ΓΛΩΣΣΑΡΙΟ ΓΙΑ ΤΗ ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΣΗ

Διεθνής Μεταναστευτική Νομοθεσία
 24grammata.com/ free ebook

[κατέβασέτο]

ΠΡΟΛΟΓΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΜΕΤΑΦΡΑΣΗΣ
Η ανάγκη για μία κοινή βάση κατανόησης της μεταναστευτικής ορολογίας που εφαρμόζουν τα κράτη που μοιράζονται παρόμοιους προβληματισμούς ή κοινά ενδιαφέροντα για την διαχείριση των πληθυσμιακών μετακινήσεων, είναι προφανής.
Για τις χώρες της Αλβανίας και της Ελλάδας, το ζήτημα τέθηκε στο προσκήνιο κατά την διάρκεια συμβουλευτικών διαβουλεύσεων οι
οποίες διενεργήθηκαν στην Αλβανία προκειμένου να αναπτυχθούν εθνικές μεταναστευτικές στρατηγικές και αντίστοιχα σχέδια δράσης.
Ο ΔΟΜ Τιράνων συνέβαλε στην ανάπτυξη και εφαρμογή αυτών των προγραμματικών κειμένων, όπως είναι η Εθνική Στρατηγική για την Καταπολέμηση της Εμπορίας Ανθρώπων (2001), η Εθνική Στρατηγική για την Μετανάστευση (2005), το Εθνικό Σχέδιο Δράσης για τα Εμβάσματα (2007), και η εφαρμογή της Συμφωνίας Επανεισδοχής μεταξύ της Αλβανίας και της Ε.Ε. Έτσι το 2007, ο ΔΟΜ Τιράνων εξέδωσε την Αλβανική μετάφραση από την πρωτότυπη Αγγλική έκδοση του Γλωσσάριου για την Μετανάστευση, του ΔΟΜ (Σειρά Διεθνούς Μεταναστευτικής Νομοθεσίας, Αρ.10).
Η συγκεκριμένη έκδοση υλοποιήθηκε μέσω του προγράμματος «Διαμορφώνοντας μηχανισμούς για την στήριξη και την αποτελεσματικήεφαρμογή των συμφωνιών επανεισδοχής μεταξύ της Αλβανίας, των χωρών της Ε.Ε. και των εμπλεκόμενων τρίτων χωρών» με την συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, του Υπουργείου Εσωτερικών της Ελλάδας, του ΔΟΜ και άλλων συνεργαζόμενων φορέων.
Ωστόσο, με δεδομένες τις μεταναστευτικές ροές που αφορούν την Αλβανία και την Ελλάδα, ήταν εμφανές πως εκτός από την Αγγλο-Αλβανική έκδοση του Γλωσσάριου για την Μετανάστευση, η παράλληλη προσαρμογή του και στην Ελληνική ορολογία θα αποδεικνυόταν χρήσιμη για την συνεργασία Αλβανών και Ελλήνων λειτουργών μετανάστευσης.
Η διαδικασία της μετάφρασης του Γλωσσάριου στα ελληνικά, αποτέλεσε πρόκληση, με δεδομένη την φανερή διαφορά μεταξύ των δακτυλογραφημένων κειμένων και την έλλειψη άμεσης αντιστοίχησης κάποιων όρων από την μία γλώσσα στην άλλη.
Καθώς όροι όπως acculturation, brain drain και brain gain, αποτελούν νέες μεταναστευτικές έννοιες και για την ελληνική ορολογία, συχνά η χρήση των όρων αυτών παραμένει στην αγγλική. Αντίστοιχα, καθώς Διεθνές Μεταναστευτικό Δίκαιο στο ελληνικό λεξιλόγιο δεν υπάρχει εγγενής διαφορά μεταξύ των όρων emigration και immigration, χρησιμοποιείται μία μόνη λέξη ως κοινός όρος.
Διατηρήθηκε η αρχική αλφαβητική σειρά της μεταναστευτικής ορολογίας στην Αγγλική γλώσσα ως βάση για την ελληνική μετάφραση
του γλωσσάριου. Έτσι, τόσο οι Αλβανοί όσο και οι Έλληνες χρήστες του γλωσσάριου μπορούν να συμβουλεύονται και να ανατρέχουν στην αντίστοιχη ορολογία και στις δύο γλώσσες…

 24grammata.com/ free ebook

[κατέβασέτο]