ΔΙΟΓΕΝΗΣ ΛΑΕΡΤΙΟΣ, Βίοι Φιλοσόφων: Πύρρων και Τίμων.

24grammata.com / ebooks   

ΠΑΡΟΥΣΙΑΖΕΤΑΙ ΓΙΑ ΠΡΩΤΗ ΦΟΡΑ (από τον Αθανάσιο Τσακνάκη και το 24grammata.com)

Η γέννηση τού Σκεπτικισμού, τού Αγνωστικισμού και τής θεωρίας τής Σχετικότητας
Εισαγωγή, μετάφραση, σχόλια και παραρτήματα: Αθανάσιος Α.Τσακνάκης, Φιλόλογος – Θεολόγος
Ξάνθη 2011
Ο Πύρρων ήταν Ηλείος1, γιός τού Πλειστάρχου, καθώς εξιστορεί ο Διοκλής. Ο Απολλόδωρος, στα «Χρονικά» του, λέει ότι πρωτύτερα ο Πύρρων ήταν ζωγράφος κ’ έπειτα μαθήτευσε στον Βρύσωνα, τον γιό τού Στίλπωνα, όπως αναφέρει και ο Αλέξανδρος στις «Διαδοχές» του. Μετά μαθήτευσε και στον Ανάξαρχο2, ακολουθώντας τον μέχρι και τους Γυμνοσοφιστές3, στην Ινδία, συναναστρεφόμενος ακόμη και τους Μάγους4. Φαίνεται ότι εξαιτίας αυτών των εμπειριών επινόησε μία ευγενέστατη φιλοσοφία5, εισάγωντας τα είδη τής «ακαταληψίας6» και τής «εποχής7», όπως λέει ο Ασκάνιος ο Αβδηρίτης. Ισχυριζόταν ότι τίποτε δεν είναι ούτε ωραίο ούτε άσχημο…
Ο Τίμων ήταν γιός τού Τιμάρχου και Φλιάσιος179 στην καταγωγή. Νέος έχασε τους γονείς του και ασχολήθηκε με τον δραματικό χορό180, αλλά έπειτα άλλαξε γνώμη κ’ έφυγε γιά τα Μέγαρα, πηγαίνοντας στον Στίλπωνα181.
Αφού μαθήτευσε κοντά του, επέστρεψε ξανά στην πόλη του και νυμφεύτηκε. Έπειτα πήγε στον Πύρρωνα, στην Ήλιδα, μαζί με την γυναίκα του, και μαθήτευσε κοντά σ’ εκείνον, μέχρι που απέκτησε παιδιά, από τα οποία το μεγαλύτερο ονόμασε Ξάνθο, τον σπούδασε γιατρό και τον όρισε κληρονόμο τής περιουσίας του. Ο Ξάνθος έγινε επιφανέστατος, όπως λέει και ο Σωτίων στο ενδέκατο βιβλίο του…

24grammata.com/ free ebook

[κατέβασέτο]