Αχιλλέας Σαμοθράκης

24grammata.com- Θρακικός Αντίκτυπος/ προσωπικότητες

κείμενο στην Ελληνική και Αγγλική γλώσσα

Γεννήθηκε στην Αίνο το 1876. Τελείωσε τα Ζαρίφεια Διδασκαλεία της Φιλιππουπόλεως  και γράφτηκε στην Ιατρική Σχολή του Πανεπιστημίου Αθηνών όπου έγινε διδάκτωρ το 1906.  Ήταν γνώστης της Ελληνικής και Λατινικής Φιλολογίας.  Ήταν γιατρός στην Αίγυπτο.

Συνέθεσε διάφορες μελέτες της ιστορίας της ιατρικής. Μετέφρασε διατριβές ξένων για ιατρικά θέματα.  Ήταν ερευνητής της θρακικής ιστορίας .  Δημοσίευσε ένα ιστορικό δοκίμιο για την αρχαία Θράκη.   Δημοσιεύτηκαν πολλές εργασίες του στα «Θρακικά» σχετικά με την Αίνο.

Έργα : Ιστορία του Ιπποκράτους,  Λεξικό Θράκης (δημοσιεύτηκε στο Αρχείο Θράκης), το οποίο ήταν συγγραφικός άθλος.  Ο Παπαχριστοδούλου τον ονομάζει Στέφανο Βυζάντιο γιατί το έργο του μοιάζει με του λεξικογράφου.  Είχε μια πολυτιμη βιβλιοθήκη που δυστυχώς έκαψαν οι Βούλγαροι.

γνωριμία με το Θρακικό λεξικό κλικ εδώ

He was born in Ainos in 1876. After his graduation of Zarifios School in Philippoupoli he studied at the Medicine School in Athens where he was nominated Doctor in 1906. He was well versed in Greek and Latin Philology and he was doctor in Egypt. He wrote essays about the history of medicine. He also translated foreign treatises on medicine issues. He was searcher on thracian history. He published a histrorical essay about ancient Thrace while many of his works about Enos were edited in “Thracian”.

His Works: Histrory of Hippocrates, Dictionary of Thrace- author’s achievement-. Papachristodoulou named him as Stefanos Vyzantios because his work is similar to Vyzantios’ work.

He had a precious library that was burnt by Bulgarians.http://database.emthrace.org