Πλουτάρχου: Αρετή, Κακία, Τύχη (σχόλια / μετάφραση: Αθ. Τσακνάκης)

Η παρούσα έκδοση

Η νεοελληνική μετάφραση των δύο συγγραμμάτων τού Πλουτάρχου («Περί Αρετής και Κακίας» και «Περί Τύχης»), η οποία προτείνεται στην παρούσα έκδοση, πραγματοποιήθηκε με βάση το στερεότυπο κείμενο των αξιόπιστων γαλλικών εκδόσεων «Les Belles Lettres». Σκοπός της ήταν – στο μέτρο τού ευλόγως δυνατού – να διατηρήσει την βασική φιλοσοφική ορολογία, να διασώσει την νοηματική δομή και να διαφυλάξει την επικοινωνιακή ποιότητα τού πρωτότυπου έργου, χωρίς να προδίδει τις ανεξάντλητες συντακτικές και εκφραστικές δυνατότητες τής νέας ελληνικής γλώσσας.

Διευκρίνιση

Σ’ αυτό το σημείο κρίνεται σκόπιμη η διευκρίνιση των παρακάτω στοιχείων: το αρχαίο κείμενο τού Πλουτάρχου «μεταφράστηκε» στην νέα ελληνική γλώσσα, δηλαδή οι «φράσεις» τής αρχαίας ελληνικής μετατράπηκαν σε «φράσεις» τής νεοελληνικής γλώσσας. Το αρχαίο κείμενο, λοιπόν, δεν «μεταγλωττίστηκε» (διότι κινηθήκαμε στα πλαίσια τής ίδιας γλώσσας, τής ελληνικής, αντιμετωπίζοντας δύο μορφές της που διαφέρουν λόγω τού χρόνου, κατά τον οποίον αναπτύχθηκαν), ούτε «αποδόθηκε» (αφού «αποδίδουμε» ένα νόημα και όχι μία γλώσσα), ούτε «ερμηνεύτηκε» (επειδή κανενός τύπου διευκρίνιση ή ανάλυση ή επεξήγηση ή σχολιασμός δεν εντάχθηκε στο κείμενο τής νεοελληνικής μετάφρασης).

Το τελικό αποτέλεσμα τής παρούσας προσπάθειας θα κριθεί από τις ερίτιμες αναγνώστριες και τους ευγενικούς αναγνώστες τού βιβλίου, των οποίων οι παρατηρήσεις θα είναι πάντοτε ευπρόσδεκτες.

Αθανάσιος Τσακνάκης

[Κατέβασέ το]