Δήλωση του Mr. Robin Lane Fox για τη Μακεδονία

24grammata.com/ βίντεο/ διάφορα

 

MACEDONIA IS GREECE AND NOT F.Y.R.O.M.! (0:30)
the Ashmolean Museum and Mr. Robin Lane Fox from the Great Britain’s respected Oxford University!

 

http://www.youtube.com/watch?v=mIRe5tnqRKM&feature=feedlik