Bibliogrphy relevant to the rebetiko/ βιβλιογραφία για το ρεμπέτικο

24grammata.com / αγγλικά/ μουσική / βιβλίο

πηγή: www.rebetissa.net
Adamou, S. 1998. Σωτηρία Μπέλλου Πότε ντόρτια, πότε εξάρες. Νεα Σύνορα – Λίβανη: Αθήνα

Anoyianakis, F. 1978. Ρεμπέτικο ανθολογίο. Θέατρο 11/6 1-2, Ιανοάριος – Ιούνιος: 135-137.
1975a. Ρεμπέτικο αρχηείο. Θέατρο 8/43, Ιοανουάριος-Φεβρουάριος: 70-71
1975b.  M. Βαμβακάρης. Θέατρο 8/44, Μάρτιος – Ιούνιος: 85-86.
1961. Για το ρεμπέτικο τραγούδια. Επιθεώριση Τέχνης 79: 184-200
1947. Το ρεμπέτικο τραγούδι in Holst 1977:139-141

Arseniou, L.1979. Η κατάπτωση στην ελληνική μουσική. Κατάπτωση κοινωνική και εθνική. Λάρισσα

Aulin, S. and P. Vejleskov. 1991. Χασικλίδικα ρεμπέτικα: ανθολογία-ανάλυση-σχόλια. Museum Tusculanum Press: Copenhagen

‘B.’. 1949. Το δεκαπενθήμερο: Μ. Χατζηδάκη “Ερμηνεία και Θέση του λαϊκού τραγουδιού”. Ελληνική Δημιουργία 3: 459-462

Baud-Bovy, S. 1984. Δοκίμιο για το ελληνικό δημοτικό τραγοδούδι. Πελοποννησιακό Λαογραφικό Ίδρυμα:  Ναύπλιο

Bazianas, N. 1983. Λαϊκισμός και μουσική. Δελτίο της Εταιρείας Σπουδών Νεοελληνικού και Γενικής Παιδείας. 6a: 70-76.

Beaton, R. 1986. The oral tradition of modern Greece: a survey. Oral Tradition 1: 110-133.
1980. Folk poetry of modern Greece. Cambridge University Press : Cambridge

Bicknell, D. and  Philip, R. 1980. Gramophone. The New Grove Dictionary of Music and Musicians S. Sadie (ed.). London. Vol.7: 620-675.

Butterworth, C. and Schneider, S. (eds.). 1975. Rebetika: Songs of the old Greek underworld. Komboloi: Athens.

Calfo, A. 1982. Rembetika: The rebel’s song. The Athenian 109, November: 24-25.

Chianis S. 1980. Greece: Folk nuusic. The New Grove Dictionary of Music and Musicians. S. Sadie (ed.). London. Vol.7: 675-682.

Christianopoulos, D. 1988. Ρεμπέτικο. Ο Παρατηρητής 6-7, Ιούλιος: 51-66.
1979. Δημοσιεύματα για τα ρεμπέτικα (1947-1968). Διαγώνιος 2: 174-208.
1961. Ιστορική και αισθητική διαμόρφωση του ρεμπέτικου τραγουδιού. Θεσσαλονίκη
1954. Η μορφή τις μάνας στο ρεμπέτικο τραγούδι. Ο Πυρσός των Αποφοίτων του Πειραματικού (Θεσσαλονίκη) 9-10, Ιούνιος – Ιούλιος: 4-5

Conway-Morris, R. 1980. Greek cafe music. Recorded Sound: 79-117.

Damianakos, S. 1987. Παράδοση ανταρσίας και λαϊκος πολιτισμός. Πλέθρον: Αθήνα
1976. Κοινονιολογία του ρεμπέτικου. Ερμείας: Αθήνα

Dietrich, E. 1987. Das Rebetiko: Eine Studie zur stadtischen Musik Griechenlands. Hamburg

Dragoumis, M. 1984. Μια μουσικολογική πρσέγγιση του ρεμπέτικου. Θέματα Ελληνικού Πολιτισμού (Συμπόσιο Αιγαίου Κέντρου Ελληνικής Φιλοσφίας). Αθήνα: 55-65
1975. The music of the rebetes. in  Butterworth and Schneider 1975: 16-25
1974. Ελληνική παραδοσιακή μουσική Νο.4: Το ρεμπέτικο τραγούδι. Αθήνα
1973 Τα είδη, οι μορφές και το ΄Yφος της δημοτικής μας μουσικής. Χρονικό ’73: 266-275

Eskenazi, R. 1982. Αυτά που θυμάμαι. (επιμ. Κ. Χατζηδουλής). Κάκτος: Αθήνα

Exarchos, Y. 1986. Η παραδοσιακή μουσική στο σήμερα. Ρίγα 2, 18 Μαρτίου: 20-23

Fatouras, A.A. 1976. Night without moon: Aspects of the rebetika. Journal of the Hellenic Diaspora 3/4, December: 17-28

Frangos, S. 1989. Greek-American family record-collections. Resound 8/4, October

Gardikis, D. 1956. Το ρεμπέτικο. Επιθεώρηση Τέχνης 21, Σεπτέμβιος: 245

Gauntlett, S. 1991a. Folklore and populism: the greening of the Greek blues. Proceedings of the Fourth National Folklore Conference. Canberra: 85-91.

1991b. Orpheus in the criminal underworld: Myth in and about Rebetika. Μαντατοφόρος 34, Δεκέμβριος: 7-48
1987. Απομυθοποίηση της ρεμπετικής προϊστορίας. Διαβάζω 177, 28 Ωκτοβρίου: 62-65
1985. Rebetika carmina Graeciae recentioris. Athens: Denise Harvey and Co
1982/83. Rebetiko tragoudi as a generic term. Byzantine and Modern Greek Studies 8: 77-102
1976 Rebetic Follies. Antipodes 6: 44-47

Genitsaris, M. 1992. Μάγκας απ’ο μικράκι [επιμ. S. Gauntlett]. Δωδώνη: Αθήνα

Georgiadis, N. 1989. Το λαίκό τραγούδι και η δικτατορία του Μεταχά. Νέα Εποχή 194. Ιανουάριος – Φεβρουάρος: 50-57
1988a. Τα τραγούδια των προσγυγικών συνοικισμών. Το Καινούριο 1, Ιανουάριος: 15-19.
1988b. Το ερηατικό λαίκό τραγούδι. Το Καινούριο 2, Απρίλιος
1988c. 1/4σοι γίνουν πρωθυπουργοί όλοι τοθς θα πεθάνουν. Το Καινούριο 3, Καλοκαίρι: 27-33
1988d. Το λαίκό τραγούδι στον πόλεμου του ’40-’41. Το Καινούριο  4, Χειμώνας: 50-56

Georgiou, C. 1987. Ρεμπετικοί μεζέδες και λιχουδιές. Αθήνα

Grey, K. 1983. Αυτή είναι η ζωή μου [επιμ. Γ. Χρονάς]. Οδός Πάνος: Αθήνα

Gronow, P. 1982. A checklist of 78 rpm foreign language records. Ethnic recordings in America: A Neglected Heritage. Washington: 32-49.

Hanoum, Sevas. 1992. Η ιστορία μίας τραγουδίστριας [επιμ. Μ. Τασούλας]. Οδός Πάνος: Αθήνα

Hatzidakis, M. 1989. Για το ρεμπέτικο. Ο καθρέφτης και το μαιχαίρι. Αθήνα:9-22.
1979. Ρεμπετολόγια in  Petropoulos 1979: 279-80.
1978. Το λαίκό, το μάγκικο και το ρεμπέτικο τραγούδι. Τα σχόλια του Τρίτου. Αθήνα: 21-23.

Hatzidoulis, K. n.d. Ρεμπετική Ιστορία 1. Νεφέλη: Αθήνα

Hatzipantazis, T. 1986. Της Ασιάτιδος μούσης ερασταί. Στιγμή: Αθήνα
1984. Η εισβολή του Καραγκιόζη στην Αθήνα του 1890. Στιγμή: Αθήνα
1977. Η Αθηναϊκή επιθεώρηση. Ερμής: Αθήνα

Hatzis, K. 1961. Το λαϊκό τραγούδι. Επιθεώρηση Τέχνης 82, Ωκτώβριος: 337-341, 345.

Haviaras, S. 1986. The heroic age. Harmondsworth: Penguin

Herzfeld, M. 1982. Ours once more. Austin: University of Texas

Holst, G. 1980. Theodorakis: Myth and Politics in Modern Greek music. Amsterdam
1977. Δρόμος για το ρεμπέτικο (μετάφραση Ν. Σαββάτη). Denise Harvey & Co.: Athens
l975. Road to rembetika. Athens: Denise Harvey and Co.

Holst-Warhaft, G. 1990. Resisting translation: slang and subversion in the rebetika. Journal of Modern Greek Studies 8: 183-196
1988. The rebetika revival. Aegean Review. Fall/Winter: 8-14.

Ioannou, Y. 1986. Το ρεμπέτικο τραγούδι: ένα αυτόνομο είδος τέχνης in Δέκα μελέτες και δοκίμια. Λευκωσία

Kakoulidis, Y. 1971. Το ελληνικό τραγούδι. Αθήνα

Karas, Y. 1984. Χτίζουν και γκρεμίζουν. Ο Πολίτης 7: 37-39

Kehayioglou, G. 1987. Modern Greek Orientalism. Modern Greek Studies Yearbook 3: 75-97. University of Minnesota: Minnesota

Kleiasiou, I. 1997. Βίος και πολιτεία Γι’ωργου Ζαμπέτα: “και η βρόχα έπιπτε…στρέιτ θρου”. Ντέφη: Αθήνα

Kokolis, X. 1987. Tέσσερα ρεμπέτικα για το Γεντί Κουλέ: Ανθολόγηση και σχόλιο. Εντευτήριο 1. Ωκτώβριος: 35-39
1986. Η Θεσσαλονίκη στα ρεμπέτικα. Πρακτικά Συμποσίου “Η Θεσσαλονίκη μετά το 1912 (1-3 Νοεμβρίου 1985). Θεσσαλονίκη: 427-447

Kondoyiannis, Y. 1982. Γιάννης Κυριαζής – Πώς αναβιώνει το ρεμπέτικο και πώς αποβιώνουν οι ρεμπέτες. Ντέφι 2:38.
1975. Μετά σαράντα χρόνια ανακαλύψαμε το ρεμπέτικο. Το Βήμα, 17 Ιανουαρίου
1972. 1/4τι απόμεινε από το ρεμπέτικο. Το Βήμα της Κυριακής, 13 Αυγούστου: 6

Konstantinidou, M. 1987. Κοινωνιολογική ιστορία του ρεμπέτικου  Μπαρμπουνάκης: Αθήνα

Korovinis, T. 1989. Ο θάνατος στο ρεμπέτικο και στο λαϊκό τραγούδι. Εντευκτήριο 8, Ωκτώβριος: 62-69

Kotsaridis, N. (ed). 1997.  Ρεμπέτες και Ρεμπέτικο Τραγουδι. Πλέθρον: Αθήνα

Kounadis, P. and V. 1974a. Η σμυρνέικη σχολή στο ρεμπέτικο τραγούδι. Τετράδιο 4, Σεμπτέμβριος: 17
1974b. Καταγωγή και επιδράσεις του ρεμπετικού τραγουδιού. Τετράδιο 5, Ωκτώβριος: 17-18

Kounadis. P. and Papaioannou, S. 1981. Η  δισκογραφία του ρεμπέτικου στν Σμύρνη και στην Πόλη πριν το 1922. Μουσική 38-44, Ιανουάριος – Ιούλιος
1980. Η δισκογραφία του ρεμπέτικου. Μουσική 37, Δεκέμβριος: 22-9

Kounadis, P. 1984. Κώστας Τζόβενος. Κανονάκι 1, Ιανουάριος – Φεβρουάριος: 46-57
1982. Αφιέρωμα στο Μάρκο 10 χρόνια μετά το θανατό του. Μουσική: 40-61
1981a. Το σμυρρνέικο μινόρε – οι αμανέδες της Σμύρνης. Μουσική, Νοέμβριος
198lb. Γιόργος Κάβουρας. Μουσική, Δεκέμβριος: 2-16

Kouvertakis, Y. and Dobratz, B. 1987. A profile of modern Greece: In search of an identity. Oxford University Press: Oxford

Kouzinopoulos, L. 1961. Το τέλος της συζήτησης για το λαϊκό τραγούδι. Επιθεώρηση Τέχνης 84, Δεκέμβριος: 612-613

Κyriakidou-Nestoros, A. 1978. Η θεωρία της ελληνικής λαογραφίας. Εταιρεία Σπουδών Νεοελληνικού Πολιτισμού και Γενικής Παιδείας : Αθήνα

Kyriazidis, Y. 1979. Στέλιος Κύομύτης. Μουσική. Απρίλιος: 35-42

Leotsakos, G. 1980. Greece: After 1830. The New Grove Dictionary of Music and Musicians. S. Sadie (ed.). Vol.7: 672-675. London.

Liausos, D. 1982 (1985). Οι πρόσφυγες της Μικρασίας και το ρεμπέτικο τραγουδι Ιστορικές Έκδοσεις Στέφανος Βασιλόπουλος: Αθήνα

Liavas, L. 1987. Music in the Aegean. Athens.

Loukatos, D. 1978. Εισαγωγή στην ελληνική λαογραφία.   Μορφωτικό Ίδρυμα Εθνικής Τράπεζας: Αθήνα
1963. Σύγχρονα λαογραφικά. Αθήνα

Macheras, B. 1961. Το ρεμπέτικο και το σύγχρονο λαϊκό τραγούδι. Καινούργια Εποχή: 84-99

Manuel, P. 1988. Popular Musics of the Non-Western World. Oxford University Press : Oxford

Mouflouzelis, Y. 1979. Όταν η λήγουσα είναι μακρά (επιμ. Φ. Μεσθεναίος). Δοδώνη: Αθήνα

Mylonas, K. 1984. Ιστορία του ελληνικού τραγουδιού (2 τόμοι). Κέδρος: Αθήνα

Myrivilis, S. 1956. Αποκρριάτικη ιστορία in Το κόκκινο βιβλίο. Αθήνα

Notaras, G. 1991. Το ελληνικό τραγούδι των τελευταίων 30 χρόνων. Νέα Σύνορα – Λίβανη: Αθήνα

Orfinos, P. 1956. Δημοτικό τραγούδι και μουσική αγωγή. Επιθεώρηση Τέχνης 17, Μάιος: 431-433

Panayiotou, A. 1983. Ο αμανές. Ντέφι 4, Ιανουάριος: 34-37

Papadakis, G. 1983. Λαϊκοί πραχτικοί οργανοπαίχτες. Επικαιρότητα: Αθήνα

Papadimitriou, S. 1975. Rebetika and blues in  Butterworth and Schneider 1975: 34-37.

Papadimitriou, V. 1949. Το ρεμπέτικο και οι σημερινοί θιασώτες του. Ελεύθερα Γράμματα 1-2:48-52.

Papaioannou, S. 1983. Ένα σχόλιο για το Μπουφετζή του Μπάτη. Ντέφι 6, Απρίλος-Μάιος: 12-14.

Papaioannou, Y. 1982. Ντόμπρα και σταράτα: Αυτοβιογραφία. (επιμ. Κ. Χατζιδουλής). Κάκτος: Αθήνα

Papaioannou, Y. Y. 1973. Η μουσική των ρεμπέτικων: Ανανέωση ή επιστροφή στις ρίζες. Χρονικό ’73: 282-296

Papayiannis, N. 1977a. Ψυχοπαθολογία του ρεμπέτικου. Ο Πολίτης 12, Σεπτέμβριος: 46-52
1977b. Επιστολές. Ο Πολίτης 14, Νοέμβριος: 82-83

Pennanen, R.P. 1995.,  Folk Music Research and the National in the Balkans  in Marin Maria (ed.). East-European Meetings in Ethnomusicology Vol. 2: 94-104

Pennanen, R.P. 1995.  A Recent Reissue of Rebetika Recordings; Arheio Ellinikis Diskografias. Asian Music Vol. XXVI, number 2: 137-142.

Petridis, T. 1975. The dances of the rebetes in Butterworth and Schneider 1975: 27-33

Petropoulos, E. 1991. Το Άγιο Χασισακι. Νεφέλη: Αθήνα
1990. Ρεμβετολόγια.  Ιχνευτής 51, Ιανουάριος: 12-30
1982. Τα μικρά ρεμπέτικα. Αθήνα
1980. Μικρά κείμενα 1949-79. Αθήνα
1979. Ρεμπέτικα τραγούδια [β’ έκδοση]. Αθήνα
1978. Υπόκοσμος και καραγκίοζης. Αθήνα
1975. Rebetika in  Butterworth and Schneider 1975: 11-15.
1974. Η περιπέτεια ενος συγγραφέως (1968-1974). Αθήνα
1973. Ποιός έγραψε την Συννεφιασμένη Κυριακή. Ταχυδρόμος, 12 Ωκτωβρίου: 85
1968. Ρεμπέτικα τραγούδια. Αθήνα
1961. Το ελληνικό τραγούδι είναι τώρα σε καλή εξέλιξη. Ελεύθερρος Λαός (Θεσσαλονίκη), 4 Ωκτωβρίου

Ploritis, M. 1989. Ρεμπέτικα ’89: Τα μπουζούκια της πολιτικής. Το Βήμα, 2 Απριλίου: 15

Psathas, D. 1961. Προς τον μαιτρ Τσιτσάνην in Petropoulos 1979: 242-243

Revault d’Allonnes, 0. 1973. L’ art contre la societe. Une culture dominee: Le rebetiko. La creation artistique et les promesses de la liberte. Paris.

Rizopoulos, Y. 1984. Rembetika revolution. 30 days: Greece this month 2/1, January: 58-60.

Romeos, K. 1980. Κοντά στις ρίζες. Αθήνα

Roukounas, K. 1974. Ένας ρεμπέτης – Κώστας Ρούκουνας.(επιμ. Τ. Σχορέλης – Μ. Οικονομίδης). Ρεμπέτικο Αρχείο: Αθήνα

Rovertakis, G. 1973. Ένας ρεμπέτης – Γιώργος Ροβερτάκης. (επιμ. Τ. Σχορέλης – Μ. Οικονομίδης).Ρεμπέτικο Αρχείχο: Αθήνα

Samuelidou, E. 1956. Το δημότικο τραγούδι. Επιθεώρηση Τέχνης 22, Ωκτώβριος:227-228

Santos, J. 1987. The gangster reformed. Musical traditions 7:12-20

Schorelis, T. 1977-81. Ρεμπετική ανθολογία. (4 τόμοι). Πλέθρον: Αθήνα

Skouriotis, Y. 1957. Εισαγωγή στην κοινωνιολογική εξέταση του δημοτικού τραγουδιού. Κοινωνιολογική Έρευνα 1: 55-56, 2: 142-152.
1956a. Το δημοτικού τραγουδιού από κοινωνική άποψη. Επιθεώρηση Τέχνης 20, Αύγουστος: 148-152.
1956b. Το δημοτικού τραγουδιού. Επιθεώρηση Τέχνης 23-24, Νοέμβριος-Δεκέμβριος: 461.

Smith, O. 1991. The Chronology of the Rebetiko – a reconsideration of the evidence. Byzantine and Modern Greek Studies 15: 318-324

1989. Research on Rebetika: Some Methodological Problems and Issues. Journal of Modern Hellenism 6: 177-190

Sofoulis, K. 1956. Γράμματα. Επιθεώρηση Τέχνης 20, Αύγουστος: 152-154

Spanoudi, S. 1952. Οι κόσμου της λαϊκής τέχνης: ο Τσιτσάνης. Τα Νέα, 1 Φεβρουαρίου
1951. Η λαϊκή μουσική: τα ‘ρεμπέτικα’. Τα Νέα

Spottswood, R. 1990. Ethnic Music on Records. A Discography of Ethnic Recordings Produced in the United States, 1893 to 1942. (7 vols.).Illinois: Univeristy of Chicago.

Stefanis, C., Ballas, C. and  Madianou, D. 1975. Socioepidemiological Aspects of Hashish Use in Greece in Cannabis and Culture  V. Rubin (ed.). The Hague and Paris: Mouton

Stenzel, B. 1982. The swansong of the mangas. The Athenian 109, November 1982: 26-31

Stringaris, M. 1937 (1964). Χασίς: Ψυχοπαθολογία, κλινική, κοινωνιολογία, εγκληματολόγια του καννασβισμού. Αθήνα

Tachtsis, K. 1964. Ζεϊμπέκικο 1964: ένα δοκίμιο in  Petropoulos 1979: 243-245

Theodorakis, M. 1974. Για την ελληνικη μουσική, 1952-1961. Καστανιότη: Αθήνα

Torp, Lisbet. 1993. Salonikios: “the best violin in the Balkans”. Museum Tusculanum Press: Copenhagen

Tsakonas, D. 1987. Λογοτεχνία και κοινωνία στον μεσοπόλεμου. Αθήνα

Tsarouchis, Y. 1963. Μικρό σχόλιο στον ζεϊμπέκικο in Ho1st 1977: 201.

Tsitsanis, V. 1979. Η ζωή μου, το έργο μου. (επιμ. Κ. Χατζιδουλής). Νεφέλη:  Αθήνα

Vamvakaris, M. 1973.(1978). Αυτοβιογραφία (επιμ. Α. Κάιλ). Παπαζήση: Αθήνα

Vasilikos, V. 1977. Οι ρεμπέτες (διηγήματα). Αθήνα
1979. Η ζωή μου όλη: Στέλιος Καζαντζίδης. Φιλιπόττη: Αθήνα

Vernardos, P. 1984. Αλέκος Ξένος ‘Κατηγορώ το ρεμπέτικο’. Αντί, 26 Ιουνίου

Vergopoulos, K. 1974. Μερικές θέσεις πάνω στο ρεμπέτικο τραγούδι in Petropoulos 1979: 269-270

Virvos, K. 1985. Μια ζωή τραγούδια. Ντέφη: Αθήνα

Voliotis-Kapetanakis, E.1997. Ελλήνων Μουσα λαϊκή. Νεα Σ’υνορα – Λίβανη: Αθήνα
n.d. Ένας αιώνας λαϊκού τραγουδιού. Νέα Σύνορα – Λίβανη: Αθήνα

Vournas, T. 1961. Το σύγχρονο λαϊκό τραγούδι. Εππιθεώρηση Τέχνης 76. Απρίλιος: 277- 285

Xanthoudakis, C. 1975. Το ρεμπέτικο και ο προβληματισμός της αριστεράς γύρω του. Αντί 13, 22 Φεβρουαρίου:47-48

Xexakis, M. 1977. Φραστικά συστήματα και σκορπιές παρατηρήσεις στον ‘Ομηρο, στο δημοτικό και στα ρεμπέτικα τραγούδια in  Petropoulos 1979: 276-278.

Zachos, E. 1980. Η πιάτσα. Αθήνα
1966. Poesie populaire des Grecs. Paris

Zenakos, L. 1970. ‘Ενα ρεμπέτικο από πλαστικό. Ταχυδρόμος 835, 10 Απριλίου: 53-57