H Ορθοδοξία στην Ισπανία και την Πορτογαλία

24grammata.com/ θρησκεία/ ελληνισμός

῾Ιερὰ Μητρόπολις Ἱσπανίας καὶ Πορτογαλίας

῾Ιδρύθη τήν 20ήν ᾽Ιανουαρίου 2003 διά Πατριαρχικοῦ καί Συνοδικοῦ Τόμου, δι’ ἀποσπάσεως ἐκ τῆς μέχρι τότε ῾Ιερᾶς Μητροπόλεως Γαλλίας καί ᾽Εξαρχίας πάσης ᾽Ιβηρίας. Περιλαμβάνει τήν ῾Ισπανίαν, τήν Πορτογαλίαν καί τάς Καναρίους Νήσους.

Ταχ. διεύθυνσις: Su Eminencia Reverendisima el Metropolita de España y Portugal Policarpo. Calle Nicaragua 1, 28016 Madrid. España. Τηλ.-Fax: 0034-91-3503705.

Διοίκησις: Ἕδρα τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως ἐν Μαδρίτῃ, παρά τῷ Καθεδρικῷ Ναῷ. Ταχ. διεύθυνσις: Arzobispado Ortodoxo de España y Portugal, Calle Nicara¬gua 12, 28016 Madrid. España. Τηλ. (0034) 91 3454085 καί 91 3503705. Fax (0034) 91 3509374 καί 91 3506493.  Ἠλεκτρονικόν Ταχυδρομεῖον: [email protected]  Ἱστοσελίς: www.iglesiaortodoxa.net
Μητροπολίτης: Ὁ Σεβ. Μητροπολίτης Ἱσπανίας καί Πορτογαλίας καί Ἔξαρχος Μεσογείου Θαλάσσης κ. Πολύκαρπος (06.05.2007).
Γενικός Ἀρχιερατικός Ἐπίτροπος· Πρωτοπρ. Οἰκουμ. Θρόνου. Δημήτριος Χρ. Τσιαμπαρλῆς. Ἀρχιερατικός Ἐπίτροπος Κεντρικῆς καί Βορείου Ἰσπανίας καί Γιβραλτάρ: Ἀρχιμ. Οἰκουμ. Θρόνου Δημήτριος Σάεθ Καρμπό. Ἕδρα: Μαδρίτη. Περιλαμβάνει τάς Περιφερείας: Madrid, Castilla la Mancha, Extremadura, Castilla y León, La Rioja, Navarra, País Vasco, Cantabria, Asturias, Gibraltar (U.K.).
Ἀρχιερατικός Ἐπίτροπος  Ἀνατολικῆς  Ἰσπανίας καί Ἀνδόρρας:… Ἕδρα: Βαρκελώνη. Περιλαμβάνει τάς Περιφερείας: Cataluña, Aragón, Comunidad Valenciana, Islas Baleares, Principado de Andorra.
Ἀρχιερατικός Ἐπίτροπος Νοτίου  Ἰσπανίας: Οἰκονόμος  Ταράσιος Πετρουνιάκ. Ἕδρα: Μάλαγα. Περιλαμβάνει τάς Περιφερείας: Andalucía, Murcia, Ceuta, Melilla.
Ἀρχιερατικός Ἐπίτροπος Καναρίων Νήσων: Ἀρχιμ. Οἰκουμ. Θρόνου Δημήτριος Σάεθ Καρμπό. Ἕδρα: Λάς Πάλμας Ντέ Γκράν Κανάρια. Περιλαμβάνει τήν Περιφέρειαν τῶν Καναρίων Νήσων.
Ἀρχιερατικός Ἐπίτροπος Πορτογαλίας καί Νήσων καί Γαλικίας: Ἀρχιμανδρίτης Φίλιππος Γιαχνίτζ. Ἕδρα: Πόρτο. Περιλαμβάνει τήν Πορτογαλίαν καί τάς Νήσους αὐτῆς Ἀζόρας καί Μαδέρας καί τήν Περιφέρειαν τῆς Γαλικίας (Galicia) τῆς Βορειοδυτικῆς Ἱσπανίας.
Παρά τῇ Γραμματείᾳ τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως: Ἀρχιμ. Οἰκουμ. Θρόνου Δημήτριος Σάεθ Καρμπό, Πρεσβυτέρα Γενοβέφα Τσιαμπαρλῆ, Καθηγητής Γεώργιος Keith Chapman καί Οἰκονόμος Ἰβάν Μούντυ (Λισσαβών).
Σύνδεσμοι μεταξύ Ἱερᾶς Μητροπόλεως καί Οὐκρανικῶν Ἀρχῶν καί Συλλόγων:
α) ἐν Ἱσπανίᾳ ὁ Πρωτοπρ. Κωνσταντῖνος Τρασιούκ, καί β) ἐν Πορτογαλίᾳ καί Γαλικίᾳ ὁ Ἀρχιμ. Φίλιππος Γιαχνίτζ.
Παρά τῇ Ἱερᾷ Μητροπόλει λειτουργοῦν: Μητροπολιτικόν Συμβούλιον, Πνευματικόν Δικαστήριον, Ἐπιτροπή Διεκκλησιαστικῶν Σχέσεων, Ἐπιτροπή ἐπί τῶν Ἐκδόσεων, τῶν Μεταφράσεων καί τοῦ Διαδικτύου, Ἐπιτροπή Διοργανώσεως τοῦ Ποιμαντικοῦ, Πολιτιστικοῦ καί Κοινωνικοῦ Ἔργου τῆς Ἐκκλησίας, Νομική Ἐπιτροπή, Οἰκονομική Ἐπιτροπή.
Ἡ Ἱερά Μητρόπολις ἐκδίδει ἐτησίως τό «Ἐγκόλπιον Ἡμερολόγιον» (ἱσπανιστί καί πορτογαλιστί καί προσεχῶς ἑλληνιστί, οὐκρανιστί καί βουλγαριστί). Ὑπεύθυνοι: καθηγ. Γεώργιος Keith Chapman, Οἰκον. Ivan Moody, Ἀναγν. Μιχαήλ Ferro καί Ἀρχιμ. Φίλιππος Jagnisz.
Στατιστικά στοιχεῖα περιόδου 01.06.2008-31.05.2009: α) Ἐνορίαι: 30 (ὑπό ἵδρυσιν: 4), β) Ἐνοριακοί πυρῆνες: 8 (ὑπό ἵδρυσιν: 3), γ) Κληρικοί: 27 (Ἐφημέριοι: 24, Διάκονοι: 1, Περιοδικοί: 2, Ὑποψήφιοι: 3, δ) Μοναχοί/αί – (Δόκιμοι: 1), ε) Ὑπότροφοι Θεολογίας εἰς Ἑλλάδα: 2, στ) Βαπτίσεις: 318, ζ) Γάμοι: 47.
Ἐνορίαι – Κοινότητες
Α΄ Ἀρχιερατική Περιφέρεια Κεντρικῆς καί Βορείου Ἱσπανίας καί Γιβραλτάρ.
ΜΑΔΡΙΤΗ – MADRID
1. Ἱερός Καθεδρικός Ναός Ἁγίων Ἀποστόλου Ἀνδρέου τοῦ Πρωτοκλήτου καί Μεγαλομάρτυρος Δημητρίου τοῦ Μυροβλήτου. Ταχ. διεύθυνσις: Catedral Ortodoxa Griega de los Ss. Andrés y Demetrio. C. Nicaragua 12. 28016 Madrid, España. Tel. 0034-91-3454085 – Fax. 0034-91-3509374. Ἀρχιερατικῶς Προϊστάμενος· ὁ Σεβ. Μητροπολίτης κ. Πολύκαρπος. Ἱερατικῶς Προϊστάμενος· Πρωτοπρ. Οἰκουμ. Θρόνου Δημήτριος Τσιαμπαρλῆς. Βοηθός Ἐφημέριος: Σύγκελλος Ἐπιφάνιος Ξυράφης.
2. Ὀρθόδοξος Ἑλληνική Κοινότης – Ἐνορία Μαδρίτης καί περιχώρων. Ταχ. διεύθυνσις: Calle Nicaragua 12, 28016 Madrid. Πρόεδρος· κ. Νικόλαος Πολυζιάδης, Ἄρχων Ἀκτουάριος. Ἀντιπρόεδρος: κ. Ἰγνάτιος Λάσα-Γεωργᾶς. Γενικός Γραμματεύς· κα Σοφία Κάτρη. Ταμίας: κ. Σακελλάριος Κουτσουράης. Μέλη: κα Χριστίνα Τσιαμπαρλῆ-Μαρθιέλ, δίς Μαριλένα Ὀρφανίδου, Πρωτοπρ. Οἰκουμ. Θρόνου Δημήτριος Τσιαμπαρλῆς. Ἐπίτιμος Πρόεδρος·  κ. Γεώργιος Ὀρφανίδης, Ἄρχων Νομοφύλαξ. Μερίμνῃ τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως καί τῆς Κοινότητος-Ἐνορίας, παρά τῷ Καθεδρικῷ Ναῷ λειτουργοῦν: α) Ἑλληνικόν καί Κατηχητικόν Σχολεῖον, β) Τμῆμα Ἑλληνικῆς Γλώσσης διά Ξένους, γ) Ποιμαντική Διακονία Σλαβοφώνων καί Ρουμανοφώνων, δ) Πολιτιστική καί Κοινωνική Ἐπιτροπή, καί ε) Οἰκονομική Ἐπιτροπή.
3. Ὀρθόδοξος Οὐκρανική Ἐνορία  Ἁγίων Ἀποστόλων Πέτρου καί Παύλου. Ἐφημέριος: Πρωτοπρ. π. Κωνσταντῖνος Τρασιούκ, τηλ. κιν. 678-377121. Θεῖαι Λειτουργίαι, προσωρινῶς, εἰς τόν Καθεδρικόν Ναόν, ἑκάστην Κυριακήν εἰς τάς 13.00μ.μ. καί μεγάλην Ἑορτήν μέ τό παλαιόν Ἡμερολόγιον εἰς τάς 10.30 π.μ.
ΑΛΚΟΡΚΟΝ-ALCORCÓN
Ὀρθόδοξος Ἐνορία τοῦ Εὐαγγελισμοῦ τῆς Θεοτόκου. Ταχ. Διεύθυνσις: Parroquia Ortodoxa de la Anunciación de la Madre de Dios, c/o Capilla de San Jorge, Calle Sahagún 30, 28925 Alcorcón. Ἐφημέριος· Πρεσβύτερος Μπογδάν Ματβίϋβ, τηλ. κιν. 647-105005. Θεία Λειτουργία ἑκάστην Κυριακήν. Λειτουργεῖ Σχολεῖον διά παιδιά.
ΑΛΚΑΛΑ ΝΤΕ ΕΝΑΡΕΣ – ALCALÁ  DE  HENARES
Ὀρθόδοξος Ἐνορία τῶν Ἁγίων Παίδων Μαρτύρων Δικαίου καί Ποιμένος. Ταχ. Διεύθυνσις: Parroquia Ortodoxa de los Santos Niños Màrtires Justo y Pastor, c/o Ermita de los Santos Niños, Camino del Juncae s.n., 28802 Alcalá de Henares. Ὑπεύθυνος· Πρεσβύτερος Ἀνδρέας Ζελίνσκυ, τηλ. κιν. 627-142656. Ἡ ἐνορία τελεῖ ὑπό ἀναδιοργάνωσιν λόγῳ ἀναζητήσεως νέου χώρου λατρείας.
ΓΚΟΥΑΔΑΛΑΧΑΡΑ-GUADALAJARA
Ὀρθόδοξος Ἐνορία Εἰσόδου τοῦ Κυρίου εἰς Ἱεροσόλυμα. Ταχ. Διεύθυνσις: Parroquia Ortodoxa de la Entrada del Señor en Jerusalén, c/o Iglesia de San Roque, Parque de San Roque s.n., 19002 Guadalajara. Ἐφημέριος· Πρεσβύτερος Ἀνδρέας Ζελίνσκυ, τηλ. 627-142656. Θεία Λειτουργία ἑκάστην Κυριακήν.
ΒΑΓΙΑΔΟΛΙΔ – VALLADOLID
Ὀρθόδοξος Ἐνορία Ἁγίων Θεοπατόρων Ἰωακείμ καί Ἄννης. Ταχ. Διεύθυνσις: Parroquia Ortodoxa de los Santos Joaquín y Ana, c/o Capilla de la Congregación, Calle Santuario/Alonso Pesquera, 47002 Valladolid. Ἐφημέριος· Ἀρχιμ. τοῦ Οἰκουμ. Θρόνου Δημήτριος Σάεθ Καρμπό, τηλ. κιν. 679-185664.  Θεία Λειτουργία ἑκάστην β΄ καί δ΄ Κυριακήν.
ΣΕΓΟΒΙΑ -SEGOVIA
Ὀρθόδοξος Ἐνορία Ἁγίου Μεγαλομάρτυρος Γεωργίου τοῦ Τροπαιοφόρου. Ταχ. Διεύθυνσις: Parroquia Ortodoxa del Santo y Gran Màrtir Jorge, c/o Iglesia del Hospital Caridad, 40001 Segovia. Ἐφημέριος·  Ἀρχιμ. Οἰκουμ. Θρόνου Δημήτριος Σάεθ Καρμπό, τηλ. κιν. 679-185664. Θεία Λειτουργία ἑκάστην α΄ καί γ΄ Κυριακήν.
ΒΙΓΙΑΡΟΜΠΛΕΔΟΝ-VILLARROBLEDO
Ὀρθόδοξος Ἐνορία Ἁγίας Σκέπης. Ταχ. Διεύθυνσις: Parroquia Ortodoxa de la Protección de la Madre de Dios, c/o Ermita de San Cristóbal, 02600 Villarrobledo (Albacete). Ἐφημέριος: Πρεσβύτερος Πέτρος Σόλτυς, τηλ. κιν. 697-301352. Θεία Λειτουργία ἑκάστην Κυριακήν.
ΤΟΛΟΣΑ (Χώρα τῶν Βάσκων) – TOLOSA (País Vasco)
Ὀρθόδοξος Ἐνορία (ὑπό ἵδρυσιν). Ὑπεύθυνος:  ᾿Αρχιμ. Οἰκουμ. Θρόνου Δημήτριος Σάεθ Καρμπό, τηλ. κιν. 679-185664.
ΓΙΒΡΑΛΤΑΡ (Μ.Β.) – GIBRALTAR (U.K.)
Ἑλληνορθόδοξος Ἐνοριακός Πυρήν Ἁγίων Ἀποστόλων Βαρθολομαίου καί Βαρνάβα. Ὑπεύθυνος:  ᾿Αρχιμ. Οἰκουμ. Θρόνου Δημήτριος Σάεθ Καρμπό. Θεία Λειτουργία δίς τοῦ ἔτους, ἐπ’ εὐκαιρίᾳ τοῦ Ἁγίου Πάσχα καί τῶν Χριστουγέννων, εἰς τόν Ἀγγλικανικόν Καθεδρικόν Ναόν τῆς Ἁγίας Τριάδος. Πληροφορίαι παρά τῇ Ἱερᾷ Μητροπόλει.
Β΄ Ἀρχιερατική Περιφέρεια Ἀνατολικῆς Ἱσπανίας καί Ἀνδόρρας.
ΒΑΡΚΕΛΩΝΗ – BARCELONA
Ὀρθόδοξος Ἑλληνική  Ἐνορία Ἁγίου Νεκταρίου. Ταχ. Διεύθυνσις: Parroquia Ortodoxa Griega de San Nectario de Egina, c/o Capilla de Montserrat, Calle Lauria 70, 08007 Barcelona. Θεία Λειτουργία, προσωρινῶς, ἅπαξ τοῦ μηνός. Περιοδεύων ἱερεύς: Ἀρχιμανδρίτης Χρυσόστομος. Πληροφορίαι παρά τῇ Ἱερᾷ Μητροπόλει καί τῇ Ἑλληνικῇ Κοινότητι Βαρκελώνης  (Πρόεδρος: κ. Μαρία Μήτρου – Τηλ. κιν. 606-553197).
Ἑλληνορθόδοξον Παρεκκλήσιον Ἁγίου Νικολάου εἰς πόλιν Ταραγόναν (Tarragona). Ἰδιωτικόν. Κτήτωρ: † Θεόδωρος Δριτσάκης. Θεία Λειτουργία ἅπαξ τοῦ ἔτους.
ΒΑΛΕΝΘΙΑ – VALENCIA
Ἑλληνορθόδοξος Ἐνορία Ἁγίων Γεωργίου Τροπαιοφόρου καί Βικεντίου Διακόνου καί Μάρτυρος. Θεία Λειτουργία, ἀνά δίμηνον, εἰς τόν ἐν τῷ ἱστορικῷ κέντρῳ τῆς πόλεως κείμενον Ναόν τοῦ Ἁγίου Δομηνίκου, τῆς Στρατιωτικῆς Διοικήσεως Βαλένθιας. Πληροφορίαι παρά τῇ Ἱερᾷ Μητροπόλει καί τῇ  Ἑλληνικῇ Κοινότητι Βαλένθιας. (Πρόεδρος: κ. Βασίλειος Κατσέλης·  τηλ. κιν. 607-466605).
ΑΛΙΚΑΝΤΕ – ALICANTE (ALACANT)
Ἑλληνορθόδοξος Ἐνοριακός Πυρήν (ὑπό ἵδρυσιν). Ὑπεύθυνος: ὁ Σεβ. Μητροπολίτης κ. Πολύκαρπος. Ἐκπρόσωπος Ἱ. Μητροπόλεως: κ. Σπῦρος Δουλόπουλος.
Γ΄ Ἀρχιερατική Περιφέρεια Νοτίου Ἱσπανίας.
ΜΑΛΑΓΑ – MÁLAGA
Ὀρθόδοξος Ἐνορία τῆς Γεννήσεως τοῦ Σωτῆρος Χριστοῦ. Ταχ. Διεύθυνσις: Parroquia Ortodoxa de la Natividad de Nuestro Señor Jesucristo, c/o Iglesia de Cristo Rey, Calle Santiago Ramón y Cajal 3, 29014 Málaga. Ἐφημέριος: Οἰκονόμος Ταράσιος Πετρουνιάκ. Τηλ.-Fax:  95-1092130, Κιν.: 666-798295. Διάκονος· π. Ἴχορ Κνυχυνύτσκυ (τηλ. κιν. 667-837605). Θεία Λειτουργία ἑκάστην Κυριακήν. Λειτουργεῖ Κατηχητικόν Σχολεῖον διά παιδιά καί ἐνηλίκους καί Σχολεῖον Οὐκρανικῆς Γλώσσης διά παιδιά.
ΚΟΡΔΟΒΑ – CÓRDOBA
Ὀρθόδοξος Ἐνορία (ὑπό σύστασιν). Ὑπεύθυνος: Οἰκονόμος Ταράσιος Πετρουνιάκ (τηλ. κιν. 666-798295).
ΜΑΡΜΠΕΓΙΑ – MARBELLA
Ὀρθόδοξος Ἐνορία Ἁγίας Σκέπης (Parroquia Ortodoxa de la Protección de la Madre de Dios). Ἐφημέριος: Πρεσβύτερος Βασίλειος Stefanyuk, τηλ. κιν. 677-725336. Θεία Λειτουργία ἑκάστην Κυριακήν, ὥραν 11.00 π.μ., εἰς τόν Ναόν τοῦ Ἁγίου Χριστοῦ (Iglesia del Santo Cristo, Plaza del Santo Cristo s.n, Casco Antiquo, 29600 Marbella).
ΤΟΡΕΜΟΛΙΝΟΣ – TORREMOLINOS
Ὀρθόδοξος Ἐνορία (Parroquia Ortodoxa). Ἐφημέριος: Πρεσβύτερος Βασίλειος Stefanyuk, τηλ. κιν. 677-725336. Θεία Λειτουργία ἑκάστην Κυριακήν ὥραν 14.00 μ.μ. εἰς τόν Ναόν τοῦ Ἀναστάντος Χριστοῦ (Iglesia de Cristo Resucitado, Calle Horacio Lengo 1, 29602 Torremolinos).
ΦΟΥΕΝΧΙΡΟΛΑ- FUENGIROLA
Ὀρθόδοξος Ἐνοριακός Πυρήν Ἁγίου Λέοντος Πάπα Ρώμης (φιλλανδικῆς ἐκφράσεως). Ταχ. Διεύθυνσις:  c/o Iglesia Evange­lica Luterana Finlandesa, 29640, Fuengirola. Ὑπεύθυνος: Πρωθιερεύς Prof. Heikki  Makkonen, τηλ. κιν. 679-810483. Θεία Λειτουργία περιοδικῶς, κατά τάς μεγάλας Ἑορτάς, ἀπό Ὀκτωβρίου ἕως Ἀπριλίου ἑκάστου ἔτους.
ΣΕΒΙΛΛΗ- SEVILLA
Ὀρθόδοξος Ἐνορία Ἁγίου Βασιλείου τοῦ Μεγάλου (Parroquia Ortodoxa de San Basilio el Grande). Ἐφημέριος: Πρεσβύτερος Ἰβάν Πάλιϋ, τηλ. κιν. 617-823332). Θεία Λειτουργία ἑκάστην Κυριακήν εἰς τόν Ναόν τοῦ Ἁγίου Βασιλείου τῆς Ἱσπανικῆς Μεταρρυθμισμένης Ἐπισκοπικῆς Ἐκκλησίας (Iglesia de San Basilio, Calle Relator 39, 41002 Sevilla).
ΓΡΑΝΑΔΑ – GRANADA
Ἑλληνορθόδοξος Ἐνοριακός Πυρήν Τριῶν Ἱεραρχῶν (ὑπό ἵδρυσιν). Ὑπεύθυνος· Ὁ Σεβ. Μητροπολίτης κ. Πολύκαρπος. Ἐκπρόσωπος τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως: Καθηγητής Δρ. Μόσχος Μορφακίδης-Φυλακτός, Γενικός Διευθυντής τοῦ Διεθνοῦς Κέντρου Βυζαντινῶν, Νεοελληνικῶν καί Κυπριακῶν Σπουδῶν (Gran Vía 9-2· 18001 Granada, Τηλ. καί Fax:  0034-958-220874).
Δ΄ Ἀρχιερατική Περιφέρεια Καναρίων Νήσων.
ΝΗΣΟΣ  ΓΚΡΑΝ ΚΑΝΑΡΙΑ- ISLA DE GRAN CANARIA
Ὀρθόδοξος Ἐνορία Ἁγίου Νικολάου ἐν Λάς Πάλμας. Ἐφημέριος: Πρεσβ. Φαβιάν Modernell (τηλ. κιν. 699-466204). Θεία Λειτουργία τρίς τοῦ μηνός εἰς τό Παρεκκλήσιον τοῦ Ἁγίου Νικολάου (Ermita de San Nicolás, Calle Álamo y San Nicolàs, Barrio de San Nicolás, 35014 Las Palmas de Gran Canaria). Λειτουργεῖ Κύκλος Ὀρθοδόξου Κατηχήσεως καί ἐκδίδεται τό Ἐνοριακόν Φυλλάδιον «San Nicolás».
Ὀρθόδοξος Ἐνορία Ἁγίου Αὐγουστίνου εἰς τόν Νότον τῆς Νήσου. Θεία Λειτουργία ἑκάστην γ΄ Κυριακήν τοῦ μηνός ὑπό τοῦ π. Φαβιάν Modernell εἰς τόν Ναόν τοῦ Ἁγίου Αὐγουστίνου (Iglesia de San Augustin, Centro Comercial “San Augustín” Playa de San Augustín, 35220 San Bartolomé de Tirajana, Isla de Gran Canaria).
ΝΗΣΟΣ ΛΑΝΘΑΡΟΤΕ – ISLA LANZAROTE
Ὀρθόδοξος Ἐνοριακός Πυρήν Ἁγίας Παρασκευῆς ἐν Τίας. Ὑπεύθυνος: Ἀρχιμ. Οἰκουμ. Θρόνου Δημήτριος Σάεθ Καρμπό, τηλ.κιν. 679-185664. Θεία Λειτουργία τρίς τοῦ ἔτους εἰς τήν ἐκκλησίαν τῆς Ὑπαπαντῆς (Iglesia de la Candelaria, Barrio Alto, 35572 Tías, Isla Lanzarote).
ΝΗΣΟΣ ΤΕΝΕΡΙΦΗ – ISLA TENERIFE
Ὀρθόδοξος Ἐνοριακός Πυρήν (ὑπό ἵδρυσιν). Ὑπεύθυνος: Πρεσβύτερος Φαβιάν Modernell (τηλ. κιν. 699-466204).
Ε΄ Ἀρχιερατική Περιφέρεια Πορτογαλίας καί Νήσων καί Γαλικίας.
Α΄ Κεντρική Πορτογαλία καί Νῆσοι Ἀζόραι
ΛΙΣΣΑΒΩΝ – LISBOA
1. Ὀρθόδοξος Ἑλληνική Κοινότης – Ἐνορία τῶν Ἁγίων Νεκταρίου καί Γρηγορίου τοῦ Ε΄. Ταχ. Διεύθυνσις: Paróquia Ortodoxa Griega de SS. Nectario e Gregorio V, c/o Igreja São Francisco Xavier, Rua da Igreja, Caselas, Lisboa.  Θεία Λειτουργία ἑκάστην α΄ καί γ΄ Κυριακήν. Προϊστάμενος· Πρωτοπρεσβύτερος Ἀλέξανδρος Bonito, τηλ. κιν. 00351-965-155660. Ἐφημέριος· Οἰκονόμος Ivan Moody, τηλ. 00351-919-437357. Πρόεδρος· κ. Γεώργιος Ποταμιᾶνος, Ἄρχων Καστρίνσιος, τηλ. κιν. 00351-967-017330. Γεν. Γραμματεύς· κ. Ἐλευθέριος Μιζαντζιόγλου, τηλ. κιν. 00351-963-479229.
2. Ὀρθόδοξος Οὐκρανική Ἐνορία Τιμίου Προδρόμου. Ταχ. Διεύθυνσις: Paróquia Ortodoxa Ucraniana, c/o Igreja Nossa Senhora de Oliveira, Rua de São Julião 140, Lisboa.  Προϊστάμενος: Οἰκονόμος Βασίλειος Χομύν, τηλ. κιν. 968-519596. Ἐφημέριος: Πρεσβύτερος Ἴγκορ Νεβίνσκιϋ, τηλ. κιν. 969-032670. Θεία Λειτουργία ἑκάστην Κυριακήν. Λειτουργεῖ Κατηχητικόν Σχολεῖον.
3. Ὀρθόδοξος Πορτογαλική Ἐνορία Ἁγίας Σκέπης. Ταχ. Διεύθυνσις: Capela Ortodoxa da Proteção da Mãe de Deus, Rua Agostinho da Silva, Bloco C/No 12, Merces 2775, Mem Martins, Lisboa. Προϊστάμενος: Πρωθιερεύς Συμεών Reis, τηλ. κιν. 969-007119. Ἐφημέριος: Δανιήλ Santos, τηλ. κιν. 918-767611. Θεία Λειτουργία ἑκάστην Κυριακήν. Ὡσαύτως, μερίμνῃ τοῦ Ἱερατικῶς Προϊσταμένου Πρωθιερέως Συμεῶνος λειτουργοῦν, ἐν Νοτίῳ Πορτογαλίᾳ, δύο Ἐνοριακοί Πυρῆνες, ἐξυπηρετούμενοι περιοδικῶς κατά τάς μεγάλας Ἑορτάς: α) ἐν Portimão (ἐκπρόσωπος: κ. Jesús de Ruí), καί β) ἐν Faro (ἐκπρόσωπος: κ. Σπυριδούλα Nacãu).
ΕΣΤΟΡΙΛ-ESTORIL
Ὀρθόδοξος Ἐνορία Ἁγίου Ἰωάννου τοῦ Ρώσσου. Ταχ. Διεύθυνσις: Paróquia Ortodoxa de São João o Russo, c/o Igreja Anglicana, Rua dos Bombeiros Voluntarios 59, 2765-2002 Estoril. Ἐφημέριος· Οἰκονόμος  Ἰβάν Moody, τηλ. κιν.: 919-437357, τηλ.-Fax οἰκίας: 21-4660243. Ἀναγνώστης: Miguel Ferro. Ἑσπερινός ἕκαστον Σάββατον. Θεία Λειτουργία ἑκάστην β΄ καί δ΄ Κυριακήν καί μεγάλην Ἑορτήν. Λειτουργεῖ κύκλος Ὀρθοδόξου Κατηχήσεως.
ΜΑΦΡΑ-MAFRA
Ὀρθόδοξος Ἐνορία Ἁγίου Ἀποστόλου Ἀνδρέου. Ἐφημέριος: Πρεσβύτερος Ἴγκορ Νεβίνσκιϋ, τηλ. κιν. 969-032670. Θεία Λειτουργία ἅπαξ τοῦ μηνός εἰς τόν Ναόν τοῦ Ἁγίου Ἀνδρέου (Igreja de Santo André, Rua Pedro Julião, 2640-518 Mafra).
ΚΟΪΜΠΡΑ-COIMBRA
Ὀρθόδοξος Ἐνορία Ἁγίου Γεωργίου. Ταχ. Διεύθυνσις: Paróquia Ortodoxa, c/o Largo do Mosteiro de Celas, Coibra. Ἐφημέριος· Πρεσβύτερος Ἴγκορ Νεβίσκιϋ, τηλ. κιν. 969-032670. Θεία Λειτουργία δίς τοῦ μηνός.
ΣΑΝΤΑΡΕΜ-SANTARÉM
Ὀρθόδοξος Ἐνοριακός Πυρήν. Ὑπεύθυνοι: Οἱ ἱερεῖς τῆς Λισσαβῶνος. Θεία Λειτουργία δίς τοῦ ἔτους (Πάσχα καί Χριστούγεννα).
Β΄ Νότιος Πορτογαλία καί Νῆσοι Μαδέϊραι
ΛΑΓΚΟΣ-LAGOS
Ὀρθόδοξος Ἐνορία Ἁγίας Σκέπης. Ταχ. Διεύθυνσις: Paróquia Ortodoxa da Proteção da Mãe de Deus, c/o Igreja Santa Maria de Misericordia, Rua Gago Coutinho – Lar J.F. Fialho, 8600-573 Lagos. Ἐφημέριος· Πρεσβύτερος Νικόλαος Κουτσούκ, τηλ. κιν. 963-726466.  Θεία Λειτουργία ἑκάστην Κυριακήν.
ΦΑΡΟ-FARO
Ὀρθόδοξος Οὐκρανική Ἐνορία (ὑπό ἵδρυσιν). Ὑπεύθυνος: Ἀρχιμανδρίτης Φίλιππος Jagnisz (Porto).
ΝΗΣΟΣ ΜΑΔΕΪΡΑ-ILHA MADEIRA
Ὀρθόδοξος Οὐκρανική Ἐνορία (ὑπό ἵδρυσιν). Ὑπεύθυνος:  Ἀρχιμανδρίτης Φίλιππος Jagnisz (Porto).
Γ΄ Βόρειος Πορτογαλία
ΠΟΡΤΟ-PORTO
Ὀρθόδοξος Κοινότης – Ἐνορία Ἁγίου Παντελεήμονος. Ταχ. Διεύθυνσις: Paróquia Ortodoxa de São Pantaleão, c/o Capela Romana da Imaculada Conceição. Rua Constituição 379 – Porto. Προϊστάμενος· Ἀρχιμανδρίτης Φίλιππος Jagnisz (Rua Condominhos 556-4, 4150-220 Porto. Τηλ. κιν.: 00351-966-281490. Τηλ.-Fax οἰκίας: 00351-22-6182002). Ἐφημέριος: Ἱερομόναχος Ἰγνάτιος Λυτίνσκυ, τηλ. κιν. 937-624951. Ἑσπερινός ἕκαστον Σάββατον. Θεία Λειτουργία ἑκάστην Κυριακήν καί μεγάλην Ἑορτήν. Λειτουργεῖ Κατηχητικόν Σχολεῖον διά παιδιά καί ἐνηλίκους. Ὑπεύθυνοι: Δόκιμος Γεώργιος καί Ἀναγνώστης Ἴγκορ. Ἐκπρόσωπος τῶν Ἑλλήνων: κ. Παρασκευᾶς Κοκορόζης, τηλ. 00351- 22-9382525. Μερίμνῃ τῶν κληρικῶν τοῦ Πόρτο λειτουργοῦν ἐν Βορείῳ Πορτογαλίᾳ δύο Ἐνοριακοί Πυρῆνες, ἐξυπηρετούμενοι, προσωρινῶς, δίς τοῦ ἔτους (Πάσχα καί Χριστούγεννα): α) ἐν Chaves, καί β) ἐν Vila Real.
ΑΒΕΪΡΟΝ-AVEIRO
Ὀρθόδοξος Ἐνορία Ἁγίου Νικολάου. Ταχ. Διεύθυνσις: Paróquia Ortodoxa do Sãο Nicolâu, c/o capella do ex Hospital Civil, Estrada do São Bernardo 267, 3810-176 São Bernardo (Aveiro). Ἐφημέριος: Πρεσβύτερος Ἴχορ  Γιαρέμους, τηλ. κιν. 961-979157. Θεία Λειτουργία ἑκάστην Κυριακήν. Λειτουργεῖ Κατηχητικόν Σχολεῖον.
ΒΙΑΝΑ ΝΤΟ ΚΑΣΤΕΛΟ-VIANA DO CASTELO
Ὀρθόδοξος Ἐνορία Ἁγίου Ἀποστόλου Ἀνδρέου. Ταχ. Διεύθυνσις: Paróquia Ortodoxa, c/o Capela de S. João de Agra, Viana do Castelo. Ἐφημέριοι· Πρεσβύτερος Βασίλειος Σαβσιούκ, τηλ. κιν. 0034-687-300942 καί Πρεσβύτερος Ἰβάν Λύς, τηλ. κιν. 00351 967-976626. Θεία Λειτουργία ἑκάστην Κυριακήν.
ΤΡΟΦΑ-TROFA
Ὀρθόδοξος Ἐνορία Ἁγίας Αἰκατερίνης. Ταχ. Διεύθυνσις: Paróquia Ortodoxa de Santa Catalina, c/o, Capela de Nossa Senhora das Dores, Parque de Senhora das Dores, Trofa. Ἐφημέριος: Πρεσβύτερος Σέργιος Γιελισέγιεβ, τηλ. κιν. 969-705796. Θεία Λειτουργία ἑκάστην Κυριακήν.
ΚΟΥΚΟΥΧΙΑΕΣ-CUCUJÃES
Ὀρθόδοξος Ἐνορία Ἁγίων Ἀποστόλων Πέτρου καί Παύλου. Ταχ. Διεύθυνσις: Paróquia Ortodoxa, c/o Largo da Igreja (Seminario das Missões), 3721-908 Cucujães. Ἐφημέριος: Ἱερομόναχος Ἰγνάτιος Λυτίνσκυ, τηλ. κιν. 937-624951. Θεία Λειτουργία ἑκάστην α΄ καί γ΄ Κυριακήν τοῦ μηνός.
ΦΑΜΙΛΙΑΤΣΑΟ-FAMILIAÇÃO
Ὀρθόδοξος Ἐνορία (ὑπό ἀναδιοργάνωσιν). Θεία Λειτουργία προσωρινῶς, τετράκις τοῦ ἔτους ὑπό τῶν κληρικῶν τῆς Βορείου Πορτογαλίας καί Γαλικίας, μέχρι τῆς ὁριστικῆς ἀποκτήσεως μονίμου χώρου λατρείας.
Δ΄ Γαλικία (ΒΔ Ἱσπανία) – Galicia (España)
ΒΙΓΚΟ – VIGO
Ὀρθόδοξος Ἐνορία (ὑπό ἀναδιοργάνωσιν). Ὑπεύθυνος: Πρεσβύτερος Βασίλειος Σαβσιούκ, τηλ. κιν. 0034-687-300942. Θεία Λειτουργία, περιοδικῶς, κατά τάς μεγάλας ἑορτάς, λόγῳ ἐλλείψεως ἀκόμη μονίμου χώρου λατρείας.
ΣΑΝΤΙΑΓΚΟ ΝΤΕ ΚΟΜΠΟΣΤΕΛΑ-SANTIAGO DE COMPOSTELA
Ὀρθόδοξος Ἐνορία Ἁγίου Ἀποστόλου Ἰακώβου τοῦ Ζεβεδαίου. (Parróquia Ortodoxa de Santiago, Patrono de España). Ἐφημέριος: Πρεσβύτερος Βασίλειος Σαβσιούκ, τηλ. κιν. 0034-687-300942. Θεία Λειτουργία ἅπαξ τοῦ μηνός εἰς τόν ἐν τῷ ἱστορικῷ κέντρῳ τῆς πόλεως κείμενον Ναόν τοῦ Ἁγίου Φρουκτουόζου.

πηγή: www.ec-patr.eu/dioceses.php?lang=gr&id=15