Βιβλιογραφία για την Ιστορία και τη Λαογραφία της Λευκάδας

24grammata.com/ Λαογραφία / ιστορία/ Βιβλίο
επισκεφτείτε τον αξιόλογο ιστότοπο www.lefkada.gr

ΙΖ΄ Ιστοριογραφία (αρ. 269-295)

269. «Λευκάδιοι τιμώντες την Λευκάδα». Κωνσταντίνος Μαχαιράς [αυτοβιοεργογραφικό σημείωμα και σκίτσο του Γεράσιμου Γρηγόρη, 1959], εφ. Λευκάς, φ. 166 (Λευκάδα, 20 Σεπτ. 1963).

270. Πάνος Γ. Ροντογιάννης, «Οι ιστορικοί της Λευκάδος. Δημήτριος Πετριτσόπουλος, Σπυρίδων Βλαντής, Κωνσταντίνος Μαχαιράς», εφ. Ηχώ της Λευκάδας, φ. 45/160 (Αθήνα, Μάρτ. 1988), φ. 46/161 (Απρ. 1988), φ. 47/162 (Μάης 1988).

271. Τριαντάφυλλος Ε. Σκλαβενίτης, «Νίκος Σβορώνος. Πλούσια κατάρτιση και ζηλευτή ευαισθησία», εφ. Η Αυγή, 29-30 Απριλίου 1989.

272. «Πέθανε ο πατριάρχης της νεωτέρας ιστορίας [Νίκος Γ. Σβορώνος]», [Ο επικήδειος στον Άγιο Νικόλαο Λευκάδας του Σπύρου Β. Αρβανίτη και ανθολόγιο άλλων κειμένων], Ηχώ της Λευκάδας, φ. 53/168 (Αθήνα, Απρ.-Μάης 1989).

273. Τριαντάφυλλος Ε. Σκλαβενίτης, «Μνήμη Νίκου Γ. Σβορώνου (1911-26.4.1989)», Μνήμων 13 (1991) 409-410.

274. Πανταζής Κοντομίχης, «Τα γυμνασιακά χρόνια του Ν. Σβορώνου στη Λευκάδα», Πάντειο Πανεπιστήμιο Κοινωνικών και Πολιτικών Επιστημών, Αφιέρωμα στη μνήμη Ν. Σβορώνου, Επιμέλεια Στέφανος Παπαγεωργίου, Αθήνα 1992, σ. 21-29.

275. Πανταζής Κοντομίχης, «Ο Πάνος Ροντογιάννης και το ιστορικό του έργο. Ομιλία στην τιμητική εκδήλωση του “Ορφέα” Λευκάδας», εφ. Ηχώ της Λευκάδας, φ. 6 (Αθήνα, Ιούλ.-Αύγ. 1992).

276. Ν. Γ. Σβορώνος, «Ο Σπυρίδων Ζαμπέλιος», Μνήμων 14 (1992) 11-20.

277. Δημήτριος Χ. Σκλαβενίτης, «Πάνος Ροντογιάννης, ο ιστορικός της Λευκάδας», Πρακτικά Δ΄ Συνεδρίου Επτανησιακού Πολιτισμού (Λευκάδα, 8-12 Σεπτεμβρίου 1993). Από την τοπική ιστορία στη συνολική: το παράδειγμα της Λευκάδας, 15ος-19ος αι. Συνέδριο αφιερωμένο στον Πρόεδρο της Εταιρείας Λευκαδικών Μελετών Πάνο Γ. Ροντογιάννη, Αθήνα 1996, σ. 23-38.

278. Τριαντάφυλλος Ε. Σκλαβενίτης, «Αναγραφή δημοσιευμάτων Πάνου Γ. Ροντογιάννη», Πρακτικά Δ΄ Συνεδρίου Επτανησιακού Πολιτισμού (Λευκάδα, 8-12 Σεπτεμβρίου 1993). Από την τοπική ιστορία στη συνολική: το παράδειγμα της Λευκάδας, 15ος-19ος αι. Συνέδριο αφιερωμένο στον Πρόεδρο της Εταιρείας Λευκαδικών Μελετών Πάνο Γ. Ροντογιάννη, Αθήνα 1996, σ. 39-45.

279. Τριαντάφυλλος Ε. Σκλαβενίτης, «Ιστορία και φιλολογία: οι κριτικές αποτιμήσεις τους», Επιστημονικό Συμπόσιο «Επιθεώρηση Τέχνης» μια κρίσιμη δωδεκαετία, 29 και 30 Μαρτίου 1996, Αθήνα, Εταιρεία Νεοελληνικού Πολιτισμού και Γενικής Παιδείας, Αθήνα 1997, σ. 209-241 [Αναφέρεται και στη συνεργασία του Σπ. Ι. Ασδραχά με το περιοδικό].

280. Δημήτρης Σ. Τσερές, «Πάνος Γ. Ροντογιάννης (1911-1996)», εφ. Έκφραση, Λευκάδα, Ιαν. 1997.

281. Τριαντάφυλλος Ε. Σκλαβενίτης – Δημήτριος Χ. Σκλαβενίτης, «Πάνος Γ. Ροντογιάννης (1911-1996), ο φιλόλογος, ο δάσκαλος, ο ιστορικός της Λευκάδας. Μικρό αφιέρωμα», εφ. Ηχώ της Λευκάδας, φ. 92 (Αθήνα, Μάρτ.-Απρ. 1997).

282. Αφιέρωμα. Πάνος Γ. Ροντογιάννης, ο σύγχρονος ιστορικός της Λευκάδας, ειδική έκδοση του π. Νήρικος (Πάτρα 1997), 72 σ. [Κείμενα: Λάμπρος Σ. Βρεττός, Ευάγγελος Βλασσόπουλος, Δημοτικό Συμβούλιο Λευκάδας, Πάνος Σάντας, Ευάγγελος Γεωργάκης, Δημόσια Βιβλιοθήκη Λευκάδας, Σπύρος Βρεττός, Κωνσταντίνος Γ. Σερεπίσιος, Χρίστος Σολδάτος, Σπύρος Ι. Ασδραχάς, Δημήτρης Σ. Τσερές, Θεόδωρος Γεωργάκης, Σύλλογος Τσουκαλαδιωτών, Χρίστος Ροντογιάννης, Απόφοιτοι Γυμνασίου Λευκάδας 1955, Κώστας Δελλαπόρτας, Απόστολος Μαργέλης, Κώστας Θ. Σταματέλλος Δήμαρχος Λευκάδας, Χαρά Παπαδάτου-Γιαννοπούλου, Βιβέτ Τσαρλαμπά-Κακλαμάνη, Τριαντάφυλλος Ε. Σκλαβενίτης, Παρασκευή Κοψιδά-Βρεττού].

283. Δήμος Λευκάδας, Μνήμη Νίκου Σβορώνου, [Επιμέλεια] Λίντα Παπαγαλάνη, [Λευκάδα 2000], 8ο, 16 σ.

284. Τριαντάφυλλος Ε. Σκλαβενίτης, «Η τοπική ιστορία και ο Πάνος Γ. Ροντογιάννης (1911-1996). Ο Νίκος Γ. Σβορώνος (1911-1989) και η κληρονομιά του», Πρακτικά Ε΄ Συμποσίου, Σταθμοί στην πορεία της Λευκάδας τον 20ό αιώνα, Πολιτιστικό Κέντρο Δήμου Λευκάδας, Γιορτές Λόγου και Τέχνης, Λευκάδα 3-5 Αυγούστου 2000, Αθήνα 2001, σ. 163-173.

285. Σπύρος Ι. Ασδραχάς, Πατριδογραφήματα, Προλεγόμενα Δημητρίου Χ. Σκλαβενίτη, Αθήνα, Εταιρεία Λευκαδικών Μελετών, 2003, 8ο μικρό, 451 σ. [Β΄ Στον κόσμο της παιδείας, σ. 231-401: Γεώργιος Γρηγορίου Παρίσης (1907-1964) (ο αρχειοφύλακας). Κωνσταντίνος Μαχαιράς (1882-1967). Δέσποινα Θεμελή-Κατηφόρη (1931-1988). Μνήμη Πάνου Ροντογιάννη (1911-1996). Τοπική ιστορία: Η πολλαπλότητα των τεκμηρίων της (και η Χαραμόγλειος Βιβλιοθήκη). Νίκος Γ. Σβορώνος (1911-1989). – Παρουσίαση του βιβλίου: Κώστας Ν. Κατηφόρης, Δημήτριος Χ. Σκλαβενίτης, Τριαντάφυλλος Ε. Σκλαβενίτης, Σπύρος Ι. Ασδραχάς, Επετηρίς Εταιρείας Λευκαδικών Μελετών 9 (2003) 267-294].

286. Σπύρος Ι. Ασδραχάς, «Νίκος Γ. Σβορώνος (1911-1989). Μια σκιαγραφία», π. Ο Πολίτης, τχ. 113 (Ιούλ.-Αύγ. 2003) 29-33.

287. Γεώργιος Παν. Ροντογιάννης, «Σκέψεις και σχόλια σε ένα βιογραφικό σημείωμα του Πάνου Γεωργίου Ροντογιάννη (1911-1996)», Επετηρίς Εταιρείας Λευκαδικών Μελετών 9 (2003) 149-164.

288. Χρίστος Σπ. Σολδάτος, Σπυρίδων Ι. Ζαμπέλιος (1815-1881), Τόμος Α΄, Ο ιστορικός του Βυζαντινού Ελληνισμού, Ο θεμελιωτής της Νεοελληνικής Ιστοριογραφίας, Ο αρχιτέκτονας της διαχρονικής ενότητας της ελληνικής ιστορίας, Αθήνα 2003, 8ο, 511 σ.

289. Κώστας Γ. Τσικνάκης, Εργογραφία Νίκου Γ. Σβορώνου, Λευκάδα, Πνευματικό Κέντρο Δήμου Λευκάδας – Εταιρεία Φίλων Νίκου Σβορώνου, 2003, 8ο, 32 σ.

290. Γιάννης Κουμπουρλής, «Χριστιανική Δημοκρατία» και λατινική κατάκτηση: Ο Σπ. Ζαμπέλιος και η Επτανησιακή ιστοριογραφική Σχολή στα μέσα του 19ου αιώνα», Εταιρεία Λευκαδικών Μελετών, Ζ΄ Πανιόνιο Συνέδριο, Λευκάδα 26-30 Μαΐου 2002, Πρακτικά, τ. Α΄, Αθήνα 2004, σ. 149-169.

291. Τριαντάφυλλος Ε. Σκλαβενίτης, «Επτανησιακή Ιστοριογραφία και Γραμματολογία, 16ος-20ός αι. Παρουσίαση της θεματικής», Εταιρεία Λευκαδικών Μελετών, Ζ΄ Πανιόνιο Συνέδριο, Λευκάδα 26-30 Μαΐου 2002, Πρακτικά, τ. Α΄, Αθήνα 2004, σ. 79-89.

292. Εταιρεία Λευκαδικών Μελετών, Κωνσταντίνος Δ. Μαχαιράς (1884-1967), Τιμητική εκδήλωση, Αθήνα 15 Μαΐου 2004 [Κείμενα: Δημήτριος Χ. Σκλαβενίτης, Σωκράτης Κακλαμάνης, Βιβέτ Τσαρλαμπά-Κακλαμάνη, Τριαντάφυλλος Ε. Σκλαβενίτης], Αθήνα 2005, 8ο, 64 σ.

293. Εταιρεία Λευκαδικών Μελετών, Δέσποινα Θεμελή-Κατηφόρη (1931-1988), Τιμητική εκδήλωση, Αθήνα 3 Δεκεμβρίου 2004, Λευκάδα 25 Ιουνίου 2005 [Κείμενα: Δημήτριος Χ. Σκλαβενίτης, Χρήστος Λάζαρης, Ευαγγελία Σταύρακα, Τριαντάφυλλος Ε. Σκλαβενίτης, Άννα Ραμμού-Χαψιάδη, Σπύρος Ασδραχάς, Όλγα Κατσιαρδή-Hering, Χρήστος Λούκος, Κ. Θ. Φωτεινός, Κώστας Ν. Κατηφόρης], Αθήνα 2005, 8ο, 64 σ.

294. Γιάννης Κουμπουρλής, «Η μεθοδολογική συμβολή του Σπυρίδωνος Ζαμπελίου στην αναθεώρηση της εικόνας του βυζαντινού μεσαίωνα», Εταιρεία Λευκαδικών Μελετών, Πρακτικά Θ΄ Συμποσίου, Ποίηση: Οδυσσέας Ελύτης, Βιολογία: Βιολογία και βιοηθική, Ιστορία: Ιωάννης και Σπυρίδων Ζαμπέλιοι, Πνευματικό Κέντρο Δήμου Λευκάδας, Γιορτές Λόγου και Τέχνης, Λευκάδα 16-18 Ιουλίου 2004, Αθήνα 2005, σ. 164-189.

295. Τριαντάφυλλος Ε. Σκλαβενίτης, «Η Ιστορία και η Τοπική Ιστορία στις Γιορτές Λόγου και Τέχνης», Εταιρεία Λευκαδικών Μελετών, Πρακτικά Ι΄ Συμποσίου, 50 χρόνια των Γιορτών Λόγου και Τέχνης, Πνευματικό Κέντρο Δήμου Λευκάδας, 11-13 Αυγούστου 2005, Αθήνα 2006, σ. 67-79.
horizontal ruler

ΙΗ΄ Λαογραφία (αρ. 296-332)

296. Ιωάννης Ν. Σταματέλος, Μυρολόγια Λευκάδος ανέκδοτα μετά γλωσσικών προλεγομένων, Ζάκυνθος, τυπ. Επτάνησος, Χ. Σ. Χιώτης, 1876, 8ο μικρό, 24 σ.

297. Ιωάννης Ν. Σταματέλος, «Οι γάμοι των χωρικών της Λευκάδος», π. Εστία 4 (1877) 701-702.

298. Ιωάννης Ν. Σταματέλος, «Συλλογή ανεκδότων ασμάτων της Λευκάδος», Πλάτων 2 (1880) 400-484, 450-454, 484-488, 3 (1881) 27-31, 181-189. Βλ. και αρ. 25.

299. Ευστάθιος Γ. Πολίτης, «Ο Γάμος εν Λευκάδι», Λαογραφία 1 (1909) 308-320.

300. Δημήτριος Σ. Λουκάτος, «Στο Μεγανήσι της Λευκάδος», εφ. Το Βήμα, 17 και 21.8.1958.

301. Δημήτριος Σ. Λουκάτος, «Λαογραφική αποστολή εις Μεγανήσι Λευκάδος», Επετηρίς Λαογραφικού Αρχείου 11-12 (1958-59) 258-269.

302. Δημήτριος Σ. Λουκάτος, «Επτανήσιοι Λαογράφοι πριν από την Ένωση», Νέα Εστία 76, τχ. 899, Χριστούγεννα 1964. Αφιέρωμα Επτάνησα, σ. 200-203: Λευκάδα. 1. Ανδρέας Παπαδόπουλος-Βρετός (1800-1876). 2. Σπυρίδων Ζαμπέλιος (1813-1881). 3. Γεώργιος Καββαδίας (1815-1880). 4. Ιωάννης Σταματέλλος (1822-1881). 5. Αριστοτέλης Βαλαωρίτης (1824-1879).

303. Πάνος Γ. Ροντογιάννης, «Τι φορούσαν Λευκαδίτες και Λευκαδίτισσες (Από τα τέλη του 17ου αιώνα ως τα μέσα του 20ού)», εφ. Λευκαδίτικες Σελίδες, φ. 48-50 (Λευκάδα, Μάιος-Ιούλ. 1965), φ. 51-52 (Αύγ.-Σεπτ. 1965).

304. Σπυρ. Δ. Περιστέρης, «Μουσική λαογραφική αποστολή εις επαρχίαν Βονίτσης και εις Λευκάδα 3-17 Ιουλίου 1966», Επετηρίς Κέντρου Ερεύνης Ελληνικής Λαογραφίας 18-19 (1965-66) 344-365.

305. Τάκης Λ. Μαμαλούκας, Λαογραφικά της Λευκάδας, τ. Α΄- Β΄, Αθήνα, ΟΔΕΒ, 1978, 8ο μικρό, 111, 129 σ.

306. Κ. Δ. Τσαγγαλάς, Η ονυχομαντεία ως magia specularia και οι παραλλαγές της στη Λευκάδα, Γιάννενα 1984.

307. Πανταζής Κοντομίχης, Δημοτικά τραγούδια της Λευκάδας, Αθήνα, εκδ. Γρηγόρη, 1985, 8ο μικρό, 282 σ.

308. Πανταζής Κοντομίχης, Τα γεωργικά της Λευκάδας, Αθήνα, εκδ. Γρηγόρη, 1986, 8ο μικρό, 245 σ.

309. Κ. Δ. Τσαγγαλάς, Μαντικές και μαγικές – πνευματιστικές πράξεις στη Λευκάδα», Δωδώνη 16 (1987) 65-91 [= Πρακτικά Ε΄ Διεθνούς Πανιονίου Συνεδρίου (1986), τ. Δ΄, Αργοστόλι 1991, σ. 445-469].

310. Πανταζής Κοντομίχης, Η λαϊκή ιατρική στη Λευκάδα, Αθήνα, εκδ. Γρηγόρη, 1988, 8ο μικρό, 311 σ.

311. Πανταζής Κοντομίχης, Η λευκαδίτικη λαϊκή φορεσιά από τον 17ο αιώνα ως τα μέσα του 20ού αιώνα, Αθήνα, εκδ. ΕΟΜΜΕΧ, 1989, 4ο, 173 σ.

312. Πανταζής Κοντομίχης, Το νοικοκυριό του χωριάτικου σπιτιού στη Λευκάδα. Έπιπλα και σκεύη, εργαλεία και σύνεργα, τροφές και ποτά, Αθήνα, εκδ. Γρηγόρη, 1990, 8ο μικρό, 367 σ.

313. Σπύρος Βρεττός, Οι λαϊκοί ποιητές της Λευκάδας (1900-1985) ως κοινωνικό φαινόμενο, Αθήνα, εκδ. Καστανιώτη, 1991, 8ο μικρό, 355 σ.

314. Κώστας Πάλμος, Μεγανησιώτικα, Αθήνα, εκδ. Αγράμπελη, 1992, 8ο, 127 σ.

315. Γρηγόρης Μικρώνης, «Λευκάδα: Προσέγγιση στους λαϊκούς χορούς της», π. Νήρικος, τχ. 14 (Πάτρα, Απρ.-Ιούν. 1993) 35-37.

316. Ναπολέων Περικλέους Δουβίτσας, Η καρσάνικη βελονιά. Ιστορία, τεχνική, είδη κεντημάτων, υλικά, Πνευματικό Κέντρο Κοινότητας Καρυάς, Αθήνα 1995, 8ο μικρό, τετράγωνο, 47 σ.

317. Πανταζής Κοντομίχης, Λαογραφικά σύμμεικτα Λευκάδας. Ήθη και έθιμα – μεγάλες γιορτές – ο κύκλος της ζωής – παραδόσεις, παραμύθια, προλήψεις και δεισιδαιμονίες, Αθήνα, εκδ. Γρηγόρη, 1995, 8ο μικρό, 621 σ.

318. Δημόσια Βιβλιοθήκη Λευκάδας, Πανταζής Κοντομίχης. Πενηντάχρονα πνευματικής πορείας. Αναγραφή των Δημοσιευμάτων του και η ομιλία του Τ. Ε. Σκλαβενίτη στην τιμητική εκδήλωση της Ελληνικής Λαογραφικής Εταιρείας, Επιμέλεια Τριαντάφυλλος Ε. Σκλαβενίτης, Λευκάδα 1996, 8ο, 24 σ.

319. Τιμητικό αφιέρωμα στον Πανταζή Κοντομίχη. Πενήντα χρόνια πνευματικής έρευνας και δημιουργίας [Μεταξύ άλλων κειμένων: Μηνάς Αλ. Αλεξιάδης, «Ο Πανταζής Κοντομίχης και η προσφορά του στον λαϊκό πολιτισμό της Λευκάδας», Κ. Θ. Φωτεινός, «Ο Πανταζής Κοντομίχης ως εκπαιδευτικός και φιλόλογος»], Αθήνα, Μουσικοφιλολογικός Όμιλος Λευκάδας «Ορφέας», 1997, 8ο, 44 σ.

320. Ιωάννα Β. Μεταξά, Ήθη και έθιμα και αναμνήσεις από το χωριό μου Πόρος Λευκάδας [Αθήνα, μηχανογραφημένο], 1997, 4ο, 85 σ.

321. Νίκος Θ. Βλάχος, Το χωριό μας Εξάνθεια Λευκάδας. Ιστορία και θρύλοι, Αθήνα, Ένωση Εξανθειτών Λευκάδας, 1998, 8ο μικρό, 47 σ.

322. Πανταζής Κοντομίχης, Ο λευκαδίτικος γάμος, Αθήνα, εκδ. Γρηγόρη, 1999, 8ο μικρό, 215 σ.

323. Πανταζής Κοντομίχης, Ο λαογράφος, ο εκπαιδευτικός, ο λόγιος. Τιμητική εκδήλωση από τον Σύλλογο Λευκαδίων Πάτρας, Πάτρα, Κυριακή 16 Μαΐου 1999, π. Νήρικος, παράρτημα τχ. 38 (Απρ.-Ιούν. 1999) 24 σ. [Μεταξύ άλλων, εισηγήσεις Κωνσταντίνα Μπάδα (σ. 10-15) και Κώστας Φωτεινός (σ. 16-19)].

324. Ελευθερία Πολίτη-Μελά, Κοντάραινα Λευκάδας, άλλοτε και τώρα, Αθήνα, Έκδοση Δήμου Απολλωνίων Λευκάδας, 2000, 8ο, 205 σ.

325. Χρίστος Γ. Ροντογιάννης, Λαογραφικά στοιχεία των Τσουκαλάδων, Αθήνα 2001, 8ο, 111 σ.

326. Τούλα Σκληρού, Λευκαδίτικη κουζίνα. Τα ξορέξα της Νόνας, τα μαγεριά της Βαβάς, Λευκάδα 2001, 8ο, 120 σ.

327. Πανταζής Κοντομίχης, Παροιμίες από τη Λευκάδα, Αθήνα, εκδ. Γρηγόρη, 2002, 8ο μικρό, 310 σ.

328. Κωνσταντίνα Μπάδα, «Η μνήμη του τόπου. Τα προβιομηχανικά ελαιοτριβεία στην Κατούνα Λευκάδας», Κέντρο Ερεύνης Ελληνικής Λαογραφίας Ακαδημίας Αθηνών, Πρακτικά Συμποσίου: Η Ελιά και το λάδι στο χώρο και τον χρόνο, Πρέβεζα 24-26 Νοεμβρίου 2000, Αθήνα 2003, σ. 275-289.

329. Σπ. Ι. Ασδραχάς, «Πανταζής Κοντομίχης (1924-2005)», Τα Ιστορικά, τχ. 42 (2005) 250-252.

330. Μιλτιάδης Δ. Κακλαμάνης, Εγκλουβή. Λαογραφικά, κοινωνικά, εκπαιδευτικά και ιδιαίτερα χαρακτηριστικά των κατοίκων της, Επιμέλεια κειμένων Φαίδων Μ. Κακλαμάνης – Βιβέτ Τσαρλαμπά-Κακλαμάνη, Αθήνα, εκδ. Γρηγόρη, 2005, 8ο, 346 σ.

331. Πανταζής Κοντομίχης (1924-2005). Ο εκπαιδευτικός, ο λόγιος, ο λαογράφος, Πάτρα, Σύλλογος Λευκαδίων Πάτρας «Η Φανερωμένη», 2005, 8ο, 62 σ.

332. Ελεωνόρα Φιώρου, Εγκλουβή Λευκάδας: Ένα χωριό, μια ιστορία. Γυναίκες-ιέρειες της γης, η γιορτή της φακής και οι βόλτοι, Αθήνα 2006, 8ο τετράγωνο, 255 σ.