ΑΦΟΥ ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΤΑ ΞΕΡΟΥΝ ΟΛΑ

του Απόστολου Θηβαίου

Μια μοναδική ιστορική κοινωνική μελέτη για την παιδική εργασία και κακοποίηση με την ευκαιρία της πρώτης έκδοσης στην ελληνική γλώσσα του  «The Cry of the Children» της Elizabeth Barrett Browning,  σε μετάφραση της Γιάννας Πρίμπα

24grammata.com/ free ebook

[κατέβασέτο/ dοwnload]

«ΘΡΗΝΩΔΕΙΣ ΚΑΙΡΟΙ»

Η θεωρητική προσέγγιση της πραγματικότητας συχνά οδήγησε σε επαναστάσεις, ικανές να μεταβάλουν οριστικά τις κατευθύνσεις της πραγματικότητας. Ιδιοφυείς διαπιστώσεις, πολλές φορές ικανά ρηξικέλευθες για να παρερμηνευθούν στον καιρό της διατύπωσής τους διέκοψαν μακρές περιόδους στασιμότητας, ηθικές και οικονομικές κρίσεις, ενίσχυσαν την ανθρωπότητα στη φυσική κλίση της να εξέρχεται των αδιεξόδων, να καταφάσκει εμπρός στη ζωή και τις απαιτήσεις της. Ετούτοι οι φορείς των νέων ιδεολογιών εκτιμήθηκαν στην ολότητά τους, αναιρέθηκε η αιρετικότητα των απόψεών τους μονάχα όταν η παγκόσμια κοινότητα διαισθάνθηκε τη μονόδρομη διέξοδο από τις ασφυκτικές προβληματικές μεμονωμένων, ιστορικών περιόδων. Στην επικαιροποιημένη λογική μιας κρίσιμης περιόδου, πολλοί είναι εκείνοι οι οποίοι αμφισβητούν την αναγκαιότητα και την πρακτική, την εφαρμοστική αξία πολλών από τις διατυπώσεις, οι οποίες στάθηκαν επαναστατικές στην εποχή τους. Με σιγουριά τούτη η εξελικτική πορεία θα εξακολουθήσει, οι ακυρωτικές πράξεις θα διατηρήσουν ασίγαστα τα χαρακτηριστικά της αμφισβήτησης μέχρι το σημείο εκείνο κατά το οποίο θα υπερισχύσουν τελικά οι καινοτόμες προτάσεις, οι νέες θεωρητικές, οι οποίες μες σε τέτοιες, ασφυκτικές εποχές προκύπτουν, γονιμοποιούνται για να επιβεβαιώσουν μακρύτερα την αναγκαστική, καταφατική πορεία του ανθρώπου προς την πραγμάτωση των πιο διαχρονικών φιλοδοξιών του, εκείνων που αφορούν έναν περισσότερο ανθρώπινο καιρό, με λίγη περισσότερη ψυχή, με λίγη περισσότερη καρδιά, καθώς τόνισε μες στην τόση ανθρωποσύνη του ο σπουδαίος Νικηφόρος Βρεττάκος.
Η εισαγωγική μας τοποθέτηση ακόμα και αν αποτελεί μια γενίκευση, ένα αναμάσημα απόψεων, οι οποίες δεν επιδέχονται κριτικής μες στην αοριστία τους εντούτοις δεν μπορούν παρά να αποτελούν τους πιο συνηθισμένους βηματισμούς στη διαδικασία μετάλλαξης των ιδεολογικώνκαι παραγωγικών όρων του παγκόσμιου ιστού…[κατέβασέτο/ dοwnload]