15.90 συμπερ. Φ.Π.Α.

Ε16. εκπαίδευση

Driving licence

26.50 συμπερ. Φ.Π.Α.
20.00 συμπερ. Φ.Π.Α.
18.00 συμπερ. Φ.Π.Α.
19.00 συμπερ. Φ.Π.Α.
18.00 συμπερ. Φ.Π.Α.
18.00 συμπερ. Φ.Π.Α.