Ίσως, η σημαντικότερη ανθολογία ελληνικής ποίησης του 20ου αιώνα (σε ψηφιακή μορφή)

ΕΙΚΟΣΤΟ ΕΝΑΤΟ ΣΥΜΠΟΣΙΟ ΠΟΙΗΣΗΣ ΤΟ ΜΟΝΤΕΡΝΟ ΣΤΗΝ ΠΟΙΗΣΗ
ΑΝΘΟΛΟΓΗΣΗ ΕΙΣΗΓΗΤΩΝ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΟΥ ΕΙΚΟΣΤΟΥ ΕΝΑΤΟΥ ΣΥΜΠΟΣΙΟΥ ΠΟΙΗΣΗΣ ΠΑΤΡΑ, ΙΟΥΛΙΟΣ 2009
H Ανθολογία αυτή ετοιμάστηκε για να αναγνωσθεί, σε ένα μεγάλο μέρος της, στα ενδιάμεσα των εισηγήσεων, ανακοινώσεων και συζητήσεων και να λειτουργήσει υποστηρικτικά στις εργασίες του Εικοστού Ένατου Συμποσίου Ποίησης.
Η Ανθολόγηση των ποιημάτων ακολουθεί τη σειρά των εισηγήσεων και ανακοινώσεων. Η Ανθολόγηση των μελών της Οργανωτικής Επιτροπής που δεν έχουν εισήγηση και είναι γενικότερου χαρακτήρα τοποθετείται στο τέλος.
Επιμέλεια: Ξένη Σκαρτσή

24grammata.com- free ebook

[κατέβασέτο]