5/10/2011. 2ο Διεθνές Συνέδριο Τεχνολογιών ICST

24grammata.com/ Ημερολόγιο Επιστημονικών Συνεδρίων
Το 2ο Διεθνές Συνέδριο Τεχνολογιών ICST έχοντας θέμα την εφαρμογή των Ασύρματων Τηλεπικοινωνιών στην Υγειονομική Περίθαλψη (Wireless Mobile Communication and Healthcare) αναμένεται να λάβει χώρα στην Κω από τις 5 έως τις 7 Οκτωβρίου του 2011.
Οι στόχοι του η προώθηση της ιατρικής διάγνωση, της θεραπείας και της περίθαλψης των ασθενών μέσω της εφαρμογής των ασύρματων επικοινωνιών, φορητών υπολογιστών και των τεχνολογιών ανίχνευσης.

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το συνέδριο: www.mobihealth.name