοῦ εκαπενταυγούστου ……………………….. 194
Ἀλέξανδρος Παπαδιαμάντης – Στὴν Παναγία τὴν Κεχριά ……………………………………….. 203
Ἀλέξανδρος Παπαδιαμάντης – Στὴν Παναγία τὴν Κουνίστρα………………………………….. 204
Ἀλέξανδρος Παπαδιαμάντης – Στὴν Παναγία τοῦ Ντομᾶν ………………………………………. 205
Ἀλέξανδρος Παπαδιαμάντης – Στὴν Παναγίτσα στὸ Πυργί……………………………………… 206
Ἀλέξανδρος Παπαδιαμάντης – Στὸ Χριστὸ στὸ Κάστρο ………………………………………….. 207
Ἀλέξανδρος Παπαδιαμάντης – Στρίγγλα Μάννα ……………………………………………………… 225
Ἀλέξανδρος Παπαδιαμάντης – Τ᾿ ἀερικὸ στὸ δέντρο ………………………………………………. 231
Ἀλέξανδρος Παπαδιαμάντης – Τὰ αιμόνια στὸ ρέμα …………………………………………….. 235
Ἀλέξανδρος Παπαδιαμάντης – Τὰ μαῦρα κούτσουρα ………………………………………………. 245
Ἀλέξανδρος Παπαδιαμάντης – Τὰ Χριστούγεννα τοῦ Τεμπέλη ………………………………… 260
Ἀλέξανδρος Παπαδιαμάντης – Τ᾿ ἀγνάντεμα ………………………………………………………….. 266
Ἀλέξανδρος Παπαδιαμάντης – Τὸ θαῦμα τῆς Καισαριανῆς……………………………………… 271
Ἀλέξανδρος Παπαδιαμάντης – Τὸ Καμίνι ……………………………………………………………….. 276
Ἀλέξανδρος Παπαδιαμάντης – Τὸ μοιρολόγι τῆς φώκιας ………………………………………… 280
Ἀλέξανδρος Παπαδιαμάντης – Τὸ Νησὶ τῆς Οὐρανίτσας …………………………………………. 283
Ἀλέξανδρος Παπαδιαμάντης – Τὸ χριστόψωμο ………………………………………………………. 287
Ἀλέξανδρος Παπαδιαμάντης – Χωρὶς στεφάνι ………………………………………………………… 291
Ἀλέξανδρος Παπαδιαμάντης …………………………………………………………………………………. 296
Ἡ Ἐννεακοσιετηρὶς τῆς Παμμεγίστης Λαύρας ……………………………………………………….. 296
Τρία ἄγνωστα θρησκευτικὰ ἄρθρα τοῦ Παπαδιαμάντη: «Χριστούγεννα» –
«Πρωτοχρονιά» – «Φῶτα» …………………………………………………………………………………….. 299
Εἰσαγωγή …………………………………………………………………………………………………………… 299
Σημειώσεις …………………………………………………………………………………………………….. 300
Χριστούγεννα ……………………………………………………………………………………………………….. 301
Σημειώσεις …………………………………………………………………………………………………….. 303
Ἁγιοβασιλειάτικα ………………………………………………………………………………………………….. 304
Σημειώσεις …………………………………………………………………………………………………….. 306

24grammata.com/ free ebook

[κατέβασέτο]
Θεοφάνεια ……………………………………………………………………………………………………………. 308
Σημειώσεις …………………………………………………………………………………………………….. 309
Ἀποσπάσματα ……………………………………………………………………………………………………….. 309
Πηγή:
http://users.uoa.gr/~nektar/arts/tributes/alexandros_papadiamantis/

24grammata.com/ free ebook

[κατέβασέτο]